Kim Schildkamp

Dr. Kim Schildkamp – projectleider

Ik ben universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente. Ik houd bezig met de vraag hoe gegevens, zoals toetsresultaten en zelfevaluatieresultaten, gebruikt kunnen worden om het onderwijs te verbeteren. Ik ben in 2007 aan de Universiteit Twente gepromoveerd op het gebied van zelfevaluatie. Tijdens mijn promotie heb ik een tijdje gewerkt aan de Louisiana State University. Hier heb ik onderzoek gedaan naar datagebruik op Amerikaanse scholen.

Ik ben de oprichter en projectleider van het project ‘Datateams’. Na een kleine pilot wordt deze methode nu in verschillende scholen door heel Nederland gebruikt. Ook in Zweden en Engeland zijn er inmiddels scholen met onze methode aan de slag gegaan.

Daarnaast ben ik de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende onderzoeksprojecten rondom het thema datagebruik in het binnen- en buitenland. Eén van de projecten betreft een EU onderzoeksproject gericht op het gebruiken van data in Nederland, Engeland, Duitsland, Polen en Litouwen. Ik participeer in diverse werkgroepen en commissies gericht op onderwijsverbetering. Zo ben ik bijvoorbeeld oprichter en voorzitter van het ICSEI data use netwerk.

Het is ontzettend leuk om te zien hoe iets wat zo klein begonnen is nu steeds groter wordt. Ik vind het geweldig om te zien dat de datateam® methode in steeds meer scholen en in verschillende landen succesvol wordt toegepast! Ik ben er trots op dat we hebben kunnen aantonen dat de methode leidt tot docent professionalisering en tot betere leerprestaties voor leerlingen.

Een uitgebreider profiel staat hier