Het eerste jaar van electrical engineering

Bachelor Open Dagen 14 & 15 oktober

In het eerste jaar van de bacheloropleiding Electrical Engineering werk je aan het leggen van een brede basis. Je krijgt vakken met onderwerpen uit wiskunde, natuurkunde, informatica, elektromagnetisme en elektronica. Tijdens de vier modules krijg je inzicht in de verschillende beroepen en thema’s van je toekomstige vakgebied en leer je praktische oplossingen te ontwikkelen voor complexe vraagstukken. Elke module eindigt met een project waarin je de geleerde kennis en vaardigheden toepast.

  • Jaar 1EC

Module 1: Electronics, sensors & Actuators 

Je kennismaking met Electrical Engineering! In deze module leer je de basisprincipes van de elektronica, elektrische circuits, signaaltheorie, elektronische instrumentatie, systeemontwerp en programmeren tot elektronische hardware, evenals de wiskundige aspecten van het vakgebied. Je leert sensoren te ontwikkelen om meer aan de weet te komen over bepaalde parameters. Tijdens je project voer je elektrische metingen uit op mensen, bijvoorbeeld in de sport of de gezondheidszorg. Zoals het meten van uithoudingsvermogen tijdens een wedstrijd of het kwantificeren van reacties op bepaalde materialen om voortijdig ziektes op te sporen. Tijdens deze module volg je vakken als Circuit Analysis 1, Calculus 1 en doe je een project over Sensors & Actuators.

Module 2: Electric Circuits 

Je leert verschillende manieren om elektrische circuits te analyseren, te ontwerpen en om elektronische componenten te gebruiken, zoals bronnen, weerstanden, condensatoren, spoelen en nog veel meer, om door jouw gewenste functionaliteit te realiseren. Je leert ook welke wiskundige berekeningen je moet maken om deze analyse uit te voeren. Bij het project gaat het erom dat je een circuit ontwerpt waarmee de (energie-)opbrengst van een zonnecel naar het elektriciteitsnet kan worden overgebracht, en onderzoek je hoe je een zonnecel het efficiëntst kunt gebruiken. Tijdens deze module volg je vakken als Circuit Analysis 2, Calculus 2, Programming in C en doe je een project over Power Electronics. 

Module 3: Electronics

Het is tijd voor elektronica! Deze module bouwt voort op de kennis die je in de eerste twee modules hebt opgedaan: je gaat een audioversterker bouwen! Daarnaast maak je ook kennis met elektromagnetische velden, elektrostatica en magnetostatica. De wiskundige component van deze module leer je over vectorcalculus. Dit heb je nodig voor elektrische velden en golven in deze en de volgende module. Tijdens deze module volg je vakken als Low Frequency Electronics, Electro- and Magnetostatics, Vector Calculus en doe je een project over Electronics.

Module 4: Wireless Transmission

In deze module leer je analoge schakelingen te ontwerpen en uit te breiden naar systemen met terugkoppeling om zo stabiele schakelingen en oscillatoren te creëren. Daarnaast leer je alles over elektromagnetische golven. In het eindproject van de module ontwerp en test je een draadloos zendsysteem samen met een elektromagnetische antenne. Hiermee kun je radiofrequentiesignalen verzenden en ontvangen. Het beste systeem wint een leuke prijs! De wiskunde in deze module is lineaire algebra, die heel belangrijk is tijdens je hele studie. In deze module volg je vakken als High Frequency Electronics, Linear Algebra en doe je een project over Wireless Transmission.

Project presentaties antennes
Anand

"In het groepsproject voor module 4, moesten studenten antennes bouwen om zo hun kennis van RF transmissie toe te passen. Problemen waar zij tegen aan liepen werden besproken, om zo tot innovatieve oplossingen te komen. Om de kracht en richtingsgevoeligheid van de antennes te testen, stuurden de groepjes een 433 MHz signaal naar een ontvanger in de Horsttoren op de campus."

Ben je geïnteresseerd in Anand's verhaal, en wil je weten waarom hij voor de UT koos? Lees dan hier zijn verhaal.

Project presentatie antennes

"In het groepsproject voor module 4, moesten studenten antennes bouwen om zo hun kennis van RF transmissie toe te passen. Problemen waar zij tegen aan liepen werden besproken, om zo tot innovatieve oplossingen te komen. Om de kracht en richtingsgevoeligheid van de antennes te testen, stuurden de groepjes een 433 MHz signaal naar een ontvanger in de Horsttoren op de campus."

Ben je geïnteresseerd in Anand's verhaal, en wil je weten waarom hij voor de UT koos? Lees dan hier zijn verhaal.

Project presentatie antennes

"In het groepsproject voor module 4, moesten studenten antennes bouwen om zo hun kennis van RF transmissie toe te passen. Problemen waar zij tegen aan liepen werden besproken, om zo tot innovatieve oplossingen te komen. Om de kracht en richtingsgevoeligheid van de antennes te testen, stuurden de groepjes een 433 MHz signaal naar een ontvanger in de Horsttoren op de campus."

Ben je geïnteresseerd in Anand's verhaal, en wil je weten waarom hij voor de UT koos? Lees dan hier zijn verhaal.

Project presentatie antennes

"In het groepsproject voor module 4, moesten studenten antennes bouwen om zo hun kennis van RF transmissie toe te passen. Problemen waar zij tegen aan liepen werden besproken, om zo tot innovatieve oplossingen te komen. Om de kracht en richtingsgevoeligheid van de antennes te testen, stuurden de groepjes een 433 MHz signaal naar een ontvanger in de Horsttoren op de campus."

Ben je geïnteresseerd in Anand's verhaal, en wil je weten waarom hij voor de UT koos? Lees dan hier zijn verhaal.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies