Studie kiezen? Volg de Online Open Day op 20 november!
 • Jaar 1Jaar 1
 • Intro to civil engineering
 • Water management
 • Traffic & Transport
 • Designing construction

Module 1: introduction to Civil Engineering

De eerste module van je opleiding begint met een introductie in de basisbeginselen van de civiele techniek. Je gaat direct aan de slag met vakken zoals structurele mechanica, constructiematerialen en wiskunde.

Aan het eind van deze module heb je:

 • Meer inzicht in de complexiteit en diversiteit van de verschillende civieltechnische disciplines;
 • Kennis om eigenschappen van bouwmaterialen met elkaar te vergelijken en resultaten van betonmonsters te analyseren;
 • Begrip van ontwerpmethoden en -vereisten en kennis over de rol van veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid;

Dit alles pas je toe in een teamproject waarin je je projectmanagement- en teamworkvaardigheden verder ontwikkelt.  

Module 2: Water Management

Deze module gaat over de fysieke en beleidsmatige aspecten van waterbeheer. Je leert meer over natuurlijke watersystemen, de veranderingen die daarin plaatsvinden en de effecten van menselijke interventies. Naast de wiskundige en technische aspecten, leer je ook over de sociale aspecten en de vele tegenstrijdige belangen die bij waterbeheer komen kijken.

Na deze module kun jij:

 • Gedrag van watersystemen, stroming en waterkwaliteit simuleren en beschrijven met wiskundige modellen;
 • Een simulatiemodel op het gebied van waterbeheer opzetten, uitvoeren en analyseren, op basis waarvan je aanbevelingen doet;
 • Meteorologische- en klimaatgegevens analyseren;
 • Een probleemanalyse van een waterbeheerprobleem uitvoeren vanuit verschillende scenario’s.

In het teamproject van deze module gaat het om het ontwikkelen van een voorstel voor het beheren van een dam in de blauwe nijl in ethiopië, rekening houdend met de vele belangen eromheen.

Module 3: Traffic & Transport

Tijdens de derde module ga je je verdiepen in de basistheorie van verkeerskunde. Welke ontwikkelingen spelen een rol in verkeers- en transportvraagstukken? Vanuit welke perspectieven en belangen kun je dat aanpakken?

In deze module bekwaam je je in:

 • Het implementeren en evalueren van het macroscopisch verkeersmodel;
 • Het analyseren, interpreteren en evalueren van verkeersstromen, verkeersobservaties en modelresultaten;
 • Als adviesbureau een gemeentebestuur te adviseren over de beste oplossing voor een concreet verkeersprobleem met de focus op reductie van CO2-uitstoot.

Zoals in elk teamproject ga je samen met medestudenten aan de slag met het ontwerpen, ontwikkelen en presenteren van jullie voorstel.

Module 4: Designing Construction

Deze module richt zich op alles wat komt kijken bij het ontwerpen van gebouwen. Denk daarbij aan projectmanagement, -organisatie en -financiering, de principes van systeem-engineering en circulariteit.

Tijdens deze module:

 • Leer je hoe je de principes van circulariteit kunt toepassen in de gehele cyclus (van initiatief tot sloop) van gebouwen en infrastructuur;
 • Ontwikkel je essentiële kennis van de ondersteunende structuur van gebouwen. Denk aan sterkteberekeningen, stijfheid, stabiliteit en krachtenverdeling.

In het teamproject ga je een parkeergarage in de nabijheid van de ut ontwerpen. Hierbij analyseer je het constructiesysteem en bereken en evalueer je de indicatoren voor onder meer de fundering, ventilatie en keerwanden.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies