University College Twente (ATLAS) | Technology & Liberal Arts and Sciences | Universiteit Twente

Studiekeuze gemaakt?

HEB JE EEN BREDE INTERESSE EN WIL JE AAN DE SLAG MET DE COMPLEXE VRAAGSTUKKEN VAN DEZE TIJD?

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid, wereldwijde pandemieën en de verspreiding van nepnieuws. De problemen waarmee we vandaag de dag te maken hebben zijn vaak complex, grensoverschrijdend en voortdurend in verandering. Onze wereld heeft daarom ambitieuze, creatieve en veelzijdige experts nodig: mensen die het grotere geheel kunnen overzien, verbindingen kunnen maken tussen meerdere vakgebieden en out of the box kunnen denken. Behoor jij tot deze nieuwe generatie van probleemoplossers?

Maak kennis met University College Twente! Hier richt je je niet op één specifieke studie, maar pak je vraagstukken aan vanuit verschillende studierichtingen en volg je jouw eigen unieke studiepad. Dit doe je door zelf je eigen curriculum samen te stellen: als UCT student heb je keuze uit allerlei vakken van de verschillende bachelors en masters die de Universiteit Twente aanbiedt - van engineering tot aan sociale wetenschappen. Deze vrijheid geeft jou de kans om een veelzijdige, innovatieve, technisch onderlegde en open-minded probleemoplosser te worden die zich continu kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. 

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Wat is University College Twente (UCT)?

University College Twente is het internationale Honours College van de Universiteit Twente voor gemotiveerde en ambitieuze studenten. De studie bestaat uit een driejarige, Engelstalige bachelor in Technology, Liberal Arts and Sciences, ook wel ATLAS genoemd. Een University College is gebaseerd op het Amerikaanse onderwijsmodel voor Liberal Arts and Sciences, waarin je als student niet zozeer één studierichting kiest, maar juist brede kennis en vaardigheden, en ook normen en waarden opdoet. Als student woon, studeer en leef je samen met je internationale medestudenten op de campus en werk je samen aan maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken.

Kies je voor University College Twente (UCT), dan kies je meer dan ‘gewoon een opleiding’. Je maakt deel uit van een inspirerende, internationale en kleinschalige community van studenten en docenten van over de hele wereld. Door samen te leren én te leven op onze campus werk je samen aan real-life vraagstukken, met daarin speciale aandacht voor hoe technologie onze samenleving beïnvloedt. Als student van het UCT woon en studeer je namelijk middenin de hightech omgeving van de technische Universiteit Twente, vol ultramoderne labs en andere voorzieningen. Onze technologische invalshoek op maatschappelijke vraagstukken – we noemen het ook wel High Tech Human Touch – vind je niet snel bij andere University Colleges en is zelfs uniek in Nederland!

Robin's vlog als University College Twente student

Wat is een university college?

University Colleges in Nederland zijn kleinschalige, hechte academische gemeenschappen met een internationale sfeer. Vaak studeer, woon en slaap je op dezelfde plek: op de Universiteit Twente ben je bij UCT voorzien van gegarandeerde huisvesting op de campus, bijvoorbeeld. Het studie tempo is hoog en intensief. Toelating bij een University College vindt plaats op basis van een selectie. University Colleges richten zich op algemene vorming en diepgaande studie op een bepaald vakgebied. 

Wat maakt een university College uniek?

 • 1. Interdisciplinair onderwijs

  University Colleges hebben een interdisciplinaire benadering, wat betekent dat ze verschillende academische disciplines integreren in hun curriculum. In plaats van zich te beperken tot één specifiek vakgebied, worden studenten aangemoedigd om verbanden te leggen tussen verschillende disciplines, waardoor ze een brede kennisbasis ontwikkelen.

 • 2. Kleinschalige leeromgeving

  University Colleges bieden vaak een kleinschalige leeromgeving waarin studenten nauw samenwerken met docenten en medestudenten. Dit bevordert een intensievere interactie, individuele aandacht en een gemeenschapsgevoel. Zo zijn er in lessen bij University College Twente maximaal 16 studenten aanwezig.

 • 3. Brede academische vorming

  University Colleges streven naar een brede academische vorming. Dit betekent dat studenten naast hun hoofdvakgebied ook vakken volgen in andere disciplines. Ze worden gestimuleerd om kritisch en holistisch te denken, verbanden te leggen tussen verschillende kennisgebieden en complexe problemen vanuit meerdere perspectieven te benaderen.

 • 4. Actief leren en praktische toepassing

  University Colleges hechten vaak waarde aan actief leren en praktische toepassing van kennis. Naast traditionele colleges en lezingen omvat het curriculum vaak semester projecten, stages, onderzoek en andere ervaringsgerichte leermogelijkheden. Studenten worden aangemoedigd om hun kennis in de praktijk te brengen en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.

 • 5. Wat maakt University College Twente anders?

  Er is een aspect dat University College Twente onderscheid van andere University Colleges in Nederland. Dat is namelijk het technische aspect. Van oudsher is Universiteit Twente een technische universiteit. Er is speciale aandacht voor hoe technologie onze samenleving beïnvloedt. Daarom is het ook noodzakelijk dat je kennis hebt van wis-, natuur- en scheikunde. 

Jarmo, student UCT

University College Twente is voor studenten met veel ambitie en een brede interesse die graag impact willen hebben in onze maatschappij.

Jarmo, student UCT

Wat is liberal arts en sciences (LAS)?

Liberal Arts and Sciences (afgekort LAS) onderwijs heeft een curriculum dat gebaseerd is op Social Science, Humanities en Sciences. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van jouw academischie vaardigheden in de verschillende wetenschappelijke disciplines. Je werkt op het snijvlak tussen verschillende wetenschappelijke domeinen en leert verbanden te leggen tussen de verschillende vakgebieden. 

