Projectteam

Wilma Kippers

Wilma Kippers, MSc.  – Onderzoeker

Ik ben sinds februari 2015 werkzaam als promovenda binnen het project Datateams. Ik doe onderzoek naar formatief toetsen in het voortgezet onderwijs d.m.v. de data team® methode. Formatief toetsen houdt in dat docenten informatie uit data gebruiken om hun lespraktijk te verbeteren. Dit kan leiden tot verhoogde leerprestaties van leerlingen. Mijn onderzoek richt zich op de effecten van de datateam® methode op (1) de kennis van docenten over formatief toetsen en (2) het toepassen van formatief toetsen door docenten. Ook doe ik onderzoek naar de bruikbaarheid van data uit de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT).

In 2013 heb ik de Academische Pabo afgerond aan Saxion Hogescholen Deventer/Universiteit Twente. Daarna ben ik gestart met de Master Educational Science and Technology aan de Universiteit Twente. Dit was voornamelijk gericht op het ontwerp en de evaluatie van onderwijs- en leertrajecten op scholen. Als afstudeerproject heb ik onderzoek gedaan naar opbrengstgericht werken: het gebruik van de datateam® methode in het basisonderwijs. In augustus 2014 ben ik afgestudeerd. Vanaf september 2014 tot februari 2015 ben ik werkzaam geweest als onderzoeker voor o.a. het project Datateams bij de Universiteit Twente.

Het project Datateams spreekt mij aan, omdat docenten op een systematische manier leren hoe je data kunt gebruiken om het onderwijs te verbeteren. Ik vind het ontzettend interessant om onderzoek te doen naar de professionalisering van docenten op het gebied van formatief toetsen.