Zie Diensten-ABC

ICT wachtwoord wijzigen/activeren

[Dit artikel is ook beschikbaar via de verkorte link www.utwente.nl/wachtwoord.]

Het wachtwoord van het inlogaccount verloopt één keer per jaar uit veiligheidsoverwegingen. Dat houdt in dat het wachtwoord vernieuwd moet worden. Dit kan alleen via de LISA selfservice portal (rechtsonder op de webpagina). Vooraf wordt er meerdere keren een e-mail verstuurd met de herinnering over het verlopen van het wachtwoord. Het wachtwoord kan gewijzigd worden via de Servicedesk ICT, daarbij is legitimatie verplicht.

Wijzigen

Het inlogaccount wachtwoord moet gewijzigd worden via de selfservice portal (rechtsonder op de webpagina).

Voorwaarden

Voor medewerkers

Het wachtwoord voor medewerkers moet via de LISA Selfservice Portal (rechtsonder op de webpagina) worden gewijzigd. Daarmee kan hetzelfde wachtwoord voor alle standaard UT diensten worden gebruikt.

Klik hier voor het overzicht waar het wachtwoord gewijzigd wordt of waar een nieuw wachtwoord ingevoerd moet worden en welk account hiervoor nodig is.

Het wachtwoord van een UT-werkplek kan niet gewijzigd worden via (“Ctrl-Alt-Del”) of via Outlook Web Access (“xs.utwente.nl”).

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet, dan kun je deze zelf wijzigen via LISA Selfservice Portal. Dit is alleen mogelijk als je een privé e-mail adres hebt geregistreerd voordat je het wachtwoord vergeten bent, omdat er dan een e-mail naar je privé e-mailadres wordt gestuurd. Dit kun je controleren en eventueel aanpassen via https://webapps.utwente.nl/adreswijziging.

Voor studenten

Het wachtwoord voor studenten moet via de LISA Self Service Portal (rechtsonder op de webpagina) worden gewijzigd. Daarmee kan hetzelfde wachtwoord voor alle standaard UT diensten worden gebruikt.

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet, dan kun je deze zelf wijzigen via LISA Self Service Portal. Er wordt dan een e-mail naar je privé e-mailadres wordt gestuurd. Dit is het prive e-mail adres dat in Studielink is geregistreerd.

Derden en gasten (externen)

Soms hebben personen die geen medewerker of student zijn (derden of gasten) toegang nodig tot UT ICT-dienstverlening.

Eisen voor het wachtwoord

Een wachtwoord is minimaal 10 en maximaal 64 tekens lang. Het mag niet gelijk zijn aan één van je vorige drie wachtwoorden. En het mag ook niet drie opeenvolgende tekens bevatten die in dezelfde volgorde in je gebruikersnaam (inlognaam) zitten.

Het wachtwoord moet verder:

·         Minimaal 1 kleine letter uit de range a tot en met z bevatten.

·         Bovendien minimaal 1 hoofdletter uit de range A tot en met Z.

·         En ook minimaal 1 cijfer uit de range 0 tot en met 9.

Het is mogelijk leestekens te gebruiken, maar er zijn alleen tekens mogelijk die direct of door gebruik van de SHIFT toets in te toetsen zijn op een standaard QWERTY toetsenbord. Let op bij gebruik van andere toetsenborden waarbij bepaalde leestekens in combinatie met letters diakritische tekens genereren zoals een umlaut, een trema of accent grave. Die zijn niet toegestaan.

Aanvullende informatie voor o.a. notebooks

Het inlogaccount heeft u nodig om te kunnen inloggen op de domein computer, e-mail, eduroam, VPN toegang en diverse UT webapplicaties.

Log na een wachtwoordwijziging altijd uit en weer in. Het gewijzigde wachtwoord moet ook op alle andere devices zoals mobiele telefoon, iPad etc. opnieuw ingevoerd en opgeslagen worden.

BELANGRIJK voor domein notebooks:

Bij het gebruik van een domein notebook (op het inlogscherm wordt het domein “AD” of “ad.utwente.nl” aangegeven) is het van belang om na het wijzigen van het wachtwoord verbonden te zijn met een netwerkkabel op de UT, of buiten de UT via een actieve VPN verbinding. 

De reden hiervoor is dat het nieuwe wachtwoord gesynchroniseerd moet worden met zowel de centrale ICT voorzieningen en het notebook. Bij aanwezigheid op de UT, kan het notebook verbonden worden met het netwerk door middel van een netwerkkabel en is opnieuw opstarten voldoende. Buiten de UT moet het notebook verbonden zijn via VPN en opnieuw worden aangemeld. Vergrendel het notebook d.m.v. de Windows toets () + L en log opnieuw in met het nieuwe wachtwoord. 

Wanneer het notebook tijdens een wachtwoord wijziging niet via een netwerkkabel of VPN is verbonden met het UT-netwerk, wordt het lokale wachtwoord op het notebook niet gewijzigd. Er kan dan weliswaar nog met het oude wachtwoord ingelogd worden, maar centrale ICT voorzieningen zoals e-mail/Outlook e.d. werken dan uitsluitend met het nieuwe wachtwoord.  

Ondersteuning

Voor ondersteuning gebruik je de selfservice pagina en de handleidingen.

Tips
  • Tips na wijzigen wachtwoord voor Mac
FAQ

FAQ ICT wachtwoord wijzigen

Handleidingen

  • Handleiding wachtwoord wijzigen/activeren/resetten
Contact
Servicedesk ICT
Library, ICT Services and Archive

Uitsluitend te bereiken via de zijingang van Citadel aan het O&O-plein