Erik Bolhuis

C:\Users\MeerdinkMA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GMAA9EEV\erikbolhuis.jpg

Drs. Erik Bolhuis – Onderzoeker

In 1996 heb ik de studie onderwijskunde afgerond aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Op dat moment was ik werkzaam in het voortgezet onderwijs, nadat ik tien jaar in het voortgezet speciaal onderwijs (tegenwoordig heet dat PRO) werkzaam was geweest. Op dit moment ben ik werkzaam in het hoger beroepsonderwijs, de Christelijke Hogeschool Windesheim en ben ik als een zogenaamde buiten promovendi verbonden met het project ‘Datateams’.

Mijn onderzoek richt zich op de implementatie van de ‘Datateammethode’ in het hoger beroepsonderwijs. Ik ben daarin bijzonder geïnteresseerd omdat ik verbonden ben aan de master Leren & Innoveren en me vanuit die hoedanigheid bezighoudt met innovaties in het onderwijs. Werken met allerlei ‘data’, zoals toetsen, observaties, enquêtes e.d. als middel om met elkaar in gesprek te komen over het onderwijs om uiteindelijk het onderwijs te verbeteren is een bijzonder krachtig middel, mist goed wordt toegepast. In mijn onderzoek kijk ik hoe een datateam werkt, welke factoren het werken met data beïnvloeden, hoe de hogeschool werkt met data in vergelijking met andere hogescholen en wat er in de organisatie nu verandert als er gewerkt wordt met een datateam. Kortom, al die vragen die je als innovator altijd al stelt: en, werkt het?

In het onderwijs wordt veel verbeterd en vernieuwd, veel op intuïtie en op idealen, maar minder op basis van goede data. Hoewel idealen een goede motor zijn om te veranderen, doen data ons met beide benen op de grond staan. Ik wil lerarenopleiders graag leren data te gebruiken bij verbeteringen in het onderwijs.