Elske Muilenburg

 

Elske Muilenburg, MSc. – Onderzoeker

In 2015 heb ik de opleiding Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) afgerond aan de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Dit resulteerde in een diploma Onderwijskunde en in een pabo-diploma. Door de ALPO heb ik in vier jaar kennis gemaakt met zowel de theorie als de praktijk. Dit zijn vaak twee verschillende werelden, terwijl zij elkaar juist heel goed kunnen complementeren. Om die reden ben ik na de ALPO gestart met de onderzoeksmaster Educational Sciences: Learning in Interaction aan de Universiteit Utrecht, met als doel de brug tussen theorie en praktijk te versterken.

Sinds juli 2017, direct na het behalen van mijn masterdiploma, ben ik werkzaam als promovenda aan de Universiteit Twente en Rijksuniversiteit Groningen. Ik doe onderzoek naar de rol van schoolleiderschap bij duurzame onderwijsverbetering via professionele leergemeenschappen (PLGs). In mijn onderzoek spelen twee verschillende typen PLGs een rol: lesson study teams en datateams. Welke factoren dragen bij aan het duurzaam maken van onderwijsverbeteringen die in deze PLGs naar voren komen en hoe ziet dit er in de praktijk uit? Door op verschillende scholen elk twee maanden mee te lopen, probeer ik een antwoord te vinden op deze vragen. Op die manier wil ik samen met de praktijk een bijdrage leveren aan de theorie, zodat ze elkaar versterken. De datateams zijn daarvoor een prachtig middel!