Instructie en regels gebruik lockers

Language:
NL

Op onze campus kun je als student, medewerker en gast gebruikmaken van alle lockers die je met een UT-kaart kunt bedienen. Hieronder vind je een overzicht. Klik op de locatie in het overzicht hieronder voor de verschillende specificaties van de lockers.

Overzicht

Het Sportcentrum heeft ook lockers (in de kelder) die je kunt gebruiken als student, medewerker en gast. Heb je vragen over deze lockers, neem dan contact op met de Servicedesk van het Sportcentrum.

Mazemap

Instructie 

De lockers kun je gebruiken door je studenten- of medewerkerskaart (gastenkaart) voor de lezer te houden. Volg de instructies op het scherm en kies een van de lockers die beschikbaar is. Let op: elke lockerbank heeft een specifieke claimperiode. Dit is de periode vanaf het moment van aanvraag tot aan de termijn die aangegeven is bij de lockerlocatie, zie functionaliteiten bij de verschillende lockers onder het kopje Overzicht. Enkele dagen voor het verstrijken van de einddatum ontvang je hierover een bericht. Als je deze periode overschrijdt, wordt hij geblokkeerd. Vervolgens zal de beheerder van een lockerbank jouw locker controleren en eventueel vrijgeven voor nieuw gebruik. 

Studenten en medewerkers kunnen met hun mobiele telefoon een locker activeren. De allereerste keer dat je een locker wilt gebuiken moet je nog wel je UT-kaart gebruiken, daarna kun je je mobiele telefoon gebruiken. Gasten kunnen dit helaas niet.

handleiding key-users

Ben jij een nieuwe key-user van een lockerbank, neem dan contact op met lockers@utwente.nl.

Regels gebruik 

  • Geef de locker vrij als je de locker niet meer in gebruik hebt. Lockers worden regelmatig gecontroleerd op gebruik en lege lockers worden vrijgegeven door de beheerder. De beheerder mag lockergebruikers verzoeken om de locker te legen wanneer ongeoorloofd gebruik wordt geconstateerd.
  • In de lockers mogen geen zaken geplaatst worden die (brand-)gevaarlijk zijn of anderszins overlast kunnen veroorzaken.
  • In de lockers is een stroomvoorziening aangebracht. Deze dient uitsluitend voor het opladen van een laptop, powerbank, tablet en mobiele telefoon. Blijkt de stroomvoorziening anders te worden gebruikt dan waarvoor deze is bedoeld, dan vervalt daarmee automatisch het recht om een locker te gebruiken.
  • De locker dient leeggehaald te worden voordat je UT-pas geblokkeerd wordt, bijvoorbeeld omdat je gestopt bent met je studie of je aanstelling niet is verlengd. Is je UT-kaart geblokkeerd dan werkt deze niet meer.
  • Als een locker door de gebruiker niet op tijd wordt leeggehaald, dan worden de waardevolle spullen (informatiedragers, portemonnees e.d.) die zijn achtergebleven, een week bewaard bij de Servicedesk van het desbetreffende gebouw. We adviseren met klem om jouw spullen zo snel mogelijk op te halen bij de Servicedesk van het betreffende gebouw. Voor meer informatie over de procedures rondom gevonden voorwerpen verwijzen wij je naar de huisregels van de UT.
  • De Universiteit Twente is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor persoonlijke eigendommen die geplaatst worden in UT-lockers.

Onrechtmatig gebruik

Eventuele schade aangericht aan de lockers, dan wel aan eigendommen van anderen, zal worden verhaald op de gebruiker van de betreffende locker.

Vragen of storingen

Neem contact op met de Servicedesk van het gebouw en zij helpen je verder. Je kunt ook een e-mail sturen naar lockers@utwente.nl.

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...