Integrated Civil Engineering Systems

Deze specialisatie maakt deel uit van de masteropleiding Civil Engineering Management.

Integrated Civil Engineering Systems richt zich op de multidisciplinaire aspecten van de civiele techniek (bijvoorbeeld op hydraulische en geotechnische aspecten van civieltechnische constructies of op duurzaamheid binnen de civiele techniek).

Civieltechnische systemen hebben vaak een sterk multidisciplinair karakter. Denk bijvoorbeeld aan projecten in binnenstedelijke gebieden waar niet alleen constructieve aspecten een belangrijke rol spelen maar bijvoorbeeld ook bereikbaarheid en stedelijk waterbeheer. Anderzijds is bijvoorbeeld duurzaamheid een belangrijk aspect binnen verschillende sub-disciplines van de civiele techniek. Binnen deze specialisatie zijn vier profielen gedefinieerd, namelijk:

• Civieltechnische constructies, met vakken zoals Duurzaam Bouwen, Geotechnische Risicoanalyse, en Waterbouwkunde

• Modelleren en Voorspellen, met vakken zoals Wiskunde, BouwInformatie Modellen en 5D-planning, Transport Modelering, en Modellen voor Waterbeleidsvraagstukken

• Duurzaamheid, met vakken zoals Duurzaam Bouwen, Duurzaam Transport en Bepaling van de Watervoetafdruk

• Slimme Steden (Smart Cities), met vakken zoals Planontwikkeling

Chat offline (info)