Om ieders veiligheid te waarborgen, beschikt de ut over huisregels.

De campus van de Universiteit Twente is een opengesteld privéterrein waar de normale (verkeers-)regels gelden. Ook biedt het terrein een mooie gelegenheid voor feesten en activiteiten. Om de veiligheid en naleving van milieuvoorschriften te waarborgen moeten deze feesten en activiteiten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze worden hieronder toegelicht.

Campusbeveiliging

De Campusbeveiliging zorgt voor de handhaving van de regels. Telefoonnummer: 053 489 2134.

Overzicht huisregels

Groepsbijeenkomsten buiten kantooruren

Wie buiten kantooruren in een UT-gebouw een groepsbijeenkomst van meer dan 20 personen wil organiseren, moet zich houden aan enkele regels voor het centraal aanmelden van de bijeenkomst en de verplichte aanwezigheid van receptie en bedrijfshulpverlening (BHV). Meer informatie. Iedere bijeenkomst buiten kantooruren van meer dan 20 personen, in of nabij UT gebouwen, moet vooraf worden aangemeld door de organiserende partij. Via deze webapplicatie kunt u uw bijeenkomst aanmelden.

Feesten & Activiteiten

In het protocol Feesten & Activiteiten staat aangegeven welke acties nodig zijn indien een feest of activiteit op de campus wordt georganiseerd. Bij (studenten)feesten mag de muziek niet buiten de campus hoorbaar zijn.

Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de gebouwen van de UT.

Eten en drinken in collegezalen

Eten en drinken in collegezalen is over het algemeen niet toegestaan.

Arbo- & Milieuregelement

Met betrekking tot arbo- en milieuregels zijn een aantal afspraken gemaakt.

Alcohol

Voor activiteiten waarbij (licht)alcoholische dranken geschonken zijn de richtlijnen verenigingen alcohol opgesteld.

Roken

Vanaf 30 maart 2020 is de gehele Campus, met uitzondering van het woongedeelte, rookvrij. Meer informatie over de rookvrije campus vind je op www.utwente.nl/rookvrij.

Vissen

Visvergunningen voor de campusvijvers worden alleen verleend aan medewerkers en studenten van de universiteit.

Praktische implicaties wet ‘gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’

Op 1 augustus 2019 is de ‘Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ in werking getreden in de gebouwen van de overheid, de zorg, het onderwijs en in het openbaar vervoer binnen Nederland.

Zo is het vanaf nu niet toegestaan om in en rondom de onderwijsgebouwen op de gehele campus kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn. Op de campus vindt publieke dienstverlening plaats waarbij contact met elkaar nodig is. Het is daarom belangrijk dat mensen elkaar kunnen aankijken en herkennen.

Op de UT vinden we het belangrijk dat we elkaar vriendelijk en met respect aanspreken in situaties waar het handelen van anderen niet in lijn is met de geldende gedragsregels. Dat betekent dat we elkaar kunnen aanspreken in het geval iemand gezichtsbedekkende kleding draagt op de campus en de betrokkene kunnen vragen om het gezicht vrij te maken. 

Rol van de beveiliging en politie:
Indien degene met gezichtsbedekkende kleding geen gehoor geeft op het aangesproken worden door een ander, kan de beveiliging worden ingeschakeld. De beveiliging zal de betrokkene met gezichtsbedekkende kleding verzoeken om de gezichtsbedekkende kleding te verwijderen, dan wel de campus te verlaten. Gebeurt dat na drie keer verzoeken niet dan zal de beveiliging genoodzaakt zijn om de politie in te schakelen.
 
Waar op de campus geldt de regeling:
Deze regeling geldt op de hele campus met uitzondering van de woongebieden en de gebouwen met erfpacht (denk aan COOP en Starbucks). De partijen die deze gebouwen beheren zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de regels in hun gebouw.
Op deze plattegrond is te zien waar de regeling geldt.

Meer informatie over de wet is te vinden op de site van de Rijksoverheid