Specialisatie in Transport Engineering and Management

Deze specialisatie is gericht op verdieping in de technische, sociaaleconomische, ruimtelijke en milieutechnische aspecten van verkeers- en vervoerssystemen en maakt deel uit van de masteropleiding Civil Engineering Management.

De specialisatie Transport Engineering & Management onderzoekt het gedrag, de prestaties en het beheer van verkeers- en vervoerssystemen. Je verdiept je in de technische, sociaaleconomische, ruimtelijke en milieutechnische aspecten, alsmede het menselijk gedrag met betrekking tot het potentieel gebruik van deze systemen.

Andere belangrijke vraagstukken die in deze specialisatie aan de orde komen, zijn vervoersplanning en verkeersbeheer.

Je bestudeert de vraag naar vervoer en het aanbod, de prestaties en het beheer van de infrastructuur. Je maakt gebruik van diverse instrumenten om verkeerssystemen op verschillende ruimte/tijdschalen te analyseren en om de impact van menselijk ingrijpen te evalueren. Je onderzoekt actuele vraagstukken zoals dynamisch verkeersbeheer, intelligente vervoerssystemen, stedelijk vervoer, duurzame ontwikkeling, verkeersbewaking en evacuatieplanning. Je kijkt vanuit een methodologisch perspectief naar facetten als modellering, strategische planning, gegevenskoppeling, evaluatietechnieken en dynamische optimalisatie.

Deze specialisatie is Engelstalig. De volledige opleidingsinformatie is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies