Zie Diensten-ABC

Procedure wijzigen e-mailadres

  • wijzingen primaire emailadres
  • toevoegen / verwijderen secundaire mailadressen (aliassen)
  • wijzigen voorkeursadres

Elke medewerker en student krijgt een inlogaccount van de UT. Hier hoort ook een e-mailadres bij (eindigend op utwente.nl resp. student.utwente.nl).  Dit email adres noemen wij het primaire adres. Dit primaire e-mailadres kan in principe niet meer worden gewijzigd. In speciale gevallen (bijv. door een fout van HR, CES of LISA) kan hiervan worden afgeweken.

Medewerkers kunnen ook een e-mailadres laten toevoegen (een mail alias). Deze aliassen noemen we secundaire mailadressen.  Er is een maximum van 4 secundaire mailadressen. Voor de secundaire adressen gelden wel regels:

  • (een deel van) van de achternaam moet in het mailadres voorkomen
  • de roepnaam of minimaal de eerste voorletter moet in het mailadres voorkomen.

Een medewerker kan aangeven welk mailadres het voorkeursadres moet worden. Het voorkeursadres wordt gebruikt als afzender bij verstuurde mail en dat is dus adres dat de ontvanger ziet. Default is het primaire adres het voorkeursadres. Indien een medewerker dat wenst kan het secundaire adres ook ingesteld worden als voorkeursadres.

Voor het wijzigingen van het primaire mailadres (in uitzonderlijke gevallen) en voor het toevoegen of verwijderen van een secundair mailadres of voor het wijzigen van een voorkeursadres kan men contact opnemen met de Servicedesk ICT van LISA.

Contact
Servicedesk ICT
Library, ICT Services and Archive

Uitsluitend te bereiken via de zijingang van Citadel aan het O&O-plein