Projectplan professionalisering functioneel beheer

Het project “professionalisering van functioneel beheer binnen de UT” beoogt het neerzetten van de discipline, of: het vak, van functioneel beheer in de UT-organisatie. Het betreft het beheer van UT-brede applicaties of: instellingssystemen waarbij wordt gekeken naar de niet-technische kant van het beheer, dus meer aan de kant van de houder en gebruiker dan de kant van de beheerder. Dit project loopt van begin 2011 tot zomer 2012.

Project professionalisering van functioneel beheer (2011-2012)

pdf

Projectplan professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen

pdf

Tussenrapportage functioneel beheer

CIV-/BKX ... lees verder

pdf

Eindrapport

pdf

Poster professionalisering functioneel beheer