• Wat is de man-vrouwverhouding bij Technische Natuurkunde?

  Ongeveer 15 procent van onze studenten is vrouw. Daarnaast hebben we ook een aantal vrouwelijke docenten van wie je les zult krijgen.

 • Hoeveel eerstejaarsstudenten heeft deze opleiding?

  Elk jaar stromen ongeveer 70 studenten in. Werkcolleges, practica en projecten doe je in kleinere groepen, variërend van 5 tot 35 studenten. 

 • Hoe groot is de slagingskans bij deze opleiding?

  Ongeveer 70 procent van onze eerstejaars stroomt door naar het tweede jaar. De andere 30 procent van de studenten stopt ergens in de loop van de opleiding. De redenen hiervoor verschillen. Voor sommigen blijkt Technische Natuurkunde toch niet de goede keuze. Anderen stappen over naar het HBO, omdat dat beter bij hen past. De ervaring leert dat wanneer je op het VWO voor Natuur- en Wiskunde minimaal een 7 hebt, je een grotere kans hebt om voor de studie Technische Natuurkunde te slagen. De meeste studenten die stoppen, doen dit vrij snel, meestal al in het eerste jaar. De Universiteit Twente helpt je bij het maken van je keuze voor een andere opleiding. Meer dan 70 procent van onze studenten haalt zijn bachelor binnen vier jaar. Twijfel je nog of Technische Natuurkunde de juiste studie voor je is? Bekijk hier onze studiekeuzecheck. 

 • Waar vind ik informatie over vakken die ik straks krijg?

  Bekijk ons studieprogramma. Hier lees je meer over de inhoud van de opleiding.

 • Hoeveel wiskunde krijg ik in het eerste jaar?

  Wiskunde is de taal van de technisch natuurkundige. Je krijgt dus al in het eerste jaar veel te maken met wiskunde. In het eerste jaar is ongeveer 30 procent van de vakken een wiskundevak. Daarnaast is het voor de opleiding Technische Natuurkunde ook belangrijk dat je plezier in wiskunde hebt en wiskunde wilt toepassen om natuurkundige problemen op te lossen.  

 • In welke taal zijn de boeken geschreven?

  De meeste boeken die je moet aanschaffen, zijn in het Engels, maar eigenlijk vormt dat voor niemand een probleem. Je went snel aan de Engelse vaktermen, en dat komt weer goed van pas tijdens de masteropleiding, die wel volledig in het Engels is. De training van je Engelse wetenschappelijke woordenschat is bovendien een goede voorbereiding op de internationale arbeidsmarkt.

 • Hoeveel kosten de studieboeken in het eerste jaar?

  Het eerste jaar ben je ongeveer € 350,- kwijt aan boeken, daarna steeds minder. Veel van de boeken uit het eerste jaar gebruik je namelijk je hele studie. Bovendien werk je later veel meer met dictaten. Die kosten zo’n € 50,- per jaar. Heb je dure boeken voor projecten nodig, dan kun je die meestal lenen. En natuurlijk kun je veel vinden in de universiteitsbibliotheek.

 • Moet ik een laptop aanschaffen?

  Een laptop is officieel niet verplicht, maar in feite kun je niet zonder. Iedereen gaat ervan uit dat je er een hebt. Tijdens de opleiding gebruik je de laptop niet alleen tijdens practica, maar ook bijvoorbeeld om geavanceerde rekenprogramma’s te gebruiken om natuurkundige problemen op te lossen.

  De Universiteit Twente heeft uitstekende voorzieningen voor laptops. De hele campus beschikt over een gratis draadloos netwerk. Ook kun je gebruikmaken van een aantrekkelijke laptopregeling, waardoor je niet al te veel op kosten wordt gejaagd en bovendien altijd gebruik kunt maken van goede service. Voor meer informatie over de laptopregeling, zie de website van het Notebook Service Center.

 • In welke taal worden de colleges gegeven?

  Tijdens de bacheloropleiding is het merendeel van de colleges in het Nederlands. Een deel van de modules volg je echter samen met andere (soms Engelstalige) opleidingen. In deze modules zijn de hoorcolleges in het Engels. De bijbehorende werkcolleges zijn wel in het Nederlands, want die volg je met alleen studenten Technische Natuurkunde.

  De masteropleiding is volledig in het Engels, maar dit levert doorgaans geen problemen op. Tijdens de bacheloropleiding wen je al snel aan de Engelse vaktermen. Bovendien is het een goede voorbereiding op de internationale arbeidsmarkt.

 • Kan ik tijdens mijn studie ook naar het buitenland?

  Jazeker! Om te beginnen organiseert studievereniging Arago elk jaar een vijfdaagse reis door Europa, met bezoeken aan een aantal hoogstaande natuurkundige bedrijven en een paar mooie steden. Elke twee jaar is er een intercontinentale studiereis van drie weken, bijvoorbeeld naar Brazilië, Zuid-Afrika, Mexico, Rusland of Nieuw-Zeeland. Maar er zijn ook andere manieren om een kijkje over de grens te nemen. Bijvoorbeeld tijdens je stage in de masterfase. Ook kun je ervoor kiezen om een tijdje aan een andere universiteit in Europa te studeren.

 • Is er studiebegeleiding?

  Wij vinden een goede studiebegeleiding tijdens de bacheloropleiding belangrijk. De opleiding Technische Natuurkunde heeft een doorlopend mentoraat. Jouw mentor helpt je niet alleen als je tegen problemen aanloopt, maar ondersteunt je ook bij de juiste masterkeuze of laat je zien wat er voor kansen zijn om het beste uit je studietijd te halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een honoursprogramma.

 • Moet ik per se een N&T-profiel hebben?

  Nee. Ook met een ander profiel kun je direct beginnen met Technische Natuurkunde. Wel moeten Wiskunde B en Natuurkunde in je profiel zitten, en bij voorkeur ook Wiskunde D. Lees meer over de toelating

 • Is Technische Natuurkunde een moeilijke opleiding?

  Studeren aan een universiteit is heel anders dan op de middelbare school. Het niveau en vooral het tempo liggen hoger. Dat geldt ook voor Technische Natuurkunde. Als je Technische Natuurkunde gaat studeren, moet je goed zijn in exacte vakken. De ervaring leert dat wanneer je op het VWO voor Natuur- en Wiskunde minimaal een 7 hebt, je een grotere kans hebt om voor de studie Technische Natuurkunde te slagen. Technische Natuurkunde staat namelijk over het algemeen bekend als een pittige opleiding waarvoor je stevig moet doorwerken. Toch blijft er, als je alles bijhoudt, genoeg tijd over voor ontspanning. 

 • Wat is bindend studieadvies?

  De bacheloropleiding Technische Natuurkunde is een opleiding die gebruikmaakt van een zogenoemd ‘bindend studieadvies’ (BSA). Dit BSA geven we aan het eind van het eerste studiejaar. Je krijgt een negatief BSA wanneer je niet voldoet aan de BSA-norm van de opleiding. Voor Technische Natuurkunde houdt dat in dat je in het eerste jaar driekwart van alle studiepunten moet hebben gehaald, oftewel 45 studiepunten. Natuurlijk houden we rekening met bijzondere omstandigheden als ziekte of zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden of bestuurslidmaatschap.

 • Waarom is er een bindend studieadvies?

  Bij aanvang van de studie vindt de bacheloropleiding Technische Natuurkunde het belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk op de juiste plek belandt. De ervaring leert dat studenten die minder dan twee derde van het eerste jaar halen, weinig kans hebben om de opleiding succesvol af te ronden. 

 • Heeft Technische Natuurkunde een een- of tweejarige masteropleiding?

  De masteropleiding van Technische Natuurkunde duurt twee jaar.

 • Welke mastertracks kent Technische Natuurkunde?

  De masteropleiding van de Universiteit Twente die aansluit bij de bachelor Technische Natuurkunde, heet Applied Physics. Maar dit zijn niet de enige vervolgstudies die je met Technische Natuurkunde kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een masteropleiding die niet natuurkundig is, bijvoorbeeld Technische Bedrijfskunde of Scheikundige Technologie. Aan deze master gaat dan wel een voorbereidend schakelprogramma vooraf. Ten slotte kun je ook nog kiezen voor een natuurkundemaster aan een andere universiteit in binnen- of buitenland. 

 • Vind ik na mijn opleiding snel een baan?

  Ja, met Technische Natuurkunde heb je een uitstekende kans op een baan. De ervaring leert dat alle afgestudeerden (ongeveer dertig per jaar) binnen drie maanden een passende baan of een promotieplek vinden. Dat kan zelfs bij het bedrijf zijn waar ze stage hebben gelopen.

 • Waar werken afgestudeerde technisch natuurkundigen?

  De helft van de afgestudeerde technisch natuurkundigen wordt onderzoeker. De andere helft ontwerpt producten en processen in opdracht van bedrijven en ingenieursbureaus, of gaat aan de slag bij adviesbureaus of financiële instellingen. Dat laatste komt steeds vaker voor nu ook deze sectoren hebben ontdekt dat technisch natuurkundigen ijzersterke analytici (en dus goede projectleiders) zijn.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies