BOUWSTENEN 

De visuele identiteit is opgedeeld in een aantal bouwstenen, die gezamenlijk voor een eenduidige en herkenbare uitstraling zorgen wanneer correct toegepast. 

University of Twente logo

De Universiteit Twente communiceert uitsluitend het Engelstalige logo, deze is in twee varianten beschikbaar, namelijk in eenregel en stacked variant. Bij voorkeur wordt de eenregel variant gebruikt. Wanneer de beschikbare ruimte voor het logo in de breedte zó klein is, dat het logo onleesbaar wordt, is er een alternatieve vorm. Deze noemen we de ‘stacked’ versie. In huisstijl toepassingen van Universiteit Twente wordt deze versie in principe niet toegepast. Hij is bedoeld voor toepassingen in een vreemde omgeving en alleen als de voorkeursversie vanwege de beschikbare ruimte niet voldoet.

Houd er bij de plaatsing van het logo rekening mee:

 • dat er voldoende witruimte wordt gehanteerd rondom het logo;
 • dat de kleur van het logo (wit of zwart) wordt afgestemd op goed contrast met de achtergrond;
 • dat het logo bij voorkeur rechtsonder in een uiting wordt geplaatst.

Het logo is in verschillende varianten beschikbaar ter download

University of Twente combinatie logo

Het Universiteit Twente combinatie logo is exclusief bedoeld voor faculteiten, diensten en vakgroepen. Deze variant is alleen beschikbaar met de stacked variant van het UT logo gescheiden door een lijn (zie voorbeelden), de tekst begint bij lijn 1 en mag alleen in onderkast met een beginkapitaal gebruikt worden. Het logo is alleen op aanvraag beschikbaar, neem hiervoor contact op met de afdeling Traffic van Marketing & Communication.

Houd er bij de plaatsing van het logo rekening mee:

 • dat er voldoende witruimte wordt gehanteerd rondom het logo;
 • dat de kleur van het logo (wit of zwart) wordt afgestemd op goed contrast met de achtergrond;
 • dat het logo bij voorkeur rechtsonder in een uiting wordt geplaatst.

Universum

De stijl wordt gekenmerkt door een diversiteit aan vormen en elementen, het zogenaamde universum. Het universum is opgebouwd uit uiteenlopende verbindende elementen, geïnspireerd door de veelzijdigheid dat de UT kenmerkt: de campus en een spectrum aan onderwijs, onderzoek en ondernemendheid. 

De ontwerper heeft de vrijheid om het zoomniveau in het universum te bepalen, hierdoor ontstaan vele mogelijkheden om de elementen te gebruiken in uitingen. Alleen de instituten en University College Twente hebben een eigen element. Voor opleidingen, eenheden en afdelingen is er de mogelijkheid om steeds te blijven variëren met de elementen.

Meer informatie over het gebruik van de elementen uit het universum, neem contact op met team Traffic van Marketing & Communication .

Lettertype

Het letterbeeld is een karakteristiek onderdeel van de visuele identiteit van de universiteit. Het standaard lettertype van de Universiteit Twente is de Linotype Univers. Binnen deze letterfamilie is een breed scala aan varianten beschikbaar, wij gebruiken voor platte tekst de variant 'Linotype Univers 330' en voor koppen/subkoppen 'Linotype Univers 620/520'. Voor het gebruik van 'Linotype Univers' is een licentie nodig, voor vragen neem contact op met de afdeling Traffic van Marketing & Communication . Wanneer gebruik van 'Linotype Univers' niet mogelijk is wordt het lettertype 'Arial' en 'Arial Narrow' gehanteerd.

Kleurenpalet

Het kleurenpalet van de huisstijl kenmerkt zich door een breed spectrum aan kleuren waardoor veel variatie mogelijk is. Elk kleurvlak en element mogen één kleur uit het palet gebruiken. Uitzondering hierop zijn -corporate uitingen, hier mag alleen het kleurvlak zwart of wit zijn- en -onderzoeksinstituten, zij voeren een eigen kleur, logo en element. 

Het kleurenpalet is beschikbaar als download.

Vlakverdeling

De huisstijl kent verschillende vlakverdelingen. Iedere publicatie heeft, ongeacht van de gekozen vlakverdeling, een luchtige indeling: pagina’s kenmerken zich door niet volledig gevuld te zijn.

Door de vooraf gedefinieerde vlakverdelingen voor fotografie, element en tekst ontstaat er een heldere identiteit van de Universiteit Twente met voldoende variatie om iedere uiting een eigen smoel te kunnen geven. De vlakverdeling is een kenmerkend onderdeel van de visuele identiteit van de Universiteit Twente, door de strakke vlakverdeling wordt een karakteristiek beeld neergezet. 

Een volledig overzicht van de vlakverdelingen is beschikbaar (Huisstijl omschrijving) op de downloadsite.

Fotografie

Fotografie is in alle uitingen belangrijk om een krachtige boodschap over te brengen. Er zijn binnen de templates verschillende mogelijkheden gedefinieerd om foto's te plaatsen. Wanneer een afbeelding wordt geplaatst op een cover of andere uiting dan wordt enkel gewerkt met een grootse krachtige afbeeldingen. Compilatiebeelden behoren niet in de beeldtaal van de Universiteit Twente. De UT maakt gebruik van een aantal goede fotografen met elk hun eigen specialiteit. Zie hiervoor de dienstencatalogus van Marketing & Communication.

Templates online

De UT biedt voor verschillende website-templates is het Content Management Systeem (CMS) van de UT aan:

 • UT-style
 • ITC-style (in de kleuren van het ITC)
 • Institutenstyle (in de kleuren van de instituten TechMed, MESA+, Digital Society)
 • Non-branding UT style voor projecten, samenwerkingsverbanden (eigen logo vervangt UT-logo)
 • Non-branding ITC style voor projecten, samenwerkingsverbanden (eigen logo vervangt UT- en ITC-logo)

Voor een overzicht van de opties zie www.utwente.nl/webtemplates.

Marketing & Communication beheert de instellingssystemen voor websites op de UT. De UT-brede standaarden daarvoor zijn in het webprotocol vastgelegd. Het webprotocol geeft een overzicht van richtlijnen, maar verbindt deze ook aan een aantal best practices voor gebruikers. Ook aanverwante onderwerpen als video's (op websites) of advertenties zijn hierin meegenomen. Zie www.utwente.nl/nl/websites/standaarden-afspraken/.

Voor vragen of opmerking ken je contact opnemen met de Helpdesk online media van Marketing & Communication: onlinemedia@utwente.nl, tel 5665.