Studieprogramma

Het eerste jaar van Applied Mathematics

MODULE 1: STRUCTUREN EN MODELLEN

In deze module bekijk je de wiskunde vanuit verschillende hoeken. Je borduurt voort op de wiskunde van het vwo, maar er komen ook meteen al nieuwe onderwerpen aan de orde. De manier van werken is anders dan op het vwo. Je gaat dieper op de stof in en er is veel aandacht voor wiskundig redeneren en de formele en abstracte kant van de wiskunde. Er is ook veel aandacht voor wiskundig modelleren; wiskundige modellen zijn nu eenmaal onmisbaar bij het toepassen van wiskunde. Voor een deel werk je in een team aan een projectopdracht. Daarin werk je zelfstandig aan een praktijkprobleem waarbij wiskundige modellen en het doorrekenen daarvan cruciaal zijn voor het vinden van een goede oplossing. Soms ontdek je dat je zelf nog extra kennis of technieken moet vergaren, maar vaak kun je gebruik maken van hetgeen je geleerd hebt bij andere onderdelen van de module.

MODULE 2: WISKUNDIGE BEWIJSTECHNIEKEN

In deze module wordt de wiskunde verdiept. Je maakt kennis met onderwerpen die elke wiskundige moet kennen en waar je in het vervolg van de opleiding steeds weer op terugvalt. Sommige onderwerpen zijn niet echt eenvoudig en je zult misschien niet alles in één keer begrijpen. Het helpt dan dat je weer met een team aan een project werkt. Je bespreekt deze onderwerpen met je teamleden en maakt er opdrachten over. Zo word je een echte toegepast wiskundige die over zijn vak kan communiceren en daardoor sneller tot oplossingen komt. Het leren denken in wiskundige structuren is voor en toegepast wiskundige belangrijk, omdat je daardoor sneller verbande3n kunt leggen en sneller ziet dat ogenschijnlijk totaal verschillende praktijkproblemen wiskundig gezien sterk verwant zijn en dus met dezelfde technieken kunnen worden aangepakt. In het project ga je op zoek naar de beste oplossing in relatie tot een vooraf gekozen criterium, bijvoorbeeld ‘zo goedkoop mogelijk’, of ‘zo snel mogelijk’. Daar komt heel wat wiskunde bij kijken.

MODULE 3: SIGNALEN & ONZEKERHEID

Veel verschijnselen uit de dagelijkse praktijk laten zich grafisch beschrijven. Denk aan de temperatuur gedurende een etmaal, de waterstand op een bepaalde plek, de beurskoersen. Door op een bepaalde manier naar deze grafieken te kijken, ontdek je een regelmaat die periodiciteit wordt genoemd. Vaak bevatten zulke grafieken meerdere periodiciteiten tegelijk. De wiskunde helpt je die kluwen te ontwarren. In het modelleren speelt onzekerheid vaak een grote rol. Denk aan de weersvoorspelling. Om toch zinvolle uitspraken en voorspellingen te kunnen doen, is een grondige kennis van kansrekening en statistiek onontbeerlijk. Gecombineerd met het weergeven van signalen, de eerdergenoemde grafieken, levert dat een heel krachtig wiskundig instrumentarium op waarmee je tal van complexe problemen kunt oplossen. De computer is daarbij onmisbaar, vandaar dat in deze module ook aandacht is voor het programmeren van wiskundige technieken. Femmy werkte aan haar eindopdracht voor module 3. Lees hier haar ervaringsverhaal.

MODULE 4: VELDEN EN ELEKTROMAGNETISME

De laatste module van het eerste jaar is gewijd aan een belangrijk onderwerp: de vectorcalculus. Veel van wat je in de eerste drie modules hebt geleerd, komt hier samen. Je leert integreren over gekromde oppervlakken en op het oog heel lastige berekeningen worden ineens eenvoudig door het gebruik van integratiestellingen. De vectorcalculus is belangrijk vanwege de vele toepassingen, bijvoorbeeld in vloeistofstromingen.We behandelen dit onderwerp samen met de theorie van elektromagnetische velden. Je doet samen met natuurkundestudenten proeven en experimenten waarbij soms vonken overspringen − zowel letterlijk als figuurlijk. Je ziet de wiskunde als het ware met eigen ogen functioneren. Je leert in deze module ook hoe de theorie ontstaan is en welke verschillende benaderingen wiskundigen en natuurkundigen erop na houden.

Lees hier het ervaringsverhaal van David over zijn eerste jaar Applied Mathematics aan de Universiteit Twente.

Neem een kijkje bij het studieprogramma van het tweede jaar.

Chat offline (info)