Module 1: Introductie Civil Engineering

De eerste module bestaat uit Wiskunde en drie thema’s uit het civieltechnische werkveld: Bouwmaterialen, Mechanica en Geschiedenis en ontwikkeling van Civil Engineering. De module is gericht op de basisprincipes van civiele techniek. Je leert een civiele constructie – bijvoorbeeld een zwembad − te ontwerpen, de belasting te bepalen en interne krachten en het gedrag van de meest gebruikte bouwmaterialen (beton en staal) te begrijpen. Daarnaast maak je tijdens het project kennis met verschillende bouwtechnieken.

Module 2: Waterbeheer

In deze module krijg je inzicht in het gedrag van verschillende natuurlijke watersystemen en de effecten die menselijk ingrijpen kunnen hebben op natuurlijke watersystemen. Bovendien maak je kennis met de basisprincipes van beleidsprocessen: hoe kun je bepaalde doelen binnen het beheer van deze watersystemen bestuurlijk bereiken? In het project vertaalt dit zich in een waterverdelingsvraagstuk voor een stuwmeer.

Module 3: Verkeer En Vervoer

Deze module neemt je mee in de wereld van vervoersplanning, verkeersmodellen, infrastructuur, vervoersmiddelen en verkeersstromen. Door middel van data-analyse en speciale software ga je met je projectgroep werken aan een optimale oplossing voor een bestaand verkeersprobleem in Enschede.

Module 4: Functioneel Ontwerp Van Bouwwerken

De kern van deze module bestaat zoals bij elke module uit een project. Bij de module Functioneel Ontwerp van Bouwwerken moet je daarbij denken aan het doorlopen van de levenscyclus van een bouwproces, in dit geval van een parkeergarage. Belangrijk bij zo’n proces is dat je leert over alle facetten na te denken. Je gaat van idee tot conceptontwerp en hebt daarbij oog voor zaken als belangen van allerlei verschillende partijen, financiën, constructie (mechanica en funderingsberekeningen) en uitvoering.

Interessant? Lees verder over de modules in het tweede jaar.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies