Cindy Poortman

Dr. Cindy Poortman – Universitair Docent

Na mijn promotieonderzoek in 2007 heb ik als onderzoeker en adviseur aan de universiteit en voor verschillende mbo- en hbo-scholen gewerkt. Tijdens dit werk heb ik ervaren dat er in verschillende sectoren van het onderwijs grote behoefte is aan meer opbrengstgericht werken. Vanuit deze ervaring werd mijn interesse gewekt voor het project over opbrengstgericht werken met de datateam® methode en wilde ik graag bijdragen aan dit onderzoek.

In dit project richt ik me op onderzoek naar de effecten van de methode wat betreft schoolverbetering. Ook heb ik de cursus data-analyse binnen het project grotendeels ontworpen, ontwikkeld en gedoceerd. Dit project spreekt mij bijzonder aan omdat juist opbrengstgericht werken volgens de datateam® methode mogelijkheden biedt om de informatie die beschikbaar is op scholen beter te gebruiken, om beslissingen te nemen en onderwijs te verbeteren. Als onderzoeker ben ik daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in het wetenschappelijk aantonen van de effecten en het verder ontwikkelen van deze methode voor onderzoek en praktijk.

Naast mijn werkzaamheden voor het project ‘Datateams’ ben ik ook betrokken bij andere projecten over de professionalisering van docenten.

Een uitgebreider profiel staat hier.