De datateam® methode wordt al sinds 2009 uitgebreid onderzocht door een team van onderzoekers van de Universiteit Twente. Dit onderzoek richt zich op het functioneren en de effecten van de datateams in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Voor het onderzoek naar de Zweedse datateams werken we samen met de University of Gothenburg. Het onderzoek richt zich o.a. op de volgende vragen:

 1. Hoe functioneren teams die volgens de datateam® methode werken?
 2. Welke factoren beïnvloeden het proces en de resultaten van datagebruik in de teams? Wat is hierbij de rol van de schoolleider?
 3. Hoe verloopt de kenniscreatie en kennisdeling binnen een team en tussen leden van het team en collega’s?
 4. Wat zijn de voorwaarden voor kennisdeling vanuit een team die volgens de datateam® methode werkt?
 5. Hoe zien sociale netwerken rondom de teams in scholen eruit?
 6. Wat zijn de effecten van opbrengstgericht werken in teams die volgens de datateam® methode werken:
  1. op de professionele ontwikkeling van docenten?
  2. op schoolverbetering?
 7. Hoe duurzaam is de datateam® methode voor het implementeren van datagebruik in de school?
 8. Hoe kan de datateam® methode docenten ondersteunen bij het gebruiken van de resultaten van de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) voor het verbeteren van instructie in de klas?

.

Samenvattingen van de resultaten (tot nu toe) van ons onderzoek vindt u hier. Indien u vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de onderzoekers via het contactformulier