Doorstromen met een afgeronde hbo opleiding

Als hbo-bachelorstudent van een Nederlandse hogeschool kun je doorstromen naar een één- of tweejarige UT-masteropleiding. Omdat een hbo-bachelor niet naadloos aansluit op een wo-masteropleiding moet je om aan een masteropleiding te kunnen beginnen, eerst een pre-master programma volgen. Je kunt de pre-master na je hbo doen, wanneer je het diploma al op zak hebt.

Hoe ziet Mijn pre-master eruit?

De pre-master is gekoppeld aan de wo-masteropleiding en is dan ook per master anders ingericht. Bij een toelatingsverzoek voor de door jou gewenste masteropleiding wordt beoordeeld waar deficientes liggen en of deze deficienties weg te werken zijn binnen een pre-master van maximaal 30-45 EC. Nadat je bent toegelaten tot de master van je keuze en het bijbehorende deficiencyprogramma, de pre-master, succesvol hebt afgerond kun je beginnen met de master. Bovenop de één- of tweejarige masteropleiding ben je dus ook minimaal een half jaar bezig met de pre-master. 

Naast de inhoud verschillen ook de toelatingseisen per master. Wil je alvast weten of jouw bachelor als voldoende verwant wordt gezien, check dan de doorstroommatrix.

Wat past het best bij jouw situatie?

De Universiteit twente biedt verschillende voorlichtingsevenementen. Stel je vragen aan onze experts, studenten en/of medewerkers.

Startmomenten

De meeste pre-masterprogramma's starten in september, een aantal programma’s hebben ook een mogelijkheid te beginnen in februari. Bekijk op de website van de desbetreffende master onder het tabblad pre-master wanneer je deze kunt beginnen. Let ook op de startdatum van de master, het kan zijn dat de pre-master en de master niet naadloos op elkaar aansluiten.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de master en bijbehorende pre-master gelden bepaalde ingangseisen. Naast een verwant hbo-diploma geldt het volgende: Er kunnen eisen worden gesteld aan het Engels en de voor de opleiding relevante Wiskunde*. Voor elke master zijn deze eisen verschillend. Bekijk daarom bij elke master de specifieke toelatingseisen. 

 Hoe kun je de ingangseisen aantonen?

  • door het eerder behaald hebben van een VWO diploma;
  • door het voldoen aan de taaleisen voor internationale studenten;
  • doordat binnen het onderwijsprogramma tijdens het eerste en tweede jaar aantoonbaar voldoende Engels en/of wiskunde is aangeboden;
  • door het met goed gevolg afronden van een aanvullende cursus Engels en/of wiskunde. Aanvullende cursussen kun je bijvoorbeeld volgen bij Babel en Boswell Beta of de Open Universiteit. Ook Saxion biedt speciale doorstroomcursussen aan (alleen toegankelijk voor Saxion studenten).

Wiskunde en Engels niveau

Aangezien de meeste masterprogramma’s Engelstalig zijn en een degelijk wiskundeniveau onontbeerlijk is, wordt geadviseerd (ook wanneer het geen voorwaarde is) je kennis van Engels en Wiskunde op te frissen of bij te spijkeren alvorens met het pre-masterprogramma te beginnen. NB: Bij wiskunde wordt een onderscheid gemaakt tussen de zgn. technische (Vwo-B) en niet-technische wiskunde (Vwo-A), bedoeld voor doorstroom naar resp. technische en niet technische master opleidingen.

Hoe meld ik me aan voor de (pre-)master?

Belangrijk om te weten is dat, als je kiest voor het doen van een pre-master na je hbo, je je inschrijft voor een master en niet voor de bijbehorende pre-master. Het aanmelden voor de master gaat via Studielink. Na toelating krijg je automatisch toegang tot de bijbehorende pre-master. Kijk voor meer informatie op deze specifieke inschrijfpagina, hier vind je ook informatie over de benodigde documenten.

Voorlichtings master & pre-master

Hbo-studenten die op zoek zijn naar een wo-master en daarbij vaak ook een pre-master moeten volgen, hebben veelal specifieke vragen. Tijdens onze master open dagen en de speciale hbo avond in juni heb je volop gelegenheid antwoorden te krijgen op al je vragen. Lees verder over de verschillende voorlichtingen die de Universiteit Twente organiseert.    

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies