Websitesystemen

Functioneel emailadres aanvragen

Een functioneel e-mailadres eindigt op @utwente.nl (geen @xx.utwente.nl). Verder is van belang dat:

  • eenheidsaanduidingen (faculteiten, instituten, etc) vóór het @-teken worden geplaatst;
  • deze eenheidsaanduidingen gescheiden zijn door een min-teken;
  • en van rechts naar links de eenheid binnen de eenheid gespecificeerd wordt
    (bijvoorbeeld secretariaat-dir-lisa@utwente.nl of secretariaat-mesa@utwente.nl).
  • het emailadres geen hoofdletters bevat
  • zo veel mogelijk Engelstalige (om het in 2018 niet te moeten veranderen als de UT overstapt op Engels als voertaal)

Voor meer informatie over het domeinnamenbeleid van de UT zie het beleidsdocument over het namenbeleid.

Er zijn geen kosten verbonden aan een extra mailbox, of het doorsturen naar bestaande e-mailadressen. Na goedkeuring zal je aanvraag door worden gestuurd naar de ICT-Servicedesk van LISA. LISA maakt een ticket voor je aan en houdt je op de hoogte van de voortgang.

Het e-mailadres

Als je een volledige mailbox aanvraagt kun je die (als UT-medewerker) onder je eigen Outlook hangen en openen. De ICT-servicedesk van LISA kan daarbij helpen. Functionele mailboxen kunnen niet aan studenten gekoppeld worden. Indien je een student rechten wilt geven kun je als eigenaar van de mailbox het wachtwoord opvragen/resetten zodat je ook op xs.utwente.nl (webmail) kunt inloggen.

Persoonlijke gegevens
Overig (optioneel)
toets de volgende code in: 46509