Prof. dr. ir. Alfred Stein

Alfred Stein is een expert op het gebied van ruimtelijke statistiek

Onderzoek & onderwijs

Alfred Stein is professor in Spatial Statistics and Image Analysis. ‘Ruimtelijke statistiek is een diepe wetenschap waarbij wiskunde en verschillende soorten modellen komen kijken. Daarnaast is het ook een toegepast en heel specifiek onderzoeksgebied,’ legt hij uit. In de breedste zin van het woord omvat het onderzoek ‘alles met tijd- en ruimte-elementen waarbij kwantitatieve gegevens gebruikt worden’. Stein werkt aan projecten gerelateerd aan GeoHealth, aardbevingen, bosbranden, luchtkwaliteit en zelfs archeologie. Veel van zijn onderzoekswerk heeft betrekking op het verzamelen van data van een breed scala aan satellieten.

Prof Dr. ir Alfred Stein

Ruimtelijke statistiek stelt ons in staat om patronen te zoeken en veranderingen in die patronen te zien

Prof Dr. ir Alfred Stein

‘Het vakgebied ruimtelijke statistiek is van cruciaal belang,’ zegt de wetenschapper. ‘Zoals we weten, is het klimaat aan het veranderen en smelten de ijskappen. Om hier op de juiste manier op te reageren, moeten we risico’s inschatten en kwantificeren. Dat kan dankzij ruimtelijke statistiek. Het stelt ons in staat om patronen te zoeken en veranderingen in die patronen te zien.’

Een paar voorbeelden. ‘In samenwerking met een PhD-kandidaat zoeken we zinkgaten (sinkholes). Die ontstaan plotseling en kunnen problemen veroorzaken voor gebouwen en mensen. Een waarschuwingssysteem is daarom belangrijk en dat hebben we gerealiseerd met hulp van de nieuwste radarsatellieten.’ Een ander probleem waar hij aan werkte zijn aardbevingen. ‘Een onderwerp waar ik aan werkte samen met wetenschappers van het CWI in Amsterdam. We bestudeerden een grote aardbeving in Pakistan uit 2005. Die ging gepaard met veel naschokken, waardoor we patronen konden vaststellen en modelleren. Dankzij die patronen, zagen we dat er niet maar één maar twee grote aardbevingen kort na elkaar plaatsvonden. Belangrijke informatie voor het nemen van maatregelen na een aardbeving. Er kan dus een tweede, grote schok volgen.’

Alfred Stein bestudeerde ook de recente bosbranden in Australië. Door de branden te volgen en de verspreiding te analyseren, bepaalde hij de ontwikkeling van de bosbranden. Daarnaast werkte hij mee aan een onderzoek over luchtkwaliteit in Eindhoven. Het doel was het inschatten van het risico op besmettingen op verschillende plekken (en tijden) in deze stad. Recentelijke, in zijn rol als hoofdredactur van Spatial Statistics, heeft hij de Covid-19 pandemie bekeken, op zoek naar patronen van waar en wanneer de overheidsmaatregelen effectief zijn. ‘Dat helpt ons om de impact van specifieke maatregelen te zien en de besluitvorming in de toekomst te verbeteren. Satellieten geven nu steeds betere informatie. Dit vakgebied heeft zo veel te bieden. Ik zou het ook graag meer geaccepteerd willen zien en verder gecombineerd met andere disciplines. Daarbij zie ik ook kansen om het verder te integreren met deep learning.’

Professor Stein onderstreept ook het belang van Spatial Statistics bij het lesgeven aan de ITC-faculteit. ‘Studenten zullen eerst de algemene concepten gaan begrijpen, bijvoorbeeld hoe ze een kansenkaart (probability map) maken en hoe ze vervolgens deze concepten verbinden met dagelijkse toepassingen. Ze leren dan om het belang van statistiek in te zien op elk gebied waarin ze zich willen verdiepen. Het is een uitdaging om ruimtelijke statistiek te combineren met het maken van modellen in bijvoorbeeld hydrologische en landbouwkundige onderzoek. Ruimtelijke onzekerheid wordt vaak aan de kant geschoven, maar het is erg belangrijk. Het goed omgaan met onzekerheid is cruciaal bij het nemen van de juiste beslissing. Ik probeer dit te benadrukken bij mijn studenten. Met ruimtelijke statistiek werk je aan onderwerpen die er toe doen.’

Over Alfred Stein

Alfred Stein is hoogleraar Spatial Statistics and Image Analysis bij de afdeling Earth Observation Science van de faculteit Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) aan de Universiteit Twente. Hij behaalde zijn MSc in de wiskunde en informatiekunde, met een specialisatie in toegepaste statistiek aan TU Eindhoven en later zijn PhD aan Universiteit Wageningen. Hij begon zijn loopbaan bij de afdeling Bodemkunde en Geologie aan de Universiteit Wageningen, waar hij in 2000 hoogleraar werd bij de afdeling wiskundige en statistieke modellen. In 1995 werd hij aangesteld als gastprofessor aan het – toen – Instituut ITC waar hij in 2002 hoogleraar bij de nieuwe afdeling Earth Observation Science werd. Van 2008 tot 2020 was hij lid van het faculteitsbestuur met onder andere de portfolio’s onderzoek en onderwijs. Professor Stein is de hoofdredacteur van Spatial Statistics, het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift op het gebied van ruimtelijke statistiek.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt. Wel o.v.v. Fokke Eenhoorn fotografie.