Deze pagina geeft een overzicht van de Collegegeldtarieven per studiejaar.

Bachelor

Binnen de collegegeldtarieven voor de bacheloropleidingen maken we onderscheid tussen het wettelijk collegegeldtarief en het instellingstarief. Het wettelijk collegegeld is lager dan het instellingstarief. Wanneer je over de Nederlandse nationaliteit beschikt en direct van het vwo naar de universiteit doorstroomt betaal je over het algemeen het lagere wettelijke tarief.

De eisen voor wettelijk collegegeldtarief lichten we hier toe. Je betaalt het instellingstarief wanneer je niet voldoet aan de eisen voor het wettelijke tarief zoals hierboven omschreven.

wettelijk collegegeldtarief

Septemberinstroom

1 september - 31 augustus

2020-2021

2021-2022
[Incusief eenmalige korting ivm Covid-19]

2022-2023

Voltijd (alle opleidingen m.u.v. ATLAS)

€ 2.143

€ 1.084 

nader vast te stellen

Voltijd opleiding ATLAS

€ 4.286

€ 3.252

nader vast te stellen

Instellingstarief collegegeld

September instroom 

1 september - 31 augustus

2020-2021

2021-2022
[Inclusief eenmalige korting ivm Covid-19]

2022-2023

Voltijd Bèta*

€ 10.625

€ 9.666

€ 10.875

Voltijd Alfa-Gamma*

€ 9.125

€ 8.166

€ 9.375

Voltijd opleiding ATLAS  

€ 12.768

€ 11.834

nader vast te stellen

Tarieven 2023-2024

De tarieven voor studiejaar 2023-2024 worden met minstens 5% verhoogd, naast de reguliere jaarlijkse verhoging van € 125 (Bachelor) of € 250 (Master). De tarieven worden later vastgesteld en zullen gepubliceerd worden wanneer bekend.

 • *Toelichting Bèta & Alfa-Gamma

  Bèta opleidingen:

  • Advanced Technology
  • Applied Mathematics
  • Business & IT
  • Biomedische Technologie
  • Civil Engineering
  • Computer Science & Engineering
  • Creative Technology
  • Electrical Engineering
  • Industrial Design Engineering
  • Scheikundige Technologie
  • Technische Bedrijfskunde
  • Technische Geneeskunde (decentrale lotingstudie)
  • Technische Natuurkunde
  • Werktuigbouwkunde

  Alfa-Gamma opleidingen:

  • Communicatiewetenschap
  • Management Society and Technology 
  • Gezondheidswetenschappen
  • International Business Administration
  • Psychology
 • Toelichting over het vaststellen van de instellingstarieven

  In overeenstemming met de gewijzigde wetgeving, komen studenten sinds 1 september 2010 niet langer in aanmerking voor het wettelijk collegegeldtarief als ze een opleiding volgen om een tweede graad op hetzelfde niveau als hun eerste te behalen. De Nederlandse overheid bekostigt één bachelorgraad en één mastergraad per student.

  Ten gevolge van het feit dat er geen overheidssubsidie beschikbaar is voor een tweede graad op hetzelfde niveau, wordt het instellingstarief ingezet ter dekking van de daadwerkelijke kosten. Voor niet-technische opleidingen is het collegegeld lager dan voor technische opleidingen, omdat de opleidingen op het gebied van technologie en techniek meer gebruik maken van dure onderzoeksfaciliteiten (bijvoorbeeld laboratoria).

  Het College van Bestuur van de Universiteit Twente biedt op jaarbasis de instellingstarieven aan de Universiteitsraad voor advies. Het instellingstarief wordt jaarlijks aangepast op basis van inflatie.

Uitzonderingstarieven bachelor

Voor een aantal situaties gelden uitzonderingen op het collegegeldtarief zoals hierboven omschreven:

 • Korting op het collegegeld voor eerstejaars bachelorstudenten

  Per studiejaar 2018-2019 is het wetvoorstel korting op het collegegeld ingevoerd voor eerstejaars bachelorstudenten. Bekijk hier of de korting van het collegegeld op jou van toepassing is, aan welke voorwaarden je dient te voldoen en wat het collegegeld bedraagt.

 • Overgangsregeling verhoogde instellingstarieven

  In het studiejaar 2019-2020 worden de instellingstarieven eenmalig extra verhoogd, naast de jaarlijkse reguliere verhoging. Universiteit Twente wil studenten die voor 2019-2020 zijn gestart met een Bachelor- of Masteropleiding hierin tegemoet komen. Hiertoe is een overgangsregeling opgesteld. Voorwaarden waaraan je dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling en de bijbehorende collegegeldtarieven voor komende studiejaren, vind je hier

Master

Binnen de collegegeldtarieven voor de masteropleidingen maken we onderscheid tussen het wettelijk collegegeldtarief en het instellingstarief. Het wettelijk collegegeld is lager dan het instellingstarief. Wanneer je over de Nederlandse nationaliteit beschikt en voor het eerst een masteropleiding gaat doen betaal je over het algemeen het lagere wettelijke tarief.

De eisen voor wettelijk collegegeldtarief lichten we hier toe. Je betaalt het instellingstarief wanneer je niet voldoet aan de eisen voor het wettelijke tarief zoals hierboven omschreven.

wettelijk collegegeldtarief

Septemberinstroom

1 september - 31 augustus

2020-2021

2021-2022
[Inclusief eenmalige korting ivm Covid-19]

2022-2023

Voltijd

€ 2.143

€ 1.084

nader vast te stellen

Deeltijd

€ 1.567 

€ 792,50

nader vast te stellen

Februari-instroom
Een studiejaar loopt van september tot en met augustus. Start je per februari, dan loopt jouw eerste studiejaar van februari tot en met augustus. Wanneer je in februari instroomt, betaal je daarom in eerste instantie een bedrag voor de periode van 1 februari t/m 31 augustus, 7 maanden. De genoemde bedragen voor de februari-instroom zijn dan ook 7/12 van het jaarbedrag. Vervolgens betaal je vanaf september weer voor een heel studiejaar, ofwel de tarieven voor de september instroom het opvolgende jaar.

1 februari - 31 augustus

2020-2021

2021-2022
[Inclusief eenmalige korting ivm Covid-19]

2022-2023

Voltijd

€ 1.250,08

€ 632,34

nader vast te stellen

Deeltijd

€   914,08 

€  462,30

nader vast te stellen

instellingstarief collegegeld

September instroom

1 september - 31 augustus

2020-2021

2021-2022
[Inclusief eenmalige korting ivm Covid-19]

2022-2023

Voltijd Bèta*

€ 16.000

€ 15.166

€ 16.500

Voltijd Alfa-Gamma*

€ 12.250

€ 11.416

€ 12.750

Februari instroom

1 februari - 31 augustus

1 februari 2021

1 februari 2022
[Inclusief eenmalige korting ivm Covid-19]

1 februari 2023

Voltijd Bèta*

€ 9.333,34

€ 8.846,84

€ 9.625

Voltijd Alfa-Gamma*

€ 7.145,84

€ 6659,34

€ 7.437,50

Tarieven 2023-2024

De tarieven voor studiejaar 2023-2024 worden met minstens 5% verhoogd, naast de reguliere jaarlijkse verhoging van € 125 (Bachelor) of € 250 (Master). De tarieven worden later vastgesteld en zullen gepubliceerd worden wanneer bekend.

 • Toelichting Bèta & Alfa-Gamma

  Bèta opleidingen:

  • Applied Mathematics
  • Applied Physics
  • Biomedical Engineering
  • Business Information Technology
  • Chemical Engineering
  • Civil Engineering and Management
  • Computer Science
  • Construction Management and Engineering
  • Educatie en Communicatie in de Betawetenschappen
  • Electrical Engineering
  • Embedded Systems
  • Industrial Design Engineering
  • Industrial Engineering and Management
  • Interaction Technology
  • Internet Science and Technology
  • Mechanical Engineering
  • Nanotechnology
  • Spatial Engineering
  • Sustainable Energy Technology
  • Systems and Control
  • Technical Medicine

  Alfa-Gamma opleidingen:

  • Business Administration
  • Communication Studies
  • Educatie in de Mens-en Maatschappijwetenschappen
  • Educational Science and Technology
  • Environmental and Energy Management
  • European Studies
  • Health Sciences
  • Leraar VHO in Mens- en Maatschappijwetenschappen
  • Philosophy of Science, Technology and Society
  • Psychology
  • Public Administration
 • Toelichting over het vaststellen van de instellingtarieven

  In overeenstemming met de gewijzigde wetgeving, komen studenten sinds 1 september 2010 niet langer in aanmerking voor het wettelijk collegegeldtarief als ze een opleiding volgen om een tweede graad op hetzelfde niveau als hun eerste te behalen. De Nederlandse overheid bekostigt één bachelorgraad en één mastergraad per student.

