Ondersteuning en nazorg

Je bent slachtoffer of getuige van fysieke, verbale en psychische agressie (inclusief pesten) op de werkvloer of studieplek. Naast de daadwerkelijke pijn in het geval van fysiek geweld, kunnen verbale, fysieke en psychische agressie op het werk bij slachtoffers en getuigen ook leiden tot psychische pijn en andere gezondheidsklachten, zoals angstgevoelens, slaapstoornissen, maagpijn en andere psychosomatische klachten. Daarom is het goed om kort na het incident met een professional te praten.  

Dit zijn de mogelijkheden:

Arbeidsomstandighedenspreekuur

HR-managers, leidinggevenden en alle andere medewerkers, die geconfronteerd worden met slachtoffers en/of getuigen van agressie en geweld stimuleren genoemden om een afspraak te maken in het kader van het ‘Arbeidsomstandighedenspreekuur’ bij arbodienstverlener Arbo Unie (tel.: 088-2726312). Geef tijdens het maken van een afspraak aan – of als je wilt kan dit een ander voor je doen - dat je iets (zeer) vervelends op het werk hebt meegemaakt en daarover zou gauw mogelijk wilt praten. De Arboarts kan, zo nodig, doorverwijzen naar de psycholoog. Het arbeidsomstandighedenspreekuur is ook voor medewerkers zonder dienstverband met de UT, die wel slachtoffer of getuige zijn geworden van agressie bij de UT.

Vertrouwenspersonen/studentendecanen/PhD Counsellor

Medewerkers en ook medewerkers zonder dienstverband met de UT kunnen een gesprek aangaan met een vertrouwenspersoon. Meer informatie over vertrouwenspersonen.

Studenten kunnen terecht bij de studentendecanen. De studenten kunnen via de studentendecanen ook bij de studentenpsychologen terecht. Neem telefonisch contact op met het secretariaat SACC: +31 53 489 2035 of kom langs in de Vrijhof, vloer 3 kamer 311 (rode balie). Meer informatie over studentendecanen

Voor alle PhD candidates is er een PhD Counsellor beschikbaar. Meer informatie over de PhD Counsellor.

Aandacht directe werkomgeving

Ook kun je, mits je dit wilt, ondersteuning vragen van jouw naaste werkomgeving, jouw leidinggevende en collega’s. Voor collega’s en leidinggevenden die een medewerker/collega hebben die slachtoffer of getuig is van agressie geldt:

Huisarts

Maak z.s.m. een afspraak met een arts (huisarts, ziekenhuis, huisartsenpost). Vertel over het incident en verzoek verwondingen te documenteren. Ook de huisarts kan doorverwijzen naar een psycholoog.

Centrum voor seksueel geweld

Bij seksueel geweld (aanranding, verkrachting) maak je z.s.m. een afspraak bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Voor hulp kunt u dag en nacht bellen met 0800 0188. Bij het Centrum Seksueel Geweld wordt u opgevangen door een verpleegkundige. U hoeft uw verhaal niet vaker dan nodig te vertellen. Een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen werkt samen om de beste zorg te geven. Zie voor meer informatie over het Centrum voor Seksueel Geweld

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. Je kunt aldaar terecht voor emotionele steun, ondersteuning in het strafproces en hulp om schade vergoed te krijgen. Je kunt met de medewerkers (anoniem) bellen, mailen of chatten en er is ook is er een forum voor lotgenotencontact.

Het maakt niet uit voor welke vorm van ondersteuning je kiest, belangrijk is dat je er niet alleen mee blijft zitten.