Onderzoek

De datateam® methode wordt al sinds 2009 uitgebreid onderzocht door een team van onderzoekers van de Universiteit Twente. Dit onderzoek richt zich op het functioneren en de effecten van de datateams in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Voor het onderzoek naar de Zweedse datateams werken we samen met de University of Gothenburg. Het onderzoek richt zich o.a. op de volgende vragen:

1)

Hoe functioneren teams die volgens de datateam® methode werken?

 

2)

Welke factoren beïnvloeden het proces en de resultaten van datagebruik in de teams? Wat is hierbij de rol van de schoolleider?

 

3)

Hoe verloopt de kenniscreatie en kennisdeling binnen een team en tussen leden van het team en collega’s?

 

4)

Wat zijn de voorwaarden voor kennisdeling vanuit een team die volgens de datateam® methode werkt?

 

5)

Hoe zien sociale netwerken rondom de teams in scholen eruit?

 

6)

Wat zijn de effecten van opbrengstgericht werken in teams die volgens de datateam® methode werken:

 

 

a.

op de professionele ontwikkeling van docenten?

 

b.

op schoolverbetering?

7)

Hoe duurzaam is de datateam® methode voor het implementeren van datagebruik in de school?

 

8)

Hoe kan de datateam® methode docenten ondersteunen bij het gebruiken van de resultaten van de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) voor het verbeteren van instructie in de klas?

 

In het onderzoek onderscheiden we drie groepen respondenten: docenten in een team die volgens de datateam® methode werkt, hun collega-docenten op dezelfde school en docenten van scholen zonder team. Bij deze drie groepen worden tijdens het project op verschillende momenten en op verschillende manieren data verzameld. De belangrijkste instrumenten hiervoor zijn een vragenlijst over opbrengstgericht werken, een vragenlijst over sociale netwerken, interviews en observaties. De vragenlijst over opbrengstgericht werken wordt aan het begin van het onderzoek, anderhalf jaar na de start van het onderzoek en aan het eind van het onderzoek bij alle drie de groepen respondenten afgenomen. Ook de vragenlijst over sociale netwerken wordt een aantal keren afgenomen.

Interviews vinden plaats met de datateams en hun collega’s. Ook worden bijeenkomsten van de teams geobserveerd door de onderzoekers. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het functioneren en de effecten van teams die volgens de datateam® methode werken, maken we bovendien gebruik van geluidsopnamen en logboeken van de bijeenkomsten.

De resultaten van ons onderzoek kunt u vinden op deze website onder publicaties. Indien u vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de onderzoekers via het contactformulier