In het eerste jaar van de bacheloropleiding Applied Mathematics leg je een stevige basis in de formele wiskunde, terwijl je ook vertrouwd raakt met toepassingsvoorwaarden- en mogelijkheden.

 

Module 1: structuren en modellen

In deze module bekijk je de wiskunde vanuit verschillende hoeken. Je borduurt voort op de wiskunde van het vwo, maar er komen ook nieuwe onderwerpen aan de orde. Je gaat dieper op de stof in dan je op het vwo gewend bent geweest. Er is veel aandacht voor wiskundig redeneren, abstracte wiskunde en ook modelleren. In je teamproject werk je aan een praktijkprobleem waarbij wiskundige modellen en het doorrekenen daarvan cruciaal zijn voor het vinden van een goede oplossing.

Meer weten over deze module?

Module 2: wiskundige bewijstechnieken

In deze module maak je kennis met – soms knap lastige – onderwerpen die elke wiskundige moet kennen en waar je in het vervolg van de opleiding steeds weer op terugvalt. Je bespreekt de onderwerpen met je teamleden en maakt opdrachten. Zo word je een echte toegepast wiskundige die over zijn vak kan communiceren en daardoor sneller tot oplossingen komt. Het leren denken in wiskundige structuren is voor een toegepast wiskundige belangrijk. Je leert om snel verbanden te leggen en om te zien dat ogenschijnlijk totaal verschillende praktijkproblemen wiskundig gezien sterk verwant kunnen zijn en dus met dezelfde technieken kunnen worden aangepakt. In het teamproject ga je op zoek naar de beste oplossing in relatie tot een vooraf gekozen criterium, bijvoorbeeld ‘zo goedkoop mogelijk’, of ‘zo snel mogelijk’. Daar komt heel wat wiskunde bij kijken!

Meer weten over deze module? 

Module 3: velden en elektromagnetisme

De laatste module van het eerste jaar is gewijd aan een belangrijk onderwerp: de vectorcalculus. Je leert integreren over gekromde oppervlakken en op het oog heel lastige berekeningen worden ineens eenvoudig door het gebruik van integratiestellingen. De vectorcalculus is belangrijk vanwege de vele toepassingen, bijvoorbeeld in vloeistofstromingen. We behandelen vectorcalculus samen met de theorie van elektromagnetische velden. Je doet samen met natuurkundestudenten proeven en experimenten, waarbij – letterlijk en figuurlijk – de vonken eraf spatten. Je ziet de wiskunde als het ware met eigen ogen functioneren. Je leert in deze module ook hoe de theorie ontstaan is en welke verschillende benaderingen wiskundigen en natuurkundigen erop na houden.

Meer weten over deze module? 

Femmy werkte aan haar eindopdracht voor module 3. Lees hier haar ervaringsverhaal

Module 4: signalen & onzekerheid

In het modelleren speelt onzekerheid vaak een grote rol. Denk aan voorspellingen, bijvoorbeeld over het weer of over afwijkingen in een bepaald proces. Om zinvolle uitspraken te kunnen doen heb je grondige kennis van kansberekening en statistiek nodig. Veel verschijnselen waarover we uitspraken of voorspellingen willen doen laten zich grafisch beschrijven. Denk aan de temperatuur gedurende een etmaal, de waterstand op een bepaalde plek, of de beurskoersen. In deze module leer je om in grafieken regelmaat, oftewel periodiciteit, te herkennen. Vaak bevatten grafieken meerdere periodiciteiten tegelijk. De wiskunde helpt jou om die kluwen te ontwarren. In combinatie met het modelleren geeft dit jou een krachtig wiskundig instrumentarium, waarmee je tal van complexe problemen kunt oplossen. De computer is daarbij onmisbaar, vandaar dat in deze module ook aandacht is voor het programmeren van wiskundige technieken.

Meer weten over deze module? 

Lees hier David's ervaringen in zijn eerste jaar van Applied Mathematics aan de UT, of bekijk hier de modules van het tweede jaar

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies