In je eerste jaar krijg je vakken als Mathematics, Physics, Information Technology, Electronics en Signals & Systems. Tijdens de vier modules krijg je inzicht in de verschillende beroepen en thema’s van je toekomstige vakgebied en leer je praktische oplossingen te ontwikkelen voor complexe vraagstukken.

Module 1: Introduction to Electrical Engineering and Electronics

Deze module biedt een algemeen overzicht van het vakgebied elektrotechniek. Je leert er de basisprincipes van de elektronica, van elektrische circuits, signaaltheorie, elektronische instrumentatie, systeemontwerp en programmeren tot elektronische hardware, evenals de wiskundige aspecten van het vakgebied. Je leert sensoren te ontwikkelen om meer aan de weet te komen over bepaalde parameters. Tijdens je project voer je elektrische metingen uit op mensen, bijvoorbeeld in de sport (zoals het uithoudingsvermogen meten tijdens een wedstrijd) of in de gezondheidszorg (het kwantificeren van reacties op bepaalde materialen, de vroege opsporing van ziektes).

Module 2: Electrical Circuits

Deze module heeft als doel je verschillende manieren aan te leren om elektrische circuits te analyseren en toe te passen, die bestaan uit bronnen, weerstanden, condensatoren en inductoren. Je leert ook welke wiskundige berekeningen je moet maken om deze analyse uit te voeren. Bij het project gaat het erom dat je een circuit ontwerpt waarmee de (energie )opbrengst van een zonnecel naar het elektriciteitsnet kan worden overgebracht, en onderzoek je hoe je een zonnecel het efficiëntst kunt gebruiken.

Module 3: Electronics

Deze module is gewijd aan elektronica en bouwt voort op de kennis die je in de eerste twee modules hebt opgedaan. Analoge circuits worden uitgebreid tot systemen met terugkoppeling met als doel stabiele circuits en oscillatoren te creëren en complexere analoge circuits en digitale elektronica. Je krijgt ook een inleiding tot (radio)zendsystemen. De wiskundige component van deze module gaat over het oplossen van lineaire vergelijkingen. Bij dit project draait het om het doorgronden en ontwerpen van een radiozender en -ontvanger.

Module 4: Fields and Waves

Tijdens deze module leer je alles over de wetten van Maxwell, over elektromagnetische velden, en onderzoek je de wiskundige formules waarmee je velden kunt beschrijven (vectoranalyse), elektrostatica, magnetostatica en elektromagnetische golven. Tijdens het project ontwerp en test je elektromagnetische antennes om het beste signaal te krijgen.


Meer informatie over het tweede jaar.

Chat offline (info)