Dr.Ir. Faridaddin Vahdatikhaki

Farid Vahdatikhaki past IT toe in de bouw en civiele techniek

"De grootste uitdaging in de bouwtechniek is helemaal niet technisch. Het is een communicatie- en organisatievraagstuk dat de ontwikkeling en adoptie van technologische innovaties belemmert", zegt Farid Vahdatikhaki, Assistant Professor bij de vakgroep Construction Management & Engineering van de Universiteit Twente. "De bouwsector is berucht om zijn trage adoptie van nieuwe technologieën. De industrie is gefragmenteerd en mist een gemeenschappelijke taal voor alle belanghebbenden. Ik probeer te helpen door het opleiden van studenten die geïnteresseerd zijn in nieuwe technologieën en in staat zijn om de voordelen van deze technologieën op een begrijpelijke manier aan te tonen om alle stakeholders te betrekken en overtuigen".

De toepassing van IT in de civiele techniek en bouwsector is het belangrijkste aandachtsgebied van Vahdatikhaki. "Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de beste manieren om nieuwe technologieën zoals VR en machine learning toe te passen en te adopteren in deze sectoren. De belangrijkste uitdaging is om deze technologieën te gebruiken om praktische problemen op te lossen, de praktische toepassing is essentieel voor de adoptie door de stakeholders in onze industrieën. Als je niet in staat bent om de directe voordelen te laten zien of dit op een eenvoudige en begrijpelijke manier te communiceren, zal het de adoptie van de oplossing belemmeren of zelfs verhinderen, ongeacht de kwaliteit ervan. De reden hiervoor is het vaardigheidsniveau en de kennis op het gebied van IT, die in de bouwsector zeer divers is. Dit kan de ontwikkeling en wereldwijde toepassing van nieuwe technologieën in de bouw en de civiele techniek belemmeren".

Dr. Farid Vahdatikhaki

Praktische toepassing is essentieel voor adoptie door de industrie.

Dr. Farid Vahdatikhaki

Sinds zijn toetreding tot de UT in 2016 heeft de onderzoeker gemerkt dat de Nederlandse partners van de universiteit een uitzondering op de regel zijn. "De UT heeft een lijst van toegewijde partners die zeer betrokken zijn en de grenzen van onderzoek en wetenschap willen verleggen. Het enige nadeel van de focus op de adoptie en praktische toepassing van nieuwe technologie is dat het verdere innovatie kan belemmeren. Daarom blijf ik onderzoek doen en technologische innovaties demonstreren."

Onderzoek en onderwijs

Farid Vahdati geeft sinds 2016 les aan de UT, maar hij is er al in geslaagd om in 2017 de prijs voor Beste Leraar van het Jaar in Civiele Techniek te winnen. In 2018 werd hij verkozen tot Beste Leraar van het Jaar aan de UT. "Ik moedig mijn studenten altijd aan om interactief te zijn, kennisoverdracht moet in beide richtingen werken. Ze moeten zeer innovatief zijn en in staat zijn om out of the box en zelfstandig te denken. Maar tegelijkertijd moeten ze zich richten op de praktische toepassing van hun oplossingen. Gelukkig zijn Nederlandse studenten heel goed in het vinden van die 'sweet spot'.

De assistent-professor heeft altijd doctoraats- en masterstudenten in zijn onderzoeksgroepen. "Ze komen met hun eigen onderzoeksideeën. De Master-studenten zijn verplicht contact op te nemen met bedrijven om praktische problemen voor hun scripties te onderzoeken, in plaats van onderzoekstrends. Ik voel me gezegend en gelukkig dat ik cursussen kan ontwikkelen en geven die relevant zijn voor mijn onderzoek".

Over Farid Vahdatikhaki

Farid is assistent-professor aan de vakgroep Bouwmanagement en Techniek van de Universiteit Twente.  Na het afronden van zijn MSc. aan de Technische Universiteit Delft in 2010, verhuisde Farid naar Canada waar hij promoveerde in Construction Management en Engineering aan de Concordia Universiteit. In de loop van zijn promotieproject werkte hij aan het idee van slimme grondverzetlocaties, waarbij een integratie van real-time locatiesystemen en near realtime simulatietechniek wordt gebruikt om de productiviteit en veiligheid van grondverzetactiviteiten te verhogen. 

Farid's onderzoeksinteresses omvatten gebieden als simulatie en visualisatie van bouwprocessen, sensor- en beeldgebaseerde tracking van bouwapparatuur, virtual reality en serious gaming toepassingen in de bouwindustrie, near realtime systemen voor projectmonitoring en -controle en, Infrastructuur en Building Information Modeling.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.