Prof. Dr. Ing. Sebastian Thiede

Sebastian Thiede werkt aan slimme, duurzame fabrieken van de toekomst

Onderzoek

Simpel gezegd werkt Sebastian Thiede aan de ontwikkeling van de fabrieken van de toekomst. 'Ik hou me vooral bezig met productiesystemen', zegt de hoogleraar Manufacturing Systems bij de faculteit Engineering Technology. 'Dat betekent dat ik niet naar één afzonderlijk proces in een fabriek kijk, maar naar het hele systeem. We hebben een holistische benadering nodig om een fabriek te plannen en te runnen, waarbij niet alleen alle facetten van productieketens aan bod komen, maar ook onderling verbonden aspecten zoals energievoorziening, gebouwontwerpen en personeel. Ik richt me op het ontwikkelen van slimme productieoplossingen en manieren om de fabrieken van de toekomst in alle opzichten duurzaam te maken: vanuit economisch, maar ook milieutechnisch en sociaal perspectief. Geavanceerde digitale technologieën, methoden en hulpmiddelen zijn daarvoor essentieel.'

Duurzame productie is een onderwerp dat professor Thiede na aan het hart ligt en dat een grote rol speelt in zijn onderzoek. 'Als ik zeg dat ik me focus op duurzaamheid, dan meen ik dat ook echt', zegt hij. 'Ik wil ervoor zorgen dat duurzaamheid onderdeel wordt van de normale planning en bedrijfsvoering van fabrieken, niet iets waar pas achteraf naar wordt gekeken. We moeten efficiënte manieren vinden om de beschikbare energie en hulpbronnen te gebruiken en om gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Ik zeg het eerlijk: als het om duurzaamheid en milieu gaat, is de productiesector op dit moment een groot deel van het probleem. Maar dat betekent ook dat het een groot deel van de oplossing kan en moet zijn.'

Dat geldt ook voor het maatschappelijke perspectief, dat aan de orde komt in Thiede's recente onderzoek, dat door NWO is gesubsidieerd. 'Dit specifieke onderzoek richt zich op slimme fabrieken waarin mensen centraal staan', legt hij uit. 'We willen productiemethoden ontwerpen die het welzijn van de werknemers bevorderen. We willen fabrieken "goed" maken in plaats van "minder slecht". Met digitale oplossingen, zoals aanpasbare werkplekken, willen we de lichamelijke en geestelijke belasting van de werknemers verminderen en zo een bijdrage leveren aan hun gezondheid.'

Een ander voorbeeld van een voortdurende uitdaging in de productiesector is de toenemende individualisering van producten. In veel sectoren is behoefte aan producten op maat. Nieuwe auto's of machines worden bijvoorbeeld vooraf geconfigureerd en op bestelling gebouwd. 'We hebben het dan niet meer over serieproductie, maar over de noodzaak van zeer flexibele en schaalbare productiesystemen, die natuurlijk nieuwe en complexe technische uitdagingen opleveren.'

De zoektocht naar manieren om de huidige en toekomstige uitdagingen in de productiesector op te lossen beslaat een groot aantal technologische en methodologische kennisgebieden. 'Mijn werk is zeer multidisciplinair en dat vraagt om een sterke wisselwerking met veel collega's', zegt Thiede. Op modellen gebaseerde benaderingen, bijvoorbeeld op basis van machine learning of agent-based simulaties, spelen samen met actuele gegevens uit de praktijk een belangrijke rol bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor het plannen en runnen van productiesystemen en volledige fabrieken.  

Zoals Sebastian Thiede zelf zegt, probeert hij zijn onderzoek te verbinden aan de praktijk. De meeste van zijn projecten worden uitgevoerd in samenwerking met bedrijven en richten zich op een groot aantal toepassingsgebieden, zoals onderdelenfabricage, mechatronische producten, automotive of voeding. Bijzondere interesse gaat ook uit naar de productie van hightech en op duurzaamheid gerichte producten zoals batterijen. In dit kader is hij nauw betrokken bij het Twente Centre for Advanced Battery Technologies en is hij actief betrokken bij de promotie van slimme en duurzame productiesystemen voor toekomstgerichte producten wat ook een van de focusgebieden is van de Universiteit Twente en de regio. 'Ik zet dat onderwerp graag op de agenda in Oost-Nederland. De productiesector speelt hier een belangrijke rol en het creëren van een ecosysteem met sterke banden tussen onderzoek, onderwijs en industrie is veelbelovend', aldus Thiede. 'Maar mijn uiteindelijke doel is het bevorderen van een holistische benadering van productie in verschillende toepassingsgebieden.'

Onderwijs

De onderwijsactiviteiten van professor Thiede liggen in het verlengde van zijn onderzoek. Hij geeft colleges over slimme industrie en productiesystemen en is daarnaast betrokken bij de nieuwe masteropleiding Smart and Sustainable Industry binnen Werktuigbouwkunde. 'Ik probeer onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar te brengen', zegt Thiede. 'Mijn belangrijkste doel is studenten het belang te laten inzien van een holistische benadering van productie en ervoor te zorgen dat ze het hele systeem van een fabriek leren plannen en runnen. Bovenal wil ik dat mijn studenten ervaren wat ze studeren. Ik geloof in het idee van leerfabrieken, waar studenten alles waarover ze hebben geleerd kunnen zien en voelen, maar waar ook de ontwikkeling van nieuwe ideeën wordt gestimuleerd.'

Meer informatie

Sebastian Thiede is hoogleraar Manufacturing Systems aan de faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente. Hij is daarnaast wetenschappelijk bestuurslid van het Fraunhofer Innovation Platform aan de Universiteit Twente. Voordat hij in 2020 bij de UT begon, was hij werkzaam als hoofd van de onderzoeksgroep voor duurzame productie van het Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik van de Technische Universität Braunschweig, waar hij in 2011 ook promoveerde. 

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.