De datateam® methode wordt al sinds 2009 uitgebreid onderzocht door een team van onderzoekers van de Universiteit Twente. Dit onderzoek richt zich op het functioneren en de effecten van de datateams in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Voor het onderzoek naar de Zweedse datateams werken we samen met de University of Gothenburg. Het onderzoek richt zich o.a. op de volgende vragen:

 1. Hoe functioneren teams die volgens de datateam® methode werken?
  1. In het voortgezet onderwijs? (Kim Schildkamp, Cindy Poortman, Adam Handelzalts)
  2. In het primaire onderwijs? (Gert Gelderblom)
  3. In het hoger onderwijs? (Erik Bolhuis)
 2. Welke factoren beïnvloeden het proces en de resultaten van datagebruik in de teams? (Kim Schildkamp, Cindy Poortman, Johanna Ebbeler, Rilana Prenger, Gert Gelderblom, Erik Bolhuis)
  1. Wat is hierbij de rol van de schoolleider? (Johanna Ebbeler)
 3. Hoe verloopt de kenniscreatie en kennisdeling binnen een team en tussen leden van het team en collega’s? (Mireille Hubers, Elske Muilenburg)
 4. Wat zijn de voorwaarden voor kennisdeling vanuit een team die volgens de datateam® methode werkt? (Mireille Hubers)
 5. Hoe zien sociale netwerken rondom de teams in scholen eruit? (Mireille Hubers, Elske Muilenburg)
 6. Wat zijn de effecten van opbrengstgericht werken in teams die volgens de datateam® methode werken:
  1. op de professionele ontwikkeling van docenten? (Johanna Ebbeler, Wilma Kippers, Gert Gelderblom, Erik Bolhuis)
  2. op schoolverbetering? (Kim Schildkamp, Cindy Poortman)
 7. Hoe duurzaam is de datateam® methode voor het implementeren van datagebruik in de school? (Mireille Hubers, Elske Muilenburg, Anne Tappel, Rilana Prenger)
 8. In welke mate en hoe wordt assessment for learning en opbrengstgericht werken toegepast in het voortgezet onderwijs, volgens docenten? (Wilma Kippers
 9. Hoe interpreteren docenten en leerlingen de Diagnostische Tussentijdse Toets rapportages en welke vervolgstappen besluiten zij te nemen om hun onderwijs/leren te verbeteren? (Wilma Kippers)
 10. Hoe nemen docenten maatregelen in de klas op basis van data gedurende het werken met de datateam interventie? (Wilma Kippers)     

Gerelateerd aan bovenstaande onderzoeksvragen, doen wij in ons projectteam onderzoek naar formatief toetsen (Christel Wolterinck, Wilma Kippers). 

Er zijn verschillende wetenschappelijke en vakpublicaties verschenen. Samenvattingen van de resultaten (tot nu toe) van ons onderzoek vindt u hier. Indien u vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de onderzoekers via het contactformulier