Zie Diensten & Handleidingen

ICT wachtwoord wijzigen/activeren

[Dit artikel is ook beschikbaar via de verkorte link www.utwente.nl/wachtwoord.]

Het wachtwoord van het inlogaccount verloopt één keer per jaar uit veiligheidsoverwegingen. Dat houdt in dat het wachtwoord vernieuwd moet worden. Dit kan alleen via de LISA selfservice portal (rechtsonder op de webpagina). Vooraf wordt er meerdere keren een e-mail verstuurd met de herinnering over het verlopen van het wachtwoord. Het wachtwoord kan gewijzigd worden via de Servicedesk ICT, daarbij is legitimatie verplicht.

Wijzigen

Het inlogaccount wachtwoord moet gewijzigd worden via de selfservice portal (rechtsonder op de webpagina).

Voorwaarden

Voor medewerkers

Het wachtwoord voor medewerkers moet via de LISA Selfservice Portal (rechtsonder op de webpagina) worden gewijzigd. Daarmee kan hetzelfde wachtwoord voor alle standaard UT diensten worden gebruikt.

Klik hier voor het overzicht waar het wachtwoord gewijzigd wordt of waar een nieuw wachtwoord ingevoerd moet worden en welk account hiervoor nodig is.

Het wachtwoord van een UT-werkplek kan niet gewijzigd worden via (“Ctrl-Alt-Del”) of via Outlook Web Access (“xs.utwente.nl”).

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet, dan kun je deze zelf wijzigen via LISA Selfservice Portal. Dit is alleen mogelijk als je een privé e-mail adres hebt geregistreerd voordat je het wachtwoord vergeten bent, omdat er dan een e-mail naar je privé e-mailadres wordt gestuurd. Dit kun je controleren en eventueel aanpassen via https://webapps.utwente.nl/adreswijziging.

Voor studenten

Het wachtwoord voor studenten moet via de LISA Self Service Portal (rechtsonder op de webpagina) worden gewijzigd. Daarmee kan hetzelfde wachtwoord voor alle standaard UT diensten worden gebruikt.

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet, dan kun je deze zelf wijzigen via LISA Self Service Portal. Er wordt dan een e-mail naar je privé e-mailadres wordt gestuurd. Dit is het prive e-mail adres dat in Studielink is geregistreerd.

Derden en gasten (externen)

Soms hebben personen die geen medewerker of student zijn (derden of gasten) toegang nodig tot UT ICT-dienstverlening.

Eisen voor het wachtwoord

Een wachtwoord is minimaal 10 en maximaal 64 tekens lang. Het mag niet gelijk zijn aan één van je vorige drie wachtwoorden. En het mag ook niet drie opeenvolgende tekens bevatten die in dezelfde volgorde in je gebruikersnaam (inlognaam) zitten.

Het wachtwoord moet verder:

·         Minimaal 1 kleine letter uit de range a tot en met z bevatten.

·         Bovendien minimaal 1 hoofdletter uit de range A tot en met Z.

·         En ook minimaal 1 cijfer uit de range 0 tot en met 9.

Het is mogelijk leestekens te gebruiken, maar er zijn alleen tekens mogelijk die direct of door gebruik van de SHIFT toets in te toetsen zijn op een standaard QWERTY toetsenbord. Let op bij gebruik van andere toetsenborden waarbij bepaalde leestekens in combinatie met letters diakritische tekens genereren zoals een umlaut, een trema of accent grave. Die zijn niet toegestaan.

Aanvullende informatie

Het inlogaccount heeft u nodig om te kunnen inloggen op de domein computer, e-mail, eduroam, VPN toegang en diverse UT webapplicaties.

Log na een wachtwoordwijziging altijd uit en weer in. Het gewijzigde wachtwoord moet ook op alle andere devices zoals mobiele telefoon, iPad etc. opnieuw ingevoerd en opgeslagen worden.

BELANGRIJK voor domein notebooks:

Bij gebruik van een domein notebook is het noodzakelijk dat u op de UT bent en het notebook tijdens het wijzigen van het wachtwoord met een netwerkkabel (eventueel via een docking station) is verbonden met het UT-netwerk.

Op die wijze wordt uw nieuwe wachtwoord gesynchroniseerd met zowel de centrale ICT voorzieningen als lokaal met uw notebook. Na de wachtwoordwijziging kunt u met het nieuwe wachtwoord op uw notebook inloggen. Ook wanneer daarna met het notebook draadloos en/of buiten de UT wordt gewerkt.

Was u tijdens een wachtwoord wijziging niet via een netwerkkabel verbonden met het UT-netwerk, dan is uw lokale wachtwoord op het notebook niet mee gewijzigd. U kunt dan weliswaar nog met uw oude wachtwoord inloggen op het notebook, maar centrale ICT voorzieningen zoals e-mail/Outlook e.d. werken uitsluitend met het nieuwe wachtwoord. Zodra het notebook op de UT via een netwerkkabel wordt verbonden met het UT-netwerk wordt ook het nieuwe wachtwoord met het notebook gesynchroniseerd.

Ondersteuning

Voor ondersteuning gebruik je de selfservice pagina en de handleidingen.

Handleidingen

Contact
Servicedesk ICT
Library, ICT Services and Archive

Uitsluitend te bereiken via de zijingang van Citadel aan het O&O-plein