  Ten gevolge van het feit dat er geen overheidssubsidie beschikbaar is voor een tweede graad op hetzelfde niveau, wordt het instellingstarief ingezet ter dekking van de daadwerkelijke kosten. Voor niet-technische opleidingen is het collegegeld lager dan voor technische opleidingen, omdat de opleidingen op het gebied van technologie en techniek meer gebruik maken van dure onderzoeksfaciliteiten (bijvoorbeeld laboratoria).

  Het College van Bestuur van de Universiteit Twente biedt op jaarbasis de instellingstarieven aan de Universiteitsraad voor advies. Het instellingstarief wordt jaarlijks aangepast op basis van inflatie.


Uitzonderingstarieven master

Voor een aantal situaties geldt een uitzondering op het collegegeldtarief zoals hierboven omschreven:

 • Lerarenopleiding tegen instellingstarief ter hoogte van wettelijk tarief

  Per studiejaar 2019-2020 geldt dat elke lerarenopleiding binnen de UT het recht geeft op instellingstarief ter hoogte van wettelijk tarief ongeacht het aantal eerder behaalde graden. Mits de student voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk tarief zie artikel 2.5.2.1.1 en 2.5.2.1.2 van de inschrijvingsregeling.

 • Overgangsregeling verhoogde instellingstarieven

  In het studiejaar 2019-2020 worden de instellingstarieven eenmalig extra verhoogd, naast de jaarlijkse reguliere verhoging. Universiteit Twente wil studenten die voor 2019-2020 zijn gestart met een Bachelor- of Masteropleiding hierin tegemoet komen. Hiertoe is een overgangsregeling opgesteld. Voorwaarden waaraan je dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling en de bijbehorende collegegeldtarieven voor komende studiejaren, vind je hier

Pre-mastertarieven

Voor de pre-master betaal je een vast bedrag afhankelijk van de lengte van de pre-master. 
Je betaalt een vergoeding per EC.
Studiejaar: 2020-2021    Vergoeding per EC: € 35,72
Studiejaar: 2021-2022    Vergoeding per EC: € 18,07 [eenmalige korting ivm Covid-19]
De totale vergoeding die je betaalt, is afhankelijk van het aantal EC’s van je pre-master.

Voorbeelden

Ga je een pre-master van 30 EC volgen, dan betaal je € 18,07 x 30 EC = € 542,10
Ga je een pre-master van 45 EC volgen, dan betaal je € 18,07 x 45 EC = € 813,15

Voorwaarden

 • Deze regeling geldt voor alle studenten met (alleen) een pre-masterinschrijving ongeacht je nationaliteit.
 • Je betaalt in één keer en vooraf een vergoeding voor je gehele pre-master programma.
 • Je kunt kiezen uit twee betaalwijzen:
       - Een eenmalige machtiging (in één termijn, niet mogelijk voor startmaand februari)
       - Een eigen overboeking
 • Je hebt geen recht op restitutie (terugbetaling van een deel van de vergoeding) bij uitschrijving van je pre-masterprogramma.

Extraneus

Bij een inschrijving als Extraneus heb je het recht om tentamens en examens af te leggen. Je staat daarbij niet in het recht om colleges te volgen, begeleiding te ontvangen en gebruik te maken van studentenvoorzieningen. Tevens heb je geen recht op studiefinanciering of op restitutie op het betaalde examengeld. Meer informatie met betrekking tot Extraneus vind je op deze pagina.


2020-2021

2021-2022

Extraneus

€ 1.304

€ 1.320

Vrijstelling collegeld: (bewijs Betaald Collegegeld, BBC)

 • Wanneer je als student aan een andere Nederlandse universiteit of hogeschool bent ingeschreven en daar het wettelijk tarief hebt betaald, wordt bij inschrijving aan de Universiteit Twente een Bewijs Betaald Collegegeld geaccepteerd. Je wordt als student wel verzocht om tijdig een origineel Bewijs Betaald Collegegeld aan te leveren bij je (her-)inschrijving.
 • Indien je als student bij een andere Nederlandse Universiteit of hogeschool bent ingeschreven en daar het instellingstarief hebt betaald, kun je als student niet met een bewijs betaald collegegeld ingeschreven worden. Je moet als student opnieuw collegegeld betalen bij de Universiteit Twente