Prof.Dr.Ir. Jörg Henseler

onderzoek naar het vermarkten van producten  

‘Je kunt het beste product van de wereld ontwerpen en maken, maar je moet ook weten hoe je het verkoopt.’ Jörg Henseler, hoogleraar Product-Market Relations aan de UT, onderzoekt beide kanten van dit proces. ‘In mijn werk kijk ik enerzijds naar de markt en naar wat mensen nodig hebben en willen en anderzijds naar het product en hoe ontwerpers aan deze eisen kunnen voldoen.'

In essentie ontwikkelt hij marketingkennis voor ontwerpers en ingenieurs. 'Mijn leerstoel Product-Market Relations is uniek in de wereld. Terwijl marketing doorgaans is gericht op de zakenwereld , is onze expertise bedoeld voor ontwerpers en het designproces.’

Jörg Henseler

Je kunt het beste product van de wereld ontwerpen en maken, maar je moet ook weten hoe je het verkoopt

Jörg Henseler

Professor Henseler slaat met zijn werk een brug tussen de designwereld en gedragsonderzoek. ‘Gedragswetenschappers en ontwerpers begrijpen elkaar vaak niet,’ zegt hij. ‘Ze werken met totaal verschillende vraagstellingen. Gedragswetenschap onderzoekt hoe mensen en bedrijven zich gedragen, wat ze doen en hoe de wereld in elkaar zit. Terwijl ontwerpers zich bezig houden met de vraag wat ze zouden kunnen doen, met wat er nog niet is, maar wat mogelijk zou zijn. Het is mijn doel deze twee partijen dichter bij elkaar te brengen. Ik onderzoek wat ontwerpers doen en hoe de markt hierop reageert. Designers gebruiken deze kennis, zodat ze hun producten toegankelijk en succesvol kunnen ontwerpen. Ze beschikken wel over kennis van materialen, ontwerpconcepten, technologie, esthetiek, etc. Maar, ze weten nog weinig van consumentengedrag. Toch moeten zij anticiperen op wat er gebeurt nadat het product op de markt is gebracht.’

Jörg Henseler is een grote naam in zijn specialisme. Hij is meerdere keren door Clarivate/Web of Science genoemd als ‘Highly Cited Researcher’ (zie hier het nieuwsbericht). Zijn paper over de ontwikkeling van de HTMT-coëfficiënt is meer dan vijfduizend keer geciteerd en is zelfs wereldwijd het meest geciteerde artikel over marketing. ‘Ik ontwikkelde deze statistische coëfficiënt om te controleren of twee concepten van elkaar verschillen. Stel dat je een consumentenonderzoek uitvoert, waarin je ze vraagt naar hun mening over de productkwaliteit en of ze tevreden zijn over het product. Wordt hier echt gevraagd naar twee verschillende dingen of hebben de vragen betrekking op dezelfde mening van de consument? Mijn coëfficiënt geeft hierop antwoord. Met deze tool help ik onderzoekers hun onderzoek relevanter te maken, wat uiteindelijk ook de samenleving ten goede komt.’

Naast andere uitvindingen en wetenschappelijke ontdekkingen staat de wetenschapper ook bekend als vooraanstaand expert op het gebied van Partial Least Squares (PLS) path modelering, een op variantie gebaseerde modelleringstechniek voor structurele vergelijkingen die met name geschikt is voor onderzoek naar succesfactoren bij bedrijven. ‘Deze techniek maakt het modelleren van complexe fenomenen en het gebruik van abstracte concepten mogelijk. Dit is met name nuttig bij design- en gedragsconcepten. Ik kan helpen bij het beantwoorden van de vraag hoe bepaalde designprincipes leiden tot het gewenste gebruikersgedrag.’

In de toekomst hoopt professor Henseler een bijdrage te leveren aan een van zijn expertisegebieden: design sciences. ‘Design sciences zijn nog steeds nieuw in vergelijking met gevestigde disciplines. Ik wil helpen om deze wetenschappen te ontwikkelen en tot bloei te laten komen, zodat ze erkend worden als een volwaardig wetenschapsgebied. Maar, ik wil bovenal doorgaan met disciplines verbinden en collega's helpen.’

Onderwijs 

Ook als docent slaat Jörg Henseler een brug tussen disciplines en faculteiten. Naast het doceren van Industrieel Ontwerpen is hij betrokken bij Creative Technology en Bedrijfskunde. ‘Ik probeer een brug te vormen voor zowel studenten als onderzoekers. Ik wil zorgen voor beter begrip tussen ondernemers en technici.’ De expertise van de hoogleraar kan op beide terreinen worden toegepast. ‘Ik doceer over hoe markten reageren op wat ontwerpers doen en ik benadruk het belang van branding als tool om producten betekenis te geven. Meestal kopen consumenten de betekenis, niet alleen het fysieke product. Het merk creëert de toegevoegde waarde. Automerken, bijvoorbeeld, zijn een manier om te laten zien dat je tot een bepaalde sociale klasse behoort. Met een elektronicamerk straal je uit dat je vooruitstrevend bent, etc. Deze betekenis en waarde moeten hun weerslag vinden in het productdesign. Als Ferrari besluit om fietsen te maken, moet dit nieuwe product associaties met het merk hebben, zoals een Italiaans design en snelheid. Anders wordt het nieuwe product geen succes. Ik probeer dit over te brengen aan mijn studenten.’

over Jörg Henseler

Prof. dr. ir. Jörg Henseler leidt de leerstoel Product-Market Relations, deel van de vakgroep Department of Design, Production & Management aan de Faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente. Voordat hij in 2014 naar de UT kwam, was Henseler universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is Jörg Henseler gasthoogleraar aan de NOVA Information Management School, Universidade Nova de Lisboa, Portugal en gasthoogleraar van de afdeling Business Administration and Marketing aan de Universiteit van Sevilla, Spanje. Zijn brede onderzoeksinteresse omvat empirische methoden van marketing- en designonderzoek en management van design, producten, diensten en merken.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.