De afgelopen jaren zijn er veel publicaties over de datateam® methode verschenen in verschillende bladen. Hieronder is een overzicht hiervan te vinden.

Poortman et al. (2017). De rol van docenten en schoolleider: Datateams voor onderwijsverbetering. De Nieuwe Meso, Juni 2017.

 • In dit artikel wordt verslag gedaan van onderzoek naar de datateam methode. In de kaders zijn praktijkervaringen van scholen beschreven. Lees hier verder.

Stichting Carmelcollege (2015). Onderzoek wijst uit: Datateams werken. Carmel Magazine, September 2015.

 • Vier jaar lang zochten docenten en schoolleiders in datateams naar oplossingen voor ingewikkelde onderwijsproblemen. Dat was zo’n succes dat veel scholen er op eigen kracht mee door gaan. Lees hier verder.

Meerdink, M., Smit, M., & Leusink, H. (2014). De juiste Koers. Didactief, Juni 2014.

 • Herkent u het volgende patroon? De school signaleert een probleem waarvoor een oplossing moet komen. Lees hier verder.

Marel, C. van der (2014). Data gedreven werken aan het onderwijs. InDruk, Juni 2014.

 • De afgelopen jaren hebben scholen gewerkt aan het maximaliseren van de opbrengsten voor leerlingen. Door resultaten te meten en het handelen van leerlingen, leraren en schoolleiding hierop aan te sluiten, verbeter je de leerresultaten. Lees hier verder.

Stichting Carmelcollege (2014). Datateams zelfstandig verder. Carmel Magazine, September 2014.

 • Steeds meer Carmel scholen laten onderzoeksteams van docenten en schoolleiders naar oplossingen zoeken voor ingewikkelde onderwijsvraagstukken. Diverse datateams van het eerste uur staan inmiddels al een jaar op eigen benen. Lees hier verder.

Lisette Blankestijn. Toetsen: Middel voor onderwijsverbetering of afreken instrument. Podium (Magazine van de PO Raad), 3, Februari 2014.

 • Toetsen kunnen bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs in de klas. Formatief toetsen, waarbij de leerkracht peilt hoe de leerlingen ervoor staan, kan belangrijke data opleveren die de leerkracht helpen om zijn onderwijs aan te passen, stelt dr. Kim Schildkamp. Lees hier verder.

Stichting Carmelcollege (2013). Datateam ontmaskert fabels. Carmel Magazine, September 2013.

 • Hardnekkige onderwijsproblemen hebben dikwijls andere oorzaken dan gedacht. Datateams halen fabels de wereld uit en gaan op zoek naar oplossingen die wel werken. Lees hier verder.

Masterclass opbrengstgericht werken in datateams (VO). Magazine School aan Zet, Juni 2013.

 • In 2013 organiseert School aan Zet diverse masterclasses gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Op donderdag 18 april 2013 vond de masterclass opbrengstgericht werken in datateams plaats. Lees hier verder.

Schildkamp, K. (2012). Werken met datateams op scholen. Examens, 2(9), 5-9.

 • De discrepantie tussen de schoolexamens en het centraal examen is volgens de Inspectie van het Onderwijs bij veel scholen te groot: meer dan 0.5 punt. Wat nu? Lees hier verder.

Schildkamp, K. (2012). Opbrengstgericht werken: data-geïnformeerd onderwijs voor schoolverbetering. In R. Zwart, K. van der Veen, & J. Meirink (Eds.). Onderzoek in de School ter discussie: Doelen, criteria en dilemma’s, pp. 29-36.

 • “Ik heb geen gegevens nodig, want ik werk al 20 jaar in het onderwijs”. “De leerlingen hebben slecht gepresteerd, want ze zijn niet gemotiveerd”. Lees hier verder.

Stichting Carmelcollege (2012). Data-analyse als basis van oplossing voor onderwijsproblemen. Carmel Magazine, December 2012.

 • Elke school, elke sectie, elk team, elke docent kent ze: hardnekkige onderwijsproblemen die steeds terugkeren. Datateams kunnen helpen om oorzaken boven water te krijgen, door analyse van gegevens. Lees hier verder.

Groenewegen, T. (2011). Datateam loopt harder. VO Spiegel, Maart 2011.

 • De doorstroom van havo-leerlingen op het Bonhoeffer college in Enschede liet te wensen over. De Oorzaak? Meningen te over, maar de oplossing kwam niet dichterbij. Lees hier verder.

Schildkamp, K., & Lanjouw, M. (2011). Datateam verbetert opbrengst. Didactief, Mei 2011.

 • Zouden de rekenvaardigheden van onze leerlingen in de onderbouw beter kunnen? Dat vroeg de schoolleiding van het Twents Carmel College in Oldenzaal zich af. 

Schildkamp, K. (2011). ‘Onderbuikgevoelens kloppen vaak niet’. Werken met datateams voor onderwijsverbetering. Mesofocus, 83.

 • Het gebruiken van data in het onderwijs wordt steeds belangrijker. De belangrijkste reden hiervoor is dat opbrengstgericht werken kan leiden tot beter onderwijs voor leerlingen. Lees hier verder.