Specialisatie in Integrated Civil Engineering Systems

Deze specialisatie maakt deel uit van de masteropleiding Civil Engineering Management.

Integrated Civil Engineering Systems richt zich op de multidisciplinaire aspecten van de civiele techniek (bijvoorbeeld op hydraulische en geotechnische aspecten van civieltechnische constructies of op duurzaamheid binnen de civiele techniek).

Civieltechnische systemen hebben vaak een sterk multidisciplinair karakter. Denk aan projecten in binnenstedelijke gebieden waar niet alleen constructieve aspecten een belangrijke rol spelen maar bijvoorbeeld ook zaken als bereikbaarheid en stedelijk waterbeheer. Anderzijds is bijvoorbeeld duurzaamheid een belangrijk aspect binnen verschillende subdisciplines van de civiele techniek. Binnen deze specialisatie zijn vier profielen gedefinieerd, namelijk:

  • Civieltechnische constructies, met vakken als Duurzaam Bouwen, Geotechnische Risicoanalyse, en Waterbouwkunde;
  • Modelleren en Voorspellen, met vakken als Wiskunde, BouwInformatie Modellen en 5D-planning, Transport Modelering, en Modellen voor Waterbeleidsvraagstukken;
  • Duurzaamheid, met vakken als Duurzaam Bouwen, Duurzaam Transport en Bepaling van de Watervoetafdruk;
  • Slimme Steden (Smart Cities), met vakken zoals Planontwikkeling.

Deze specialisatie is Engelstalig. De volledige opleidingsinformatie is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies