Dr. Caroline Gevaert

Drones voor een beter leven in sloppenwijken

Wat is de beste plek voor een ziekenhuis? Waar moeten nieuwe wegen worden aangelegd? Met behulp van dronebeelden en 3D-modellen hoopt Caroline Gevaert antwoord te geven op dit soort vragen. Het ultieme doel: een beter leven in de sloppenwijken van Afrika, Zuid-Amerika en Azië. 

De waarde van satellietbeelden werd Gevaert duidelijk, toen ze in 2014 in Bolivia betrokken was bij een watermanagementproject. Met de beelden lukte het om de lokale bewoners op één lijn te krijgen voor een waterbeheersplan dat overstromingen moest voorkomen. “Die ervaring wakkerde mijn interesse voor GIS (Geo-Informatie Systemen) aan en daarna ben ik me er meer in gaan verdiepen. Ik kwam erachter dat in de tropen niet altijd gratis satellietbeelden beschikbaar zijn, ook omdat het er meestal bewolkt is. Voor een onderzoeker is dat heel frustrerend. Drones kunnen dat probleem oplossen, omdat ze in staat zijn om ook de moeilijk toegankelijke gebieden zoals sloppenwijken in kaart te brengen.”

Caroline Gevaert

Ik hoop dat beleidsmakers straks betere besluiten nemen dankzij betere informatie

Caroline Gevaert

Dronebeelden zijn cruciaal om het leven in sloppenwijken te verbeteren, aldus Gevaert. “We weten nagenoeg niets over sloppenwijken omdat ze zo informeel zijn. Er zit geen planning achter, ze zijn niet goed toegankelijk en je kunt je er moeilijk oriënteren. Met drones haal je heel veel informatie naar boven. Elke pixel van een dronebeeld geeft 4 centimeter van de situatie weer. Je ziet dus letterlijk de was achter een woning hangen, of de schutting in de tuin.”

Tijdens haar onderzoek in Kigali (Rwanda) keek Gevaert ook naar het gebruik van algoritmes en kunstmatige intelligentie, om automatisch te kunnen karteren. Op die manier kunnen gebouwen, bomen, straten en objecten sneller en beter worden geïdentificeerd. Deze informatie helpt stadsplanners bij het ontwerpen van nieuwe infrastructuur en het betrekken van de bewoners bij de herinrichting. Gevaert: “Aan de hand van dronebeelden kunnen ze samen overleggen hoe en waar voorzieningen het beste gerealiseerd kunnen worden. Betere communicatie zorgt voor een groter draagvlak voor de plannen.” De autoriteiten in Kigali gebruiken de dronebeelden en de bijbehorende 3D-modellen momenteel voor de aanleg van een nieuwe infrastructuur (wegen, water, elektriciteit) in de sloppenwijken van de hoofdstad. De verbeteringen moeten ervoor zorgen dat deze stadsdelen makkelijker bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld ambulances of vuilniswagens. 

De in 2020 toegekende Veni-beurs stelt Gevaert in staat om in ontwikkelingslanden verder onderzoek te doen naar betere algoritmes en kunstmatige intelligentie bij het interpreteren van geo-informatie (zoals dronebeelden). Dat kan van groot belang zijn voor de verbetering van de levensomstandigheden. “Duurzame ontwikkeling is alleen mogelijk als je meer weet over het aantal mensen dat er woont, de bebouwing en de infrastructuur. In sloppenwijken is dat lastig in te schatten, omdat algoritmes gebaseerd zijn op data uit Europa of Amerika. Ik hoop dat beleidsmakers in ontwikkelingslanden straks betere besluiten nemen, omdat kunstmatige intelligentie beter ingezet kan worden en de informatie dan betrouwbaarder zal zijn.”

Onderwijs

Hoewel haar VENI-onderzoek veel aandacht vraagt, maakt Caroline Gevaert graag tijd vrij voor het begeleiden van studenten. “Het leuke daaraan is dat er zoveel verschillende aspecten voorbijkomen. Het gaat om de technische kant: wat heeft een werkstuk nodig? Maar ook de academische vaardigheden zijn belangrijk, zoals het leren kritisch te denken en goed literatuuronderzoek te doen. Misschien het leukste is het persoonlijke aspect. Elke student is anders, zeker bij zoveel verschillende culturen als bij het ITC. Ik herken hun gevoelens en situaties, omdat ik zelf in allerlei landen heb gewoond. Dat is misschien een voordeel. De vraag is altijd: hoe kan ik een student optimaal begeleiden voor een optimaal resultaat? De ene keer moet ik afremmen, op een ander moment heeft iemand juist een aansporing nodig. Het is geweldig om te zien hoe een student zich ontwikkelt.” 

Over Caroline Gevaert

Caroline Gevaert (1989) is geboren in de Verenigde Staten, studeerde International Land and Watermanagement aan de Wageningen University, werkte in Bolivia en behaalde haar masters in Spanje (Remote Sensing) en Zweden (Geografische Informatiesystemen). Die internationale ervaring bracht haar in 2014 bij de faculteit Geo-Information Science and Earth Observations (ITC). Gevaert deed hier haar promotieonderzoek naar het gebruik van dronebeelden en kunstmatige intelligentie voor sloppenwijken in Afrika. Ze ontving hiervoor de NCG J.M. Tienstra Onderzoeksprijs.

Gevaert is assistant professor bij de afdeling Earth Observation Science binnen de faculteit ITC. In die functie heeft ze een VENI-beurs van 250.000 euro toegekend gekregen voor onderzoek naar verantwoorde en praktische kunstmatige intelligentie met geodata in sloppenwijken. Gevaert is daarnaast GIS-adviseur voor projecten van de Wereldbank. In 2021 werd ze geselecteerd voor de New Scientist top 15 Wetenschapstalenten van België en Nederland.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.