Studieprogramma

Het derde jaar van Chemical Engineering

In het derde en laatste studiejaar van de bacheloropleiding Chemical Science & Engineering kun je kiezen uit verschillende thema’s. Dit kunnen modules van 15 studiepunten zijn, maar ook van 30 studiepunten. Veelgekozen modules zijn bijvoorbeeld Science, Finance for Engineers en Geo-Information Systems. Tijdens de keuzemodules kun je ook je tweedegraads lesbevoegdheid halen of een kwartiel of semester in het buitenland studeren.

De laatste twee modules staan in het teken van afstuderen en je bacheloropdracht. Ook heb je in deze module twee keuzevakken: biochemie en process equipment design. Deze twee vakken passen bij de twee masterspecialisaties van de direct aansluitende masteropleiding Chemical Engineering. Je schrijft daarnaast een onderzoeksplan en doet zelfstandig een literatuuronderzoek. Je bacheloropdracht doe je bij een van onze vakgroepen, waar je onder begeleiding van een PhD-student zelfstandig een onderzoek uitvoert.

Chat offline (info)