Dr.Ir. Saskia Lindhoud

nieuwe scheidingsmethoden voor chemische industrie 

Hoe het leven uit de oersoep is geëvolueerd is nog steeds een mysterie, maar we hebben ideeën over de moleculen die in deze soep aanwezig waren. Saskia Lindhoud is Assistant Professor bij de groep Molecular Nanofabrication aan de Universiteit Twente. Zij onderzoekt hoe de moleculen in de oersoep zijn samengebracht. "Dit had volgens ons kunnen gebeuren omdat ribonucleïnezuur (RNA), dat een negatieve lading heeft, structuren kan vormen met positief geladen moleculen. In deze structuren kunnen kleine moleculen worden gevangen en deze kleine moleculen kunnen dan reageren op grotere moleculen. Dit kan een zeer belangrijke stap zijn geweest in het ontstaan van het leven. Dezelfde concepten kunnen we gebruiken om waardevolle moleculen terug te winnen uit afvalwater zodat ze gerecycled kunnen worden. Dat is wat ik leuk vind aan mijn onderzoek, dat ik kennis uit de oersoep kan toepassen om nieuwe chemische processen te ontdekken".

Dr.ir. Saskia Lindhout

Ik pas kennis uit de oersoep toe om nieuwe chemische processen te ontdekken

Dr.ir. Saskia Lindhout

Hoe is het leven begonnen? Dat is een van de fundamentele vragen die Lindhoud onderzoekt. "En hoewel we al veel uitgebreid onderzoek hebben gedaan aan soortgelijke structuren die in de oersoep gevormd konden worden, staat het onderzoek nog in de kinderschoenen. We kunnen met onze methode eiwitmoleculen  van elkaar scheiden, maar deze moleculen zijn veel te geavanceerd voor de oersoep. We moeten nog veel onderzoek doen om volledig te begrijpen hoe dit proces werkt. Het ontrafelen van dit soort mechanismen kan leiden tot het oplossen van chemische technologische problemen waar we als samenleving mee te maken hebben."

Onderzoek en onderwijs

Lindhoud gelooft in de toegevoegde waarde van blended learning. "Ik gebruik deze methode in mijn bacheloropleiding Chemical Science and Engineering. Dit is een mix van een beperkt aantal colleges en veel online middelen. Er zijn korte filmpjes online beschikbaar, zodat studenten ze op elk gewenst moment kunnen raadplegen en bestuderen". Lindhoud is zich bewust van de nadelen van deze methode. "Het gebrek aan fysieke interactie is het belangrijkste wat studenten kunnen missen. Maar als ze dat doen, zijn de studenten vrij om mij en mijn collega's te contacteren met hun vragen. Of ze dat doen is hun eigen verantwoordelijkheid en ik vind dat een goede stap. We maken daarnaast ook gebruik van werkcolleges die de colleges aanvullen en bieden we ze opdrachten aan in kleine groepjes zodat ze elkaar ook kunnen helpen."

Over Saskia Lindhoud

Na het afronden van een BSc en MSc in Moleculaire Wetenschappen aan Wageningen Universiteit en Research in 2005, startte Lindhoud een promotieonderzoek bij het Laboratorium voor Fysische Chemie en Kolloïdkunde met als promotoren Prof. Martien Cohen Stuart en Prof. Willem Norde. Het onderwerp van haar promotieonderzoek was de incorporatie van enzymen in polyelectrolyt complex micellen. Binnen vier jaar (2009) verdedigde ik mijn proefschrift met de titel "Polyelectrolyte Complex Micelles als Wrapping for Enzymes". Na haar promotie verliet ze Nederland om te onderzoeken of douchegel "groener" kan worden gemaakt met behulp van geoxideerde cellulose als verdikkingsmiddel. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de Universiteit van Bath (UK). Tijdens dit twee jaar durende project voerde Lindhoud vele neutronen- en röntgenverstrooiingsexperimenten bij ISIS, DIAMOND, ESRF en ILL om te proberen om meer inzicht te krijgen in  de structuur van deze gelen van geoxideerd cellulose. 

Begin 2013 sloot ze zich aan bij de Nanobiophysics groep van de Universiteit Twente om te werken aan een project genaamd: " Motor failure in neurodegenerative diseases." Later dat jaar kreeg Lindhoud de prestigieuze Veni award om haar eigen onderzoekslijn te starten met als onderwerp "Complex Coacervates as Molecular Crowding Agents,". In juni 2016 werd ze universitair docent aan de Nanobiophysics groep richt haar onderzoek zich op het vraagstuk "Complex coacervaten: van leven tot dood en hoe maak je er technologie van?” Dit onderzoek zette ze in april 2020 voort bij de groep Molecular Nanofabrication. Ze won de “Dave Blank Outreach 2019” en de “Teacher of the Year Award Chemical Science and Engineering 2020.”

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.