Zie Organisatie

Partners & Netwerk

Samenwerken is het parool binnen de Universiteit Twente. Dat geldt niet alleen op de campus, maar ook daarbuiten. De Universiteit Twente werkt nauw samen met andere universiteiten, bedrijven en (semi)overheden in de regio, landelijk en vanzelfsprekend ook internationaal. De Universiteit Twente onderhoudt intensief contact met haar alumni, initieert - en is actief aangesloten bij - netwerken die innovatie en maatschappelijke vooruitgang tot doel hebben.

Onderwijs en onderzoek

De twee grote universitaire samenwerkingsverbanden zijn de 4TU Federatie (tot 2016 3TU.Federatie), het samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente, de TU Delft, de TU Eindhoven en sinds 2016 ook Wageningen Universiteit, en de ECIU, een Europees samenwerkingsverband van innovatieve universiteiten. Samen bundelen wij kennis op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie om onze innovatieve slagkracht te vergroten en daarmee bij te dragen aan het versterken van de positie van de Nederlandse en Europese kenniseconomie.  Daarnaast beschikken we over een wereldwijd netwerk als het gaat om stage- en uitwisselingsplaatsen voor onze studenten en medewerkers. 

De UT heeft internationale strategische partners (informatie in het Engels) geselecteerd waarmee gecoördineerde samenwerking plaatsvindt. Het doel is om een impuls te geven aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs met deze partners en een duurzaam netwerk op te bouwen.

Kennis verder brengen

Kennisvalorisatie is naast onderwijs en onderzoek de derde kerntaak van universiteiten. Op de Universiteit Twente krijgt ontwikkelde kennis een effectieve vertaling in economische bedrijvigheid. Onze studentondernemingen zijn de spin-off-bedrijven van morgen. Als ondernemende universiteit vinden we het dan ook erg belangrijk dat op elk niveau het ondernemerschap wordt uitgedragen en ondersteund. Onze activiteiten op het gebied van ondernemerschap zijn hoofdzakelijk bij Kennispark Twente ondergebracht.

Via Twente Academy organiseren we een groot scala aan activiteiten voor het voortgezet onderwijs en onze onderzoekers participeren regelmatig in actuele maatschappelijke discussies. Het nieuwe Design Lab van de UT is een internationale werk- en ontmoetingsruimte waar onderzoekers, studenten, ondernemers, business developers, overheden en kunstenaars werken aan creatieve out-of-the-box toepassingen voor nieuwe technologieën.

Samenwerken

Of het nu gaat om het gebruik van onderzoeksfaciliteiten, contact met onze talentvolle studenten of onderzoekers of het starten van een spin-off, op onze Businesspagina vind je diverse mogelijkheden om samen met de Universiteit Twente iets moois te ontplooien.