Scheikundige Technologie

Studieprogramma BSc Scheikundige Technologie

Scheikundige Technologie is opgebouwd volgens de bachelor-masterstructuur. De bacheloropleiding duurt drie jaar en je behaalt hiermee een bachelordiploma. Elk studiejaar bestaat uit veertig studieweken, verdeeld over vier modules. Binnen een module staat één thema centraal. In elke module krijg je een aantal theorievakken en een practicum die met dat thema te maken hebben. Wat je tijdens het practicum en de theorievakken leert, pas je vervolgens toe in een project waaraan je met je medestudenten werkt.

Studieopbouw

In het eerste studiejaar gaat het vooral erom vanuit verschillende invalshoeken naar de chemische technologie te kijken en kennis te maken met verschillende basisbegrippen en theorieën van de chemie, procestechnologie en materiaalkunde. In het tweede jaar ga je verder met verwerven van kennis en vaardigheden. Het derde jaar staat in het teken van eigen keuzes en de bacheloropdracht.

Een week Scheikundige Technologie bestaat uit veel contacturen. Naast hoorcolleges is er ook ruimte voor werkcolleges, practica en het uitwerken van projecten.Esther Slouwerhof

Engelstalig onderwijs

Scheikundige Technologie is een Nederlandstalige bacheloropleiding. Het merendeel van de colleges is in het Nederlands, maar er zijn ook modules die je samen met andere (soms Engelstalige) opleidingen volgt, zoals de derde module in het eerste jaar. In deze modules zijn de hoorcolleges in het Engels. De bijbehorende werkcolleges zijn wel in het Nederlands, want die volg je met alleen studenten Scheikundige Technologie. De masteropleiding Chemical Engineering is volledig in het Engels. Lees hier meer over de mogelijke masteropleidingen na de bachelor.

De meeste boeken die je moet aanschaffen, zijn in het Engels, maar eigenlijk vormt dat voor niemand een probleem. Je went snel aan de Engelse vaktermen, en dat komt weer goed van pas tijdens de masteropleiding, die volledig in het Engels is. De training van je Engelse wetenschappelijke woordenschat is bovendien een goede voorbereiding op de internationale arbeidsmarkt.

Chat offline (info)