Anne Tappel

 Afbeeldingsresultaat voor anne tappel

Anne Tappel, MME - Onderzoeker

Sinds 1 januari 2017 ben ik parttime verbonden aan de Universiteit Twente als buitenpromovenda. Onderwijs is mijn achtergrond. Na de Pabo,  de lerarenopleiding Nederlands in de 2e en later 1e graad haalde ik in 2003 mijn Master of Management in Education aan de Radboud University in Nijmegen. Op dat moment was ik werkzaam als teamleider in het voortgezet onderwijs, nadat ik daarvoor een aantal jaren als leraar Nederlands had gewerkt. Mijn werkzaamheden op de Universiteit Twente, combineer ik met het projectleiderschap Opbrengstgericht werken op Carmel College Salland te Raalte.

Rond 2010 ben ik geïnteresseerd geraakt in de Datateam©methode en heb daar binnen mijn school mee mogen werken. Mijn onderzoek richt zich dan ook op de combinatie datateams en onderwijs, namelijk op de vraag hoe we de duurzaamheid van datagebruik op scholen waar gewerkt is met de datateam methode kunnen bevorderen. Vragen als wat we precies onder duurzaamheid verstaan binnen het onderwijs, welke vormen van duurzaamheid we tegenkomen in de praktijk en welke factoren daarop van invloed zijn komen aan de orde in mijn onderzoek. Omdat een school deel uit maakt van een onderwijskundig systeem dat bestaat uit meerdere niveaus worden beïnvloedende factoren op de laag van een schoolbestuur, de rector, de schoolleiding, het docententeam en de individuele docent voor de klas onderzocht.

Mijn hoofddoel is dat leerlingen zo goed mogelijk (lees: het beste) onderwijs krijgen. Mijn ervaring is dat in scholen de focus elke ongeveer twee jaar op iets anders wordt gericht, waarmee eerder ingezette interventies niet geëvalueerd en verbeterd worden, maar een stille dood sterven. Dat is jammer van de financiële investering en van de energie die het docenten heeft gekost, maar vooral ook voor de leerlingen waarbij het ontwikkelproces onderbroken wordt door een nieuwe interventie. 

Ik vind het geweldig om onderzoek en praktijk te verbinden met als doel het onderwijs voor de leerlingen te optimaliseren.