Collegegeldtarieven per studiejaar

Type 1: wettelijke tarieven collegegeld

Het wettelijk collegegeld is lager dan het instellingstarief. Wat zijn de eisen voor een wettelijk collegegeldtarief? Dit wordt op deze pagina toegelicht met enkele voorbeelden. Ben je een pre-masterstudent? Kijk dan onder het kopje speciale pre-mastertarieven voor informatie over jouw tarief.  

Septemberinstroom
Kosten voor het hele collegejaar:


2019-2020

2020-2021

Voltijd

€2.083

€2.143

Halvering collegegeld eerstejaars Bachelor*

€1.041*

€1.071*

Voltijd opleiding ATLAS University College

€4.166

€4.286

Deeltijd

€1.523 

€1.567

Extraneus

€1.268 

€1.304

Februari-instroom
Bij februari-instroom betaal je het collegegeld voor de periode 1 februari tot en met 31 augustus.


2019-2020

2020-2021

Voltijd

€1.215,08

€1.250,08

Deeltijd

€888,42 

€914,08

*halvering collegegeld eerstejaars (bachelor) studenten

Per studiejaar 2018-2019 is het wetvoorstel halvering collegegeld ingevoerd voor eerstejaars bachelor studenten. Bekijk hier of de halvering van het collegegeld op jou van toepassing is, aan welke voorwaarden je dient te voldoen en wat het collegegeld bedraagt. 

Type 2: instellingstarieven collegegeld

Je betaalt het instellingstarief als je niet voldoet aan de eisen voor het wettelijke tarief zoals hierboven omschreven.

September instroom
Tarieven per collegejaar:


2019-2020

2020-2021

Instellingstarief B1: inschrijving bachelor bèta

€10.500*

€10.625*

Instellingstarief B2: inschrijving bachelor alfa-gamma

€9.000*

€9.125*

Instellingstarief ATLAS: inschrijving bachelor bèta

€12.583*

€12.768*

Instellingstarief M1: inschrijving master bèta

€15.750*

€16.000*

Instellingstarief M2: inschrijving master alfa-gamma

€12.000*

€12.250*

Februari instroom
Bij februari instroom betaal je het collegegeld voor de periode 1 februari tot en met 31 augustus.


1-2-2020*

2020-2021

Instellingstarief M1: inschrijving master bèta

€9.187,50*

€9.333,34*

Instellingstarief M2: inschrijving master alfa-gamma

€7.000,00*

€7.145,84*

*Overgangsregeling verhoogde instellingstarieven per 2019-2020

In het studiejaar 2019-2020 worden de instellingstarieven eenmalig extra verhoogd, naast de jaarlijkse reguliere verhoging. Universiteit Twente wil studenten die voor 2019-2020 zijn gestart met een Bachelor- of Masteropleiding hierin tegemoet komen. Hiertoe is een overgangsregeling opgesteld. Voorwaarden waaraan je dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling en de bijbehorende collegegeldtarieven voor komende studiejaren, vind je hier

Toelichting over de hoogte van de instellingstarieven

In overeenstemming met de gewijzigde wetgeving, komen studenten sinds 1 september 2010 niet langer in aanmerking voor het wettelijk collegegeldtarief als ze een opleiding volgen om een tweede graad op hetzelfde niveau als hun eerste te behalen. De Nederlandse overheid bekostigt één bachelorgraad en één mastergraad per student.

Ten gevolge van het feit dat er geen overheidssubsidie beschikbaar is voor een tweede graad op hetzelfde niveau, wordt het instellingstarief ingezet ter dekking van de daadwerkelijke kosten. Voor niet-technische opleidingen is het collegegeld lager dan voor technische opleidingen, omdat de opleidingen op het gebied van technologie en techniek meer gebruik maken van dure onderzoeksfaciliteiten (bijvoorbeeld laboratoria).

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente biedt op jaarbasis de instellingstarieven aan de Universiteitsraad voor advies. Het instellingstarief wordt jaarlijks aangepast op basis van inflatie.

lerarenopleiding tegen instellingstarief ter hoogte van wettelijk tarief

Per studiejaar 2019-2020 geldt dat elke lerarenopleiding binnen de UT het recht geeft op instellingstarief ter hoogte van wettelijk tarief ongeacht het aantal eerder behaalde graden. Mits de student voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk tarief zie artikel 2.5.2.1.1 en 2.5.2.1.2 van de inschrijvingsregeling.

Speciale pre-mastertarieven

Voor de pre-master betaal je een vast bedrag afhankelijk van de lengte van de pre-master.

Je betaalt een vergoeding per EC.
Studiejaar: 2019-2020    Vergoeding per EC: €34,72
Studiejaar: 2020-2021    Vergoeding per EC: €35,72 
De totale vergoeding die je betaalt, is afhankelijk van het aantal EC’s van je pre-master.

Lees meer over de voorwaarden en een aantal rekenvoorbeelden

Voorbeelden

Ga je een pre-master van 30 EC volgen en start je in studiejaar 2019-2020, dan betaal je € 34,72 x 30 EC = €1.041,60
Ga je een pre-master van 45 EC volgen en start je in studiejaar 2020-2021, dan betaal je € 35,72 x 45 EC = €1.607,40

Voorwaarden

  • Deze regeling geldt voor alle studenten met (alleen) een pre-masterinschrijving ongeacht je nationaliteit.
  • Je betaalt in één keer en vooraf een vergoeding voor je gehele pre-master programma.
  • Je kunt kiezen uit twee betaalwijzen:
         - Een eenmalige machtiging (in één termijn, niet mogelijk voor startmaand februari)
         - Een eigen overboeking
  • Je hebt geen recht op restitutie (terugbetaling van een deel van de vergoeding) bij uitschrijving van je pre-masterprogramma.

Vrijstelling collegeld: (bewijs Betaald Collegegeld, BBC)

  • Als je als student aan een andere Nederlandse universiteit of hogeschool bent ingeschreven en daar het wettelijk tarief hebt betaald, wordt bij inschrijving aan de Universiteit Twente een Bewijs Betaald Collegegeld geaccepteerd. Je wordt als student wel verzocht om tijdig een origineel Bewijs Betaald Collegegeld aan te leveren bij je (her-)inschrijving.
  • Indien je als student bij een andere Nederlandse Universiteit of hogeschool bent ingeschreven en daar het instellingstarief hebt betaald, kan je als student niet met een bewijs betaald collegegeld ingeschreven worden. Je moet als student opnieuw collegegeld betalen bij de Universiteit Twente.