Project 'Datateams'

Opbrengstgericht werken (ook wel data geïnformeerd werken genoemd) wordt steeds belangrijker in het onderwijs. De gedachte hierachter is om alle informatie die op scholen aanwezig is niet alleen te gebruiken voor externe verantwoording, maar om daarmee ook het onderwijs te verbeteren. De ervaring heeft geleerd dat er nog (te) weinig gebruikt wordt gemaakt van alle informatie die op scholen beschikbaar is.

Een goed idee dat opbrengstgericht werken, maar hoe kan daar nu handen en voeten aan worden gegeven? Het project ‘Datateams’ van de Universiteit Twente heeft als doel om juist dat te doen: scholen ondersteunen om opbrengstgericht werken in de praktijk toe te passen.

Nieuwsgierig geworden? Hieronder een kort filmpje over het werken met de datateam® methode. De datateam® methode wordt hier verder toegelicht.

De Datateam®methode is vanaf 2009 ontwikkeld en onderzocht door de Universiteit Twente. Meer dan 70 scholen in binnen- en buitenland hebben succesvol met de Datateam®methode gewerkt. Expertis Onderwijsadviseurs heeft de Datateam®methode in 2021 overgenomen. Meer informatie leest u hier.