Zie Projectteam

Wilma Kippers

Wilma Kippers, MSc. – Onderzoeker

IN MEMORIAM

Ik ben sinds februari 2015 werkzaam als promovenda binnen het project Datateams. Ik doe onderzoek naar het formatieve gebruik van data in het voortgezet onderwijs. Het formatief gebruiken van data houdt in dat er informatie uit data, zoals toetsen en observaties, wordt gebruikt om het onderwijs en het leren van leerlingen te verbeteren. Mijn onderzoek richt zich bijvoorbeeld op in welke mate en hoe docenten data formatief gebruiken in de lessen; in hoeverre docenten en schoolleiders tijdens de datateam® methode kennis en vaardigheden ontwikkelen over het formatief gebruiken van data; en hoe docenten en leerlingen rapportages van de Diagnostische Tussentijdse toets interpreteren en welke vervolgstappen zij besluiten te nemen.

 In 2013 heb ik de Academische Pabo afgerond aan Saxion Hogescholen Deventer/Universiteit Twente. Daarna ben ik gestart met de Master Educational Science and Technology aan de Universiteit Twente. Dit was voornamelijk gericht op het ontwerp en de evaluatie van onderwijs- en leertrajecten op scholen. Als afstudeerproject heb ik onderzoek gedaan naar opbrengstgericht werken: het gebruik van de datateam® methode in het basisonderwijs. In augustus 2014 ben ik afgestudeerd. Vanaf september 2014 tot februari 2015 ben ik werkzaam geweest als onderzoeker voor o.a. het project Datateams bij de Universiteit Twente.

Het project Datateams spreekt mij aan, omdat docenten op een systematische manier leren hoe je data formatief kunt gebruiken om het onderwijs te verbeteren. Ik vind het interessant om onderzoek te doen naar de professionalisering van docenten op het gebied van formatief datagebruik.

Een uitgebreider profiel staat hier.