Zie Diensten & Handleidingen

ICT wachtwoord wijzigen

[Dit artikel is ook beschikbaar via de verkorte link www.utwente.nl/wachtwoord.]

Het wachtwoord van het ICT-account zal één keer per jaar uit veiligheidsoverwegingen verlopen. Dat houdt in dat je het wachtwoord moet vernieuwen. Dit kan alleen via de selfservice portal. Vooraf wordt er meerdere keren een e-mail verstuurd met de herinnering over het verlopen van het wachtwoord. Het wachtwoord kan gewijzigd worden via de Servicedesk ICT, daarbij is legitimatie verplicht.

Wijzigen

Het ICT-account wachtwoord moet gewijzigd worden via de selfservice portal.

Voorwaarden

Voor medewerkers

Het wachtwoord voor medewerkers moet via de LISA Selfservice Portal worden gewijzigd. Daarmee kan hetzelfde wachtwoord voor alle standaard UT diensten worden gebruikt.

Klik hier voor het overzicht waar het wachtwoord gewijzigd wordt of waar een nieuw wachtwoord ingevoerd moet worden en welk account hiervoor nodig is.

Het wachtwoord van een UT-werkplek kan niet gewijzigd worden via (“Ctrl-Alt-Del”) of via Outlook Web Access (“xs.utwente.nl”).

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet, dan kun je deze zelf wijzigen via LISA Selfservice Portal. Dit is alleen mogelijk als je een privé e-mail adres hebt geregistreerd voordat je het wachtwoord vergeten bent, omdat er dan een e-mail naar je privé e-mailadres wordt gestuurd. Dit kun je controleren en eventueel aanpassen via https://webapps.utwente.nl/adreswijziging.

Voor studenten

Het wachtwoord voor studenten moet via de LISA Self Service Portal worden gewijzigd. Daarmee kan hetzelfde wachtwoord voor alle standaard UT diensten worden gebruikt.

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet, dan kun je deze zelf wijzigen via LISA Self Service Portal. Er wordt dan een e-mail naar je privé e-mailadres wordt gestuurd. Dit is het prive e-mail adres dat in Studielink is geregistreerd.

Derden en gasten (externen)

Soms hebben personen die geen medewerker of student zijn (derden of gasten) toegang nodig tot UT ICT-dienstverlening.

Aanvullende informatie

Het ICT-account heeft u nodig om te kunnen inloggen op de domein computer, e-mail, eduroam en VPN toegang en diverse UT webapplicaties.

Log na een wachtwoordwijziging altijd uit en weer in. Het gewijzigde wachtwoord moet ook op alle andere devices zoals mobiele telefoon, iPad etc. opnieuw ingevoerd en opgeslagen worden.

BELANGRIJK voor domein notebooks:

Bij gebruik van een domein notebook (op het inlog scherm wordt het domein “AD” of “ad.utwente.nl” aangegeven) is het noodzakelijk dat u op de UT bent en het notebook tijdens het wijzigen van het wachtwoord met een netwerkkabel (eventueel via een docking station) is verbonden met het UT-netwerk.

Op die wijze wordt uw nieuwe wachtwoord gesynchroniseerd met zowel de centrale ICT voorzieningen als lokaal met uw notebook. Na de wachtwoordwijziging kunt u met het nieuwe wachtwoord op uw notebook inloggen. Ook wanneer daarna met het notebook draadloos en/of buiten de UT wordt gewerkt.

Was u tijdens een wachtwoord wijziging niet via een netwerkkabel verbonden met het UT-netwerk, dan is uw lokale wachtwoord op het notebook niet mee gewijzigd. U kunt dan weliswaar nog met uw oude wachtwoord inloggen op het notebook, maar centrale ICT voorzieningen zoals e-mail/Outlook e.d. werken uitsluitend met het nieuwe wachtwoord. Zodra het notebook op de UT via een netwerkkabel wordt verbonden met het UT-netwerk wordt ook het nieuwe wachtwoord met het notebook gesynchroniseerd.

Ondersteuning

Voor ondersteuning gebruik je de selfservice pagina en de handleidingen.

Handleidingen

Zie ook

ICT, Domein- en Gastaccount

Contact
Servicedesk ICT
Library, ICT Services and Archive

Uitsluitend te bereiken via de zijingang van Citadel aan het O&O-plein