Door de brede, multidisciplinaire aanpak van Liberal Arts en Sciences onderwijs heb je als student het perspectief en de academische competenties om de complexe uitdagingen van vandaag aan te gaan.  

Waarom University College Twente?

University College Twente (UCT) is uniek in veel opzichten. Ben jij benieuwd of dit programma bij jou past? Lees hieronder waarom je voor deze bijzondere, uitdagende en enigszins ongebruikelijke bachelor zou moeten kiezen.

 • Combineer technologie met sociale wetenschappen

  Bij de meeste Liberal Arts and Sciences-opleidingen vormt technologie geen onderdeel van het studieprogramma. Bij University College Twente geloven wij dat technologie er juist wél in hoort. Zonder technisch inzicht kun je de wereld van vandaag niet begrijpen en ook de problemen daarin niet oplossen. Daarom houd je je tijdens onze bachelor bezig met exacte wetenschappen, wiskunde, technologie, sociale wetenschappen en filosofie. We zijn zelfs het enige University College in Nederland – en een van de weinige ter wereld, dat technologie combineert met Liberal Arts and Sciences.

 • Kies jouw eigen studiepad

  Bij UCT sta je als student zelf centraal in je eigen ontwikkelingsproces. Daarom heeft deze bachelor geen traditionele, vaststaande structuur. Je stelt zelf een studiepakket samen dat bij jouw eigen ontwikkeling past en tijdens vakken krijg je veel persoonlijke feedback. Daarnaast werk je tijdens verschillende groepsprojecten aan maatschappelijke uitdagingen en ontwikkel je daarin een eigen visie en aanpak. Het betekent dat jij zelf beslist wat je wilt leren en hoe je dit gaat doen. Bij UCT focussen we op jouw persoonlijke talenten en groei, in plaats van je een vooraf vastgelegd studiepad voor te schotelen.

 • Kleinschalig en persoonlijk

  Groei gaat over meer dan alleen maar studeren. UCT is niet alleen gericht op het overbrengen van kennis, maar op de ontwikkeling van persoonlijkheden. Vergeleken met andere University Colleges biedt UCT een kleinschalige opleiding, met ongeveer 1 leraar op elke 16 studenten. Dankzij deze kleinschaligheid is er volop ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Onze docenten bieden jou persoonlijke begeleiding en naast het opdoen van inhoudelijke kennis is er veel aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt, zoals presenteren of analyseren. Bovendien volg je niet enkel een universitaire bachelor; je wordt onderdeel van een community, waarin je studeert, werkt en samenleeft met andere (UCT-)studenten én docenten op onze prachtige campus. Hier krijg je de eerste twee jaar ook huisvesting aangeboden. Deze verbondenheid is een essentieel onderdeel van jouw ervaring als student aan het University College Twente.

 • Internationale context

  Als student van UCT word je opgeleid tot een global citizen, een wereldburger. De uitdagingen waarmee we in deze tijd wereldwijd worden geconfronteerd, beperken zich niet tot geografische en culturele grenzen. Zulke uitdagingen vragen om grensoverschrijdende oplossingen en dat is precies waar je je als UCT-student mee bezighoudt. Je werkt en studeert samen met studenten en docenten van over de hele wereld en we moedigen je aan om in je derde en laatste jaar een semester in het buitenland door te brengen. We hebben uitwisselingsprogramma’s met veel universiteiten wereldwijd. Zo kun je een semester spenderen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Australië of Japan. Klinkt goed, toch?

 • Eindeloze carrièremogelijkheden

  Een van de grote voordelen die je hebt als student aan het University College Twente, zijn de vele en vooral uiteenlopende mogelijkheden die je hebt na je afstuderen. Met je diploma heb je toegang tot vrijwel alle masters aan de Universiteit Twente, of talloze andere masteropleidingen wereldwijd. Zo zou je kunnen doorgaan met een master Climate Change in Londen, een double degree in Digital Science in Milaan en Berlijn, of uiteindelijk doorgaan met een PhD in Sociologie aan de Universiteit van Oxford. Het is slechts een greep uit de paden die onze studenten na afstuderen hebben gevolgd. Sommigen van hen zijn juist een heel andere weg ingeslagen en zijn een eigen onderneming gestart, of uitvinder geworden. Jouw mogelijkheden met een diploma van het University College Twente zijn vrijwel eindeloos!

Waarom moet je niet voor een university college kiezen?

Natuurlijk is University College Twente een brede opleiding met veel mogelijkheden. Zeker vanwege het technische aspect van de studie. Maar als je twijfelt maken wij het je makkelijk. Waarom kies je niet voor ons:

 • Je een sterke voorkeur hebt voor een specialisatie

  Als je een sterke voorkeur hebt voor diepgaande specialisatie in een specifiek vakgebied, dan kan een University College-programma met een breder curriculum en interdisciplinaire benadering mogelijk niet aan je verwachtingen voldoen.

 • Je wilt structuur en sturing

  Sommige studenten geven de voorkeur aan een meer gestructureerd en sturend onderwijsmodel, waarbij de studierichting en vakken duidelijk zijn afgebakend. In een University College, waar studenten meer vrijheid en verantwoordelijkheid hebben om hun studiepad vorm te geven, kan dit minder geschikt zijn.

 • Je hebt geen affiniteit met techniek

  University College Twente is uniek vanwege de technische insteek. We verwachten dat je een bepaald niveau wiskunde, scheikunde en natuurkunde hebt. Dit zie je ook terug in het curriculum. 

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies