Specialisatie in Construction Management and Engineering

Deze specialisatie is gericht op de ontwikkeling en levering van infrastructuur- en vastgoedprojecten en maakt deel uit van de masteropleiding Civil Engineering Management.

De specialisatie Construction Management and Engineering richt zich op de ontwikkeling en levering van infrastructuur- en vastgoedprojecten. Je leert het ontwerp en het beheer van het gehele bouwproces te analyseren. Je onderzoekt de prestaties van de verschillende organisatie in het bouwproces en bestudeert de coördinatie van de activiteiten en rollen van de diverse betrokken partijen. Daarbij kijk je naar het integrale bouwproces, inclusief subprocessen. Vraagstukken die aan de orde komen, zijn onder meer: planontwikkeling tijdens de conceptfase, publiek-private partnerschappen, ontwerpbeheer, duurzaam bouwen, risicoanalyse en risicobeheer, IT, logistiek, marktstructuren en organisatievormen.

Deze specialisatie is Engelstalig. De volledige opleidingsinformatie is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies