Studieopbouw

Studiekeuze gemaakt?

Zorg, technologie, verandering: tijdens Biomedische Technologie (BMT) leer je om vanuit het belang van de patiënt te redeneren en dan de vertaalslag naar een product te maken. Je zet jouw technologische kennis om naar slimme oplossingen die van levensbelang kunnen zijn. Je krijgt les in moderne labs van topwetenschappers die de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen met je delen. Vanaf het eerste jaar ga je aan de slag met vraagstukken uit de praktijk. Je maakt plannen, werkt samen in multidisciplinaire teams, zoekt informatie en analyseert. Jij bent straks die veelzijdige, academisch onderlegde, creatieve probleemoplosser, die de snel veranderende medische wereld hard nodig heeft!

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Overzicht modules

 • Jaar 1EC
 • Jaar 2EC
 • Jaar 3EC

Goede voorbereiding op Engelse master

De bachelor Biomedische Technologie is Nederlandstalig. De voertaal tijdens de colleges is Nederlands en je wordt goed voorbereid op een carrière in de Nederlandse gezondheidszorg. Tegelijkertijd bereiden we je voor op een internationale loopbaan. Dat doen we door sommige colleges alvast in het Engels te geven en door de mogelijkheid te bieden tot Engelstalige modules in het derde jaar. Jouw Engels komt daarmee op een niveau dat geschikt is om door te stromen naar onze Engelstalige masteropleiding Biomedical Engineering.

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het één en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

  Deze leermethode is het Twents Onderwijsmodel (TOM): een unieke manier van studeren die je alleen tegenkomt op de Universiteit Twente.

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Jouw opleiding stelt het aantal uren vast per opdracht, projectverslag of examen. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen om door te mogen naar het tweede jaar.

 • Bindend Studieadvies

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen jouw studieprestaties? Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) helpt je verder.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies