Emma's ervaring

Kom naar onze Bachelor Open Dagen op 22 en 23 maart

Naam: Emma
Bachelor: Advanced Technology 
Master: Chemical Science & Engineering en Applied Physics

"De chemische processen van materialen of reacties van stoffen wil ik kunnen uitleggen, maar ik wil ook weten waarom ze juist zo reageren."

"Voordat ik de keuze voor Advanced Technology maakte, heb ik de open dagen van de technische universiteiten UT, TU/e en TUD bezocht. Mijn vrienden hadden al besloten om naar de TU/e en UT te gaan. Alleen wist ik nog niet precies wat ik wilde. Toen ik de presentatie van de bacheloropleiding Advanced Technology bezocht, wist ik het wel: deze bachelor moest het worden! Naast scheikunde, natuurkunde en wiskunde, ging ik in deze opleiding ook aan de slag met de vraag 'waarom iets is zoals het is'. Deze opleiding bood me dus een breder inzicht in alles wat ik al interessant vond.

Favoriete vakken

Een van mijn favoriete vakken was Elektriciteit & Magnetisme waarbij ik en mijn team een werkende antenne maakten. We deden flink wat technische kennis op door te begrijpen dat wat je maakt, ook werkt. Een ander mooi vak is Quantummechanica, een echt scheikunde/natuurkunde vak met mooie formules en fysische bewijzen. Ik leerde veel over atomen en hun gedrag. Het mooie is dat je de fenomenen uit je studieboeken ineens zelfs via wiskundige formules kan verklaren. En dat is wat mij zo boeit. De chemische processen van materialen of reacties van stoffen wil ik kunnen uitleggen, maar ik wil ook weten waarom ze juist zo reageren. En daar komt de natuurkunde weer om de hoek kijken. Ik vind het erg leuk om al die disciplines te combineren.

Dubbelstudie

Na de bacheloropleiding Advanced Technology koos ik om me verder te specialiseren met de master Chemical Science & Engineering. Maar na een tijdje merkte ik dat ik een deel miste. Bijvoorbeeld, wat is de reden dat we in scheikunde bepaalde fenomenen zien? Die vraag kan beantwoord worden met hulp van natuurkunde. Voordat de tweede module startte, had ik er al voor gezorgd dat ik een dubbelstudie scheikunde en natuurkunde kon doen! Zo kan ik een probleem of opdracht van twee wetenschappelijke kanten bekijken. Bijvoorbeeld: wat hebben we aan materialen of synthese manieren? Is er een bekende stof of verandert die in het proces? Welk resultaat willen we behalen? Doen we dat met bestaande gegevens of gaan we terug naar het fundament om iets volledig nieuws te maken? Zijn nieuwe wiskundige modellen nodig? Doordat ik deze dubbelstudie deed, maakte ik me verschillende disciplines eigen en leerde ik een manier van denken aan door de disciplines te combineren. En dat vind ik een mooie manier van problemen oppakken en oplossen! Het was hard werken, maar een goede beslissing om voor deze dubbelstudie te gaan.

Studentenleven

Tijdens mijn eerste bachelorjaar woonde ik op de campus. Toen ik lid werd van studentenvereniging TASTE leerde ik steeds meer studenten kennen die in de stad woonden en verhuisde ik naar een studentenwoning in het centrum van Enschede. Beide opties waren even leuk! Ik was ook lid van de studievereniging Astatine van Advanced Technology. Voor deze vereniging tapte ik de biertjes tijdens borrels en organiseerde ik kleine gezelligheidsevenementen en een groot festival. 

Voordat ik met de twee masters begon, heb ik een bestuursjaar bij TASTE gedaan. In dat tussenjaar heb ik enorm veel georganiseerd en geleerd. Ik heb een kroeg gerund, een goede doelen maand voor een spierziektefonds opgezet en de DIES georganiseerd. We hebben zelfs een UT zeilteam opgezet waarmee we meededen met een klipperwedstrijd in Engeland. Ook in een tussenjaar kan je ontzettend veel leren!"

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies