Gert Gelderblom

C:\Users\MeerdinkMA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GMAA9EEV\Gert.jpg

Gert Gelderblom – onderzoeker en trainer datateams

Ik werk bij de Universiteit Twente aan een promotieonderzoek naar de relatie tussen datagebruik en instructie. In mijn onderzoek gaat het om de vraag hoe leraren data zodanig kunnen benutten dat het leidt tot betere instructie, en uiteindelijk tot betere leerlingresultaten.

In dat kader begeleid ik scholen bij het verbeteren van hun leerlingresultaten. Daarbij werken we volgens de datateam® methode.

Naast mijn onderzoek en betrokkenheid bij de datateams werk ik als onderwijsadviseur bij Expertis onderwijsadviseurs te Amersfoort/Hengelo.