Zie Projectteam

Rilana Prenger

Rilana Prenger, PhD. – Onderzoeker

Mijn achtergrond ligt in de Psychologie. In 2007 ben ik afgestudeerd op een project over minderen met roken onder VMBO scholieren. Hier heb ik kennis mogen maken met de organisatie in het onderwijs. In 2012 ben ik gepromoveerd op het gebied van kosteneffectiviteit en psychologische interventies.

Sinds november 2014 ben ik werkzaam als post doc onderzoeker binnen het project ‘Datateams’. Ik hou me bezig met onderzoek naar het functioneren en de duurzaamheid van deze teams. Wat zijn de effecten en wat kan er gedaan worden om deze effecten te vergroten? Wat zorgt ervoor dat de opbrengsten en de manier van werken duurzaam worden binnen de school? Welke psychologische factoren spelen een rol bij opbrengstgericht werken door leerkrachten? Daarnaast richt ik me op onderzoek naar factoren en effecten van bovenschoolse professionele leergemeenschappen.

Wat mij bijzonder interesseert in het project ‘Datateams’ zijn de uitdagingen die komen met het implementeren van een wetenschappelijke methode in een niet-wetenschappelijke setting. Theorie en praktijk komen hier samen, met als resultaat een verhoogd niveau van opbrengst gericht werken. Het is goed om te zien hoe effectief deze methode is in het onderwijs.

Een uitgebreider profiel staat hier.