Prof.Dr. Andrew Skidmore

Andrew Skidmore verbetert het toezicht op de biodiversiteit

Professor Andrew Skidmore is een pionier in het gebruik van satellietbeelden en andere teledetectietechnologie voor het monitoren van het planten- en dierenleven over de hele wereld. In de afgelopen 35 jaar heeft hij instrumenten ontwikkeld voor beeldverwerking, terreinmodellering en machinen learning die op grote schaal worden gebruikt in de aardwetenschappen en in het milieubeheer.

Skidmore begon zijn academische carrière aan de Universiteit van New South Wales, Sydney, op de afdeling Geografie en later als directeur van het Centre for Remote Sensing and GIS.

Prof.Dr. Andrew Skidmore

Skidmore is de recente ontvanger van een European Research Council Advanced Grant, die hem in staat stelt zich te richten op het verder verbeteren van de monitoring van de biodiversiteit door middel van een fundamenteel andere aanpak.

Prof.Dr. Andrew Skidmore

Inmiddels werkt hij al meer dan 20 jaar bij de ITC-faculteit van de Universiteit Twente en 17 jaar als hoofd van de afdeling Natural Resources. De laatste 3 jaar heeft hij zowel gewerkt aan de Universiteit Twente als bij de Macquarie University in Sydney, waar hij actief de onderwijs- en onderzoeksmogelijkheden voor studenten coördineert in Enschede en Sydney, en met andere instellingen en universiteiten in Australië. De studenten kunnen daardoor deze universiteiten en instellingen bezoeken en er studeren en onderzoek doen. 

Hij is momenteel de Remote Sensing Task Force Lead for Group on Earth Observation Biodiversity Observation Network (GEOBON), de Science Advisory Committee for the European Space Agency hyperspectral CHIME-satelliet en het organisatiecomité van de IGARSS 2021 conferentie.

Onderzoek en onderwijs

Skidmore's interesse in onderzoek heeft betrekking op biodiversiteit en vegetatiemonitoring met behulp van fragmentatie, hyperspectral remote sensing, beeldverwerking en meer algemene technieken voor de verwerking van geo-informatie. Hij heeft een internationale reputatie opgebouwd in hyperspectral imaging, machine learning, vegetatiemonitoring, landschapsfragmentatie en fauna-ecologie. Hij heeft zich steeds meer gericht op het monitoren van de biodiversiteit door middel van remote sensing. Skidmore heeft recent een European Research Council Advanced Grant ontvangen, die hem in staat stelt zich te richten op verdere verbetering van de monitoring van biodiversiteit door middel van een fundamenteel andere aanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste remote sensing technologie met behulp van satellieten. Deze data wordt gekoppeld aan een DNA-profiel (eDNA) in het milieu.

Veel van Skidmore's onderzoek is gericht op minder ontwikkelde landen en open toegang tot IP, algoritmes en dataproducten. Algoritmes waaraan hij heeft gewerkt, zijn nu geïmplementeerd in commerciële GIS- en beeldverwerkingssoftware en zijn gebruikt voor beeldverwerking in de aardwetenschappen. Hij heeft in het bijzonder remote sensing algoritmes uitgevonden en ontwikkeld voor het modelleren van terrestrische zonnestraling, terreinmodellen, machine learning in de aardwetenschappen (expertsystemen, kunstmatige neurale netwerken), en voor biodiversiteitsvariabele retrieval van hyperspectrale en LiDAR-beeldgegevens.

Skidmore heeft een aantal EU Erasmus+ mundus projecten geïnitieerd en geleid aan de Universiteit Twente, waaronder de hoog aangeschreven GEM MSc-cursus en het MSc-onderwijs op afstand iGEON met de Lund Universiteit in Zweden. De recente ontwikkelingen bij ITC van een Nederlandse MSc- en BSc-opleiding bieden verdere mogelijkheden voor studenten uit de EU en Nederland om baanbrekend studiewerk te doen bij ITC.

Over Andrew Skidmore

Skidmore begon zijn carrière in de commerciële bosbouw in de jaren tachtig en leidde uiteindelijk de overgang van bosbouwoperaties van analoge naar digitale ruimtelijke systemen voor een team van 30 cartografen en GIS-experts voor de Forestry Corporation NSW.

Zijn interesse richtte zich op het ontwerp en de implementatie van nieuwe oplossingen met behulp van GIS en remote sensing systemen en de integratie van ruimtelijke gegevens met oudere data op het gebied van bosinventarisatie voor de planning van houtkap, milieueffectrapportage, inventarisatie van grote bosgebieden, wildbeheer en financiering.

Skidmore heeft veel gepubliceerd over het in kaart brengen en verliezen van soorten, de impact van klimaat- en bodembedekkingsverandering/fragmentatie op de biodiversiteit, invasieve soorten en de migratie van soorten, en meer recentelijk werk dat een verband legt tussen DNA en geografische omvang.

Skidmore heeft samen met promovendi en internationale wetenschappers diverse hoog aangeschreven papers gepubliceerd. Zijn bijdrage aan de monitoring van de biodiversiteit omvat wetenschappelijke en beleidsrapporten die de rol van remote sensing benadrukken voor de Group on Earth Observation Biodiversity Observation Network, het United Nations Environment Program (UNEP) en het Europees Ruimtevaartagentschap.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.