Zie Veiligheid en gezondheid

Health Check

*** For the English version please click here***

LET OP: de Health Check is alleen mogelijk voor medewerkers van geboortejaar 1969 t/m 1984. Medewerkers binnen deze doelgroep hebben persoonlijk een uitnodiging per email ontvangen. De inschrijving is gesloten, neem voor een plek op de wachtlijst contact op met gezondensterk@utwente.nl

WAAROM DE HEALTH CHECK?

Met de Health Check kunnen eventuele gezondheidsrisico’s in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd. Bij deelname is het wel goed om te bedenken dat het een momentopname is; de Health Check signaleert gezondheidsproblemen of –risico’s op dat moment, maar heeft geen voorspellende waarde over jouw gezondheid in de toekomst.

HOE ZIET DE HEALTH CHECK ER UIT?

De afspraak zelf voor de Health Check duurt 75 minuten. Tijdens het fysieke onderzoek worden je fysieke fitheid en conditie in kaart gebracht. Na het onderzoek volgt een eindgesprek met de arts. Indien gewenst kun je je dan ook intekenen voor vervolginterventies.

De Health Check wordt uitgevoerd in het Sportcentrum. 

Onderdelen Health Check:

1. Biometrie (uitvoering door Technisch Geneeskunde student);

 • Bloeddruk;
 • Hartslag;
 • Hart en longen beluisteren;
 • Bloedonderzoek (cholesterol/glucose);
 • Urineonderzoek (glucose/eiwit);
 • Vetpercentage (d.m.v. Tanita Weegschaal);
 • Buikomvangmeting;
 • Body Mass Index;
 • Rust ECG (hartfilmpje).

2. Fysiofit (uitvoering fysiotherapeut Topvorm Twente)

 • Astrand Test (submaximale conditietest op de fiets);
 • Handknijpkracht.

3. Eindgesprek
Nabespreking van resultaten en bespreken eventuele vervolginterventies.

VRAGENLIJST

LET OP: je ontvangt namens The Vital Company middels het platform QIEK een e-mail met als titel: The Vital Company heeft een vragenlijst voor je klaargezet. Vul de digitale vragenlijst s.v.p. in vóórdat je naar de Health Check gaat zodat wij jou van een volledig advies kunnen voorzien.

WAAR EN WANNEER WORDEN DE HEALTH CHECKS GEORGANISEERD?

De Health Checks vinden plaats vanaf maandag 11 november t/m 13 december 2019. De Health Checks worden uitgevoerd op de campus in het Sportcentrum, Drienerlolaan 5 (Gebouw 49).  We willen je vragen om je voorafgaand aan je afspraak te melden bij de Service Desk in het Sportcentrum. 

VERDERE INFORMATIE

Deelnemers ontvangen ca. 1 week voorafgaand aan de Health Check een email met alle informatie die relevant is voor je afspraak. Onder andere wat je mee moet nemen, waar je vooraf rekening mee moet houden en wat te doen indien je verhinderd bent. 

PRIVACY

De Health Check wordt uitgevoerd door het Sportcentrum. Het Sportcentrum is verplicht jouw anonimiteit te waarborgen. Resultaten van de Health Check worden als groepsrapportage aan de UT overhandigd. De Universiteit Twente heeft geen enkel inzicht in persoonlijke antwoorden en de resultaten zijn niet persoonlijk herleidbaar. Individuele resultaten zijn in een persoonlijk dashboard terug te vinden en  deze krijg je na het eindgesprek als schriftelijke rapportage mee.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je contact opnemen met Ingrid Bos-Bosscha van Gezond en Sterk op het Werk via gezondensterk@utwente.nl.

INSCHRIJVING

De inschrijving is gesloten, neem voor een plek op de wachtlijst contact op met gezondensterk@utwente.nl