Studieopbouw BSc Biomedische Technologie

Studiekeuze gemaakt?

Zorg, technologie, verandering.

Tijdens Biomedische Technologie (BMT) leer je om vanuit het belang van de patiënt te redeneren en dan de vertaalslag naar een product te maken. Je zet jouw technologische kennis om naar slimme oplossingen die van levensbelang kunnen zijn. Je krijgt les in moderne labs van topwetenschappers die de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen met je delen. Vanaf het eerste jaar ga je aan de slag met vraagstukken uit de praktijk. Je maakt plannen, werkt samen in multidisciplinaire teams, zoekt informatie en analyseert. Jij bent straks die veelzijdige, academisch onderlegde, creatieve probleemoplosser, die de snel veranderende medische wereld hard nodig heeft!

Modules Biomedische Technologie

Tijdens deze driejarige bacheloropleiding volg je twaalf modules: vier modules per jaar. In elke module behandel je een thema en komen alle belangrijke aspecten van je studie samen: theorie en praktijk, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie en teamwerk.

Overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | De maakbare mens - construeren met moleculen15

   Je onderzoekt aan welke eisen kunstmatig (bio)materiaal moet voldoen om goed in het lichaam te functioneren. Samen met je projectgroep presenteer je je bevindingen. Vervolgens word je uitgedaagd om voor een bepaald ziektebeeld een oplossing te bedenken met behulp van de inzet van (bio)materialen. 

  • Module 2 | Microscopische detectie van tumoren15

   Je leert zelf een microscoop te bouwen waarmee je, met behulp van biomarkers, probeert de verschillen tussen normaal en tumorweefsel aan te tonen. In deze module staan vakken als geometrische optica, celbiologie en wiskunde centraal. 

  • Module 3 | Meten met medische sensoren15

   Je ontdekt wat er allemaal te meten valt aan het menselijk lichaam om zo meer te weten te komen over de toestand van het lichaam en het functioneren van onderdelen. Zo hebben projectteams in eerdere jaren een apparaat ontwikkeld dat op afstand zuurstof in het lichaam kan meten bij COPD patiënten. Je leert hoe je zorgt voor betrouwbare meetresultaten. Belangrijk in deze module zijn onder meer anatomie en fysiologie, biomedische sensoren en meetsystemen, fysische optica en wiskunde. 

  • Module 4 | Implantaatontwerp15

   In deze module maak je zelf een implantaat om complexe botbreuken te herstellen. Met jouw team ontwerp én ontwikkel je een botplaat voor een 3D-geprint bot. Je onderzoekt de belasting van het bot en selecteert materiaal voor je implantaat. Na de ontwerpfase test je de sterkte van het implantaat op het 3D-geprinte bot. Belangrijke vakken zijn mechanica, harde materialen, beeldvorming, anatomie/fysiologie en wederom wiskunde.

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Ontwikkelen van biologisch weefsel15

   Je gaat je verdiepen in het kweken van nieuw weefsel uit bestaande lichaamscellen. Je duikt het laboratorium in en leert cellen manipuleren tot kraakbeen, bot en vet. Vervolgens verdiep je je in verschillende analysetechnieken om te controleren of het manipuleren inderdaad gelukt is. Daarnaast kijk je naar de ethische aspecten van het werken met gemodificeerde cellen. 

  • Module 6 | Transportfenomenen in biologische systemen15

   Als biomedisch technoloog moet je begrijpen hoe transportverschijnselen in het menselijk lichaam werken. Dat leer je door je te verdiepen in de werking van een kunstnier. Je gaat aan de slag met thermodynamica, het maken van wiskundige modellen en de beginselen van de stromingsleer. Deze kennis pas je toe in het teamproject: het ontwerpen van een kunstnier. 

  • Module 7 | Imaging Technologies - meten is missen15

   Je gaat dieper in op beeldvormende technieken, zoals optica, ultrageluid (echo) en röntgenstraling. In het project verricht je metingen met deze technologieën. Je denkt na over de interpretatie van gemeten data en analyseert de nauwkeurigheid van je experiment. De theoretische achtergrond in deze module bestaat uit: systemen en signalen, fysische optica, ultrageluid, anatomie/fysiologie, computed tomography (CT) en foutenleer (statistiek). 

  • Module 8 | Brein in balans15

   In deze module draait het om het menselijk evenwicht tijdens het staan. In het project bouw je met jouw team een wiskundig model waarmee je de menselijke balanshandhaving kunt verklaren. Je neemt onderliggende mechanismen mee, zoals sensorische informatieverwerking, spieractivatie, en spier-skeletmechanica. Vervolgens test je je model in een zelfontworpen experiment, schrijf je een artikel over je bevindingen en presenteer je deze aan je medestudenten op een slotsymposium.

 • Jaar 3EC
  • Modules 9,10&11 | Vrije keuze15

   In je derde jaar heb je keuzevrijheid, je kan kiezen uit de volgende opties:

   Verdiepende keuzemodules: verdiep je kennis op het gebied van weefseltechnologie, beeldvormingstechnologie en/ of biorobotica.

   Losse keuzemodules: verbreed je kennis met modules uit andere bacheloropleidingen, zoals bedrijfskunde, wiskunde of onderwijskunde.

   Studeren in het buitenland: een avontuur van onschatbare waarde dat wij je zeker aanraden! Je leert studeren in een andere omgeving, onder andere omstandigheden en met andere invalshoeken. Je ontwikkelt daarmee je flexibiliteit en vaardigheden die later goed van pas komen.

  • Module 12 | Bacheloropdracht15

   Het laatste kwartiel van het derde jaar gebruik je voor je afstudeeropdracht. Het doel is dat je een actueel vraagstuk op een wetenschappelijke manier oplost. Van tevoren bespreken we met jou de onderzoeksvraag waarmee je aan de slag wilt. Je doet je opdracht binnen één van de vele vakgroepen van het Technisch Medisch Centrum. De onderwerpen van afstudeeropdrachten die onze studenten kiezen zijn zeer gevarieerd.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Goede voorbereiding op Engelse master

De bachelor Biomedische Technologie is Nederlandstalig. De voertaal tijdens de colleges is Nederlands en je wordt goed voorbereid op een carrière in de Nederlandse gezondheidszorg. Tegelijkertijd bereiden we je voor op een internationale loopbaan. Dat doen we door sommige colleges alvast in het Engels te geven en door de mogelijkheid te bieden tot Engelstalige modules in het derde jaar. Jouw Engels komt daarmee op een niveau dat geschikt is om door te stromen naar onze Engelstalige masteropleiding Biomedical Engineering.

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het één en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

  Deze leermethode is het Twents Onderwijsmodel (TOM): een unieke manier van studeren die je alleen tegenkomt op de Universiteit Twente.

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Jouw opleiding stelt het aantal uren vast per opdracht, projectverslag of examen. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen om door te mogen naar het tweede jaar.

 • Bindend Studieadvies

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen jouw studieprestaties? Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) helpt je verder.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies