Universiteitsfonds Twente

Voordelig doneren? Dat kan via een periodieke schenking!

1948-Heden: Ruim 70 jaar impact!

Met forse steun vanuit de industrie werd op 17 december 1948 de ‘Stichting Technisch Hoger Onderwijs voor Noord- en Oost-Nederland’ opgericht. Doel van de stichting was technisch hoger onderwijs in Noord- of Oost-Nederland te bevorderen en na vestiging daaraan daadwerkelijk steun te verlenen. De lobby was vasthoudend en in 1961 besloot de regering tot de oprichting van een Technische Hogeschool in Noordoost-Nederland. Het draagvlak in de regio, maar met name de nabijheid van de krachtige Twentse industrie bepaalden de keuze op Enschede als vestigingslocatie. Binnen vijf dagen bracht een groot aantal bedrijven en weldoeners spontaan een aanzienlijk bedrag bijeen. Het beheer hierover werd toevertrouwd aan de stichting. Naast de steun van het bedrijfsleven en weldoeners groeide in de latere jaren de steun vanuit alumni en oud-medewerkers. De doelstelling van de stichting is in al die jaren ongewijzigd gebleven: het verlenen van daadwerkelijke steun aan de Universiteit Twente.

het universiteitsfonds twente maakt dankzij bijdragen van donateurs bijzondere voorzieningen mogelijk voor de universiteit twente en haar studenten.