HomeOrganisatiePartners en netwerk

Partners en samenwerking

De Universiteit Twente werkt wereldwijd samen met universiteiten, bedrijven, (semi)overheden en UT-alumni aan high-tech oplossingen voor de toekomst.

Van regionaal tot wereldwijd, de Universiteit Twente (UT) initieert - en is actief aangesloten bij - netwerken die innovatie en maatschappelijke vooruitgang tot doel hebben.

Onderwijs en onderzoek

De twee grote universitaire samenwerkingsverbanden zijn de 4TU Federatie: samenwerking tussen de Universiteit Twente, TU Delft, TU Eindhoven en Wageningen Universiteit, en de ECIU: Europese samenwerking van innovatieve universiteiten. Samen bundelen wij kennis op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie om onze innovatieve slagkracht te vergroten en daarmee bij te dragen aan het versterken van de positie van de Nederlandse en Europese kenniseconomie. Daarnaast beschikken we over een wereldwijd netwerk als het gaat om stage- en uitwisselingsplaatsen voor onze studenten en medewerkers. 

ERASMUS CHARTER VOOR HOGER ONDERWIJS

De Universiteit Twente heeft toegang tot het officiële Erasmus Charter voor Hoger Onderwijs (ECHE) onder het Erasmus+ programma voor hoger onderwijsinstellingen. Via deze Charter kan de UT aanspraak maken op door de Europese Commissie vastgestelde Erasmus+-budgetten voor o.a. studenten- en stafuitwisselingen en grote onderzoeksprojecten. 

Disclaimer

De inhoud van deze publicaties valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de UT en geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie weer.

Vrije UNiversiteit Amsterdam / Universiteit Twente

Na een succesvolle start van een gezamenlijke bacheloropleiding Mechanical Engineering in 2019, breiden de UT en de VU hun samenwerking uit. Daarmee bouwen we voort op een unieke vorm van samenwerking gebaseerd op maatschappelijke betrokkenheid, vanuit een brede benadering. Bijzonder aan deze samenwerking is de geïntegreerde benadering vanuit alfa-, bèta- en gammawetenschappen, gecombineerd met technologie, om te werken aan maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering of sociale ongelijkheid.

We zijn van plan om in het collegejaar 2021-2022 een gezamenlijke masterspecialisatie Sport Data Science in Twente te starten, die een jaar later ook bij de VU te volgen is. Verder worden naast Mechanical Engineering meer technische bachelorprogramma’s aangeboden te beginnen met Creative Technology.

De uitbreiding van het curriculum past in de ambitie om in te spelen op de behoefte van de arbeidsmarkt naar technisch hoogopgeleiden die oog hebben voor hun maatschappelijke bijdrage. Studenten die in Noord-Holland wonen kunnen zodoende óók dicht bij huis techniek studeren. Beide universiteiten willen met het aanbieden van een technische bachelor in Amsterdam meer jongeren interesseren in techniek. Uit onderzoek bleek dat veel jongeren uit Noord-Holland met interesse voor een technische opleiding toch voor een andere studie kozen, omdat er in de regio geen aanbod was.

Internationale partners

De UT heeft internationale strategische partners (informatie in het Engels) geselecteerd waarmee gecoördineerde samenwerking plaatsvindt. Het doel is om een impuls te geven aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs met deze partners en een duurzaam netwerk op te bouwen.

Neem contact op

Gebruik maken van onze onderzoeksfaciliteiten, samenwerken met onze getalenteerde studenten en onderzoekers of een start-up verder brengen? Neem contact op met Strategic Business Development:

+31 53 489 2024
sbd@utwente.nl

Kennis verder brengen

Kennisvalorisatie is naast onderwijs en onderzoek de derde kerntaak van universiteiten. Op de UT krijgt ontwikkelde kennis een effectieve vertaling in economische bedrijvigheid. Onze studentondernemingen zijn de spin-off-bedrijven van morgen. Als ondernemende universiteit vinden we het dan ook erg belangrijk dat op elk niveau het ondernemerschap wordt uitgedragen en ondersteund. Onze activiteiten op het gebied van ondernemerschap zijn hoofdzakelijk bij Novel-T ondergebracht.

Via Pre-University organiseren we een groot scala aan activiteiten voor het voortgezet onderwijs en onze onderzoekers participeren regelmatig in actuele maatschappelijke discussies. Het DesignLab van de UT is een internationale werk- en ontmoetingsruimte waar onderzoekers, studenten, ondernemers, business developers, overheden en kunstenaars werken aan creatieve out-of-the-box toepassingen voor nieuwe technologieën.