Online Open Dagen in maart gemist?

In het eerste jaar van de bacheloropleiding Electrical Engineering werk je aan het leggen van een brede basis. Je krijgt vakken met onderwerpen uit wiskunde, natuurkunde, informatica, elektromagnetisme en elektronica. Tijdens de vier modules krijg je inzicht in de verschillende beroepen en thema’s van je toekomstige vakgebied en leer je praktische oplossingen te ontwikkelen voor complexe vraagstukken. Elke module eindigt met een project waarin je de geleerde kennis en vaardigheden toepast.

  • Jaar 1Jaar 1
  • Electronics, Sensors & Actuators
  • Electric Circuits
  • Electronics
  • Fields & Waves

Module 1: Electronics, sensors & Actuators 

Je kennismaking met Electrical Engineering! In deze module leer je de basisprincipes van de elektronica, elektrische circuits, signaaltheorie, elektronische instrumentatie, systeemontwerp en programmeren tot elektronische hardware, evenals de wiskundige aspecten van het vakgebied. Je leert sensoren te ontwikkelen om meer aan de weet te komen over bepaalde parameters. Tijdens je project voer je elektrische metingen uit op mensen, bijvoorbeeld in de sport of de gezondheidszorg. Zoals het meten van uithoudingsvermogen tijdens een wedstrijd of het kwantificeren van reacties op bepaalde materialen om voortijdig ziektes op te sporen. Tijdens deze module volg je vakken als Circuit Analysis 1, Calculus 1 en doe je een project over Sensors & Actuators.

Module 2: Electric Circuits 

Je leert verschillende manieren om elektrische circuits te analyseren, te ontwerpen en om elektronische componenten te gebruiken, zoals bronnen, weerstanden, condensatoren, spoelen en nog veel meer, om door jouw gewenste functionaliteit te realiseren. Je leert ook welke wiskundige berekeningen je moet maken om deze analyse uit te voeren. Bij het project gaat het erom dat je een circuit ontwerpt waarmee de (energie-)opbrengst van een zonnecel naar het elektriciteitsnet kan worden overgebracht, en onderzoek je hoe je een zonnecel het efficiëntst kunt gebruiken. Tijdens deze module volg je vakken als Circuit Analysis 2, Calculus 2, Programming in C en doe je een project over Power electronics. 

Module 3: Electronics

Het is tijd voor elektronica! Deze module bouwt voort op de kennis die je in de eerste twee modules hebt opgedaan: je gaat een audioversterker bouwen! Je leert analoge circuits te ontwerpen en uit te breiden tot systemen met terugkoppeling, waarmee je stabiele circuits en oscillatoren kunt creëren. Je krijgt ook een inleiding tot (radio)zendsystemen. Het wiskundige component van deze module gaat over de wiskunde die je voor de volgende module nodig hebt. Tijdens deze module volg je vakken als Electronics, Vector Calculus en doe je een project over Electronics.

Module 4: Fields and waves

Tijdens deze module leer je alles over de wetten van Maxwell, over elektromagnetische velden, elektrostatica, magnetostatica en elektromagnetische golven. Tijdens het project ontwerp je, bouw je en test je je eigen elektromagnetische antenne. Met de beste antenne win je ook nog eens een leuke prijs! De wiskunde hier is lineaire algebra, die verder in je studie erg belangrijk is. In deze module volg je vakken als EM statics, Linear Algebra en doe je een project over Electrodynamics Theory & Antenna.

Project presentaties antennes
Anand

"In het groepsproject voor module 4, moesten studenten antennes bouwen om zo hun kennis van RF transmissie toe te passen. Problemen waar zij tegen aan liepen werden besproken, om zo tot innovatieve oplossingen te komen. Om de kracht en richtingsgevoeligheid van de antennes te testen, stuurden de groepjes een 433 MHz signaal naar een ontvanger in de Horsttoren op de campus."

Ben je geïnteresseerd in Anand's verhaal, en wil je weten waarom hij voor de UT koos? Lees dan hier zijn verhaal.

Project presentatie antennes

"In het groepsproject voor module 4, moesten studenten antennes bouwen om zo hun kennis van RF transmissie toe te passen. Problemen waar zij tegen aan liepen werden besproken, om zo tot innovatieve oplossingen te komen. Om de kracht en richtingsgevoeligheid van de antennes te testen, stuurden de groepjes een 433 MHz signaal naar een ontvanger in de Horsttoren op de campus."

Ben je geïnteresseerd in Anand's verhaal, en wil je weten waarom hij voor de UT koos? Lees dan hier zijn verhaal.

Project presentatie antennes

"In het groepsproject voor module 4, moesten studenten antennes bouwen om zo hun kennis van RF transmissie toe te passen. Problemen waar zij tegen aan liepen werden besproken, om zo tot innovatieve oplossingen te komen. Om de kracht en richtingsgevoeligheid van de antennes te testen, stuurden de groepjes een 433 MHz signaal naar een ontvanger in de Horsttoren op de campus."

Ben je geïnteresseerd in Anand's verhaal, en wil je weten waarom hij voor de UT koos? Lees dan hier zijn verhaal.

Project presentatie antennes

"In het groepsproject voor module 4, moesten studenten antennes bouwen om zo hun kennis van RF transmissie toe te passen. Problemen waar zij tegen aan liepen werden besproken, om zo tot innovatieve oplossingen te komen. Om de kracht en richtingsgevoeligheid van de antennes te testen, stuurden de groepjes een 433 MHz signaal naar een ontvanger in de Horsttoren op de campus."

Ben je geïnteresseerd in Anand's verhaal, en wil je weten waarom hij voor de UT koos? Lees dan hier zijn verhaal.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies