Zie Van hbo naar universiteit

Doorstroomminor tijdens je hbo

Als hbo-bachelorstudent van een Nederlandse hogeschool kun je doorstromen naar een één- of tweejarige masteropleiding aan de Universiteit Twente. Een hbo-bachelor sluit niet rechtstreeks aan op een wo-masteropleiding. Om aan een masteropleiding te kunnen beginnen, moet je in de meeste gevallen eerst een pre-masterprogramma volgen om je kennis op het vereiste niveau te brengen. Je kan de pre-master al tijdens je bachelor doen, in je minorruimte, of na je hbo wanneer je het diploma al op zak hebt.

De pre-master als doorstroomminor

Hbo-studenten kunnen ervoor kiezen om via een doorstroomminor (een deel van) de pre-master te behalen. Een doorstroomminor is dus hetzelfde als een pre-master alleen de route die je volgt, tijdens of na afloop van je bachelor, verschilt. De doorstroomminor biedt je een unieke mogelijkheid die je niet alleen de nodige tijdswinst, maar ook een aardige kostenbesparing oplevert -je betaalt immers al collegegeld voor je hbo-bachelor. Bovendien kun je door het volgen van de doorstroomminor alvast een beter idee krijgen of je toekomstige master aansluit bij je verwachtingen.

Inhoud van de doorstroomminor

De inhoud en toelatingseisen van de doorstroomminor verschillen per master en kun je vinden onder het tabblad pre-master van de master van je keuze. Ook vind je veel informatie over de specifieke inhoud van elke afzonderlijke doorstroomminor in Kies Op Maat.

Voor welke master toelaatbaar?

Met behulp van de doorstroommatrix kun je je alvast oriënteren op het UT masteraanbod en de masters waarvoor jij na, het behalen van je doorstroomminor, toelaatbaar bent. Staat hier voor jouw hbo-instelling/master geen doorstroominformatie naar de UT, check dan de informatie bij het betreffende masterprogramma of neem contact op met het Studie Informatiecentrum

Startmomenten 

De meeste doorstroomminoren starten in september, bij een aantal bestaat ook de mogelijkheid te beginnen in februari.  

Kies de opleiding voor het achterhalen van de exacte startmomenten.

Toelatingseisen 

Om toegelaten te worden tot de doorstroomminor gelden ingangseisen. Naast een verwante hbo-opleiding en een positief advies van je examencommissie gelden de volgende twee eisen:

1) Alle studiepunten uit het eerste en tweede studiejaar van de opleiding moeten zijn behaald.

2) Er kunnen eisen worden gesteld aan het Engels en de voor de opleiding relevante Wiskunde. Dit verschilt per opleiding. Kijk op het overzicht van de pre-masters naar de desbetreffende pre-masteropleiding voor de specifieke toelatingseisen. 

ENGELSE TAAL & WISKUNDE

Aangezien de meeste masterprogramma’s Engelstalig zijn en een degelijk wiskundeniveau onontbeerlijk is, wordt geadviseerd (ook wanneer het geen voorwaarde is) je kennis van Engels en Wiskunde op te frissen of bij te spijkeren alvorens met het pre-masterprogramma te beginnen. 

*NB: Bij wiskunde wordt een onderscheid gemaakt tussen de zgn. technische (Vwo-B) en niet-technische wiskunde (Vwo-A), bedoeld voor doorstroom naar resp. technische en niet technische master opleidingen.

Aantonen van de Ingangseisen

  • door het eerder behaald hebben van een VWO diploma
  • door het voldoen aan de taaleisen voor internationale studenten
  • doordat binnen het onderwijsprogramma tijdens het eerste en tweede jaar aantoonbaar voldoende Engels en/of wiskunde is aangeboden
  • door het met goed gevolg afronden van een aanvullende cursus Engels en/of wiskunde. Aanvullende cursussen kun je bijvoorbeeld volgen bij Babel en Boswell Beta of de Open Universiteit. Ook Saxion biedt speciale doorstroomcursussen aan (alleen toegankelijk voor Saxion studenten).

Aanmelden doorstroomminor

Aanmelden voor een doorstroomminor doe je op de website van Kies Op maat.

Ervaringen van hbo-studenten

Lees hoe andere hbo-studenten het doorstromen tijdens of na de hbo-opleiding hebben ervaren.

Voorlichting master & pre-master

Hbo-studenten die willen doorstromen naar de Universiteit Twente hebben vaak specifieke vragen. Tijdens onze master open dagen en speciale hbo masteravond in juni heb je daarom volop de gelegenheid antwoord te krijgen op al je vragen. Voor Saxion-studenten is er bovendien twee keer per jaar, in februari en september, op Saxion een speciale informatiebijeenkomst "with minor to master" over het doorstromen naar de Universiteit Twente. Lees verder over de verschillende voorlichtingen die de Universiteit Twente organiseert. 

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies