Studieopbouw BSc Civil Engineering

Studiekeuze gemaakt?

De combinatie van verschillende disciplines maakt de bachelor Civil Engineering aan de Universiteit Twente een uitdagende opleiding die je klaarstoomt tot all-round civil engineer.

Net als in andere civiele techniekopleidingen leer je bijvoorbeeld een constructie doorrekenen, maar bij ons leer je daarbovenop ook de gevolgen in kaart brengen voor de mensen, de bedrijven of de natuur in de omgeving. Je raakt vertrouwd met nieuwe constructie- of waterbeheerstechnieken, maar je leert ook zoeken naar oplossingen die circulair en veerkrachtig zijn. Je bent drie jaar lang intensief bezig met wis-, natuurkunde, mechanica, vloeistofdynamica en ontwerpvakken, maar ook met procesmanagement, communicatie en aspecten als milieueffecten en bestuur.

De kans is groot dat je als Twentse civiel technicus later niet uitsluitend met constructie en techniek bezig bent, maar een interdisciplinaire rol krijgt, bijvoorbeeld als projectleider, manager of in Research & Development.

Modules Civil Engineering

Tijdens deze driejarige bacheloropleiding volg je twaalf modules: vier modules per jaar. In elke module behandel je een thema en komen alle belangrijke aspecten van je studie samen: theorie en praktijk, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie en teamwerk.

overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | Intro to civil engineering15

   De eerste module van je opleiding begint met een introductie in de basisbeginselen van de civiele techniek. Je gaat direct aan de slag met vakken zoals structurele mechanica, constructiematerialen en wiskunde.

   Aan het eind van deze module heb je:
   - Meer inzicht in de complexiteit en diversiteit van de verschillende civieltechnische disciplines;
   - Kennis om eigenschappen van bouwmaterialen met elkaar te vergelijken en resultaten van betonmonsters te analyseren;
   - Begrip van ontwerpmethoden en -vereisten en kennis over de rol van veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid.

   Dit alles pas je toe in een teamproject waarin je je projectmanagement- en teamworkvaardigheden verder ontwikkelt.

  • Module 2 | Water management15

   Deze module gaat over de fysieke en beleidsmatige aspecten van waterbeheer. Je leert meer over natuurlijke watersystemen, de veranderingen die daarin plaatsvinden en de effecten van menselijke interventies. Naast de wiskundige en technische aspecten, leer je ook over de sociale aspecten en de vele tegenstrijdige belangen die bij waterbeheer komen kijken.

   Na deze module kun jij:
   - Gedrag van watersystemen, stroming en waterkwaliteit simuleren en beschrijven met wiskundige modellen;
   - Een simulatiemodel op het gebied van waterbeheer opzetten, uitvoeren en analyseren, op basis waarvan je aanbevelingen doet;
   - Meteorologische- en klimaatgegevens analyseren;
   - Een probleemanalyse van een waterbeheerprobleem uitvoeren vanuit verschillende scenario’s.

   In het teamproject van deze module gaat het om het ontwikkelen van een voorstel voor het beheren van een dam in de Blauwe Nijl in Ethiopië, rekening houdend met de vele belangen eromheen.

  • Module 3 | Traffic & Transport15

   Tijdens de derde module ga je je verdiepen in de basistheorie van verkeerskunde. Welke ontwikkelingen spelen een rol in verkeers- en transportvraagstukken? Vanuit welke perspectieven en belangen kun je dat aanpakken?

   In deze module bekwaam je je in:
   - Het implementeren en evalueren van het macroscopisch verkeersmodel;
   - Het analyseren, interpreteren en evalueren van verkeersstromen, verkeersobservaties en modelresultaten;
   - Als adviesbureau een gemeentebestuur te adviseren over de beste oplossing voor een concreet verkeersprobleem met de focus op reductie van CO2-uitstoot.

   Zoals in elk teamproject ga je samen met medestudenten aan de slag met het ontwerpen, ontwikkelen en presenteren van jullie voorstel.

  • Module 4 | Designing construction15

   Deze module richt zich op alles wat komt kijken bij het ontwerpen van gebouwen. Denk daarbij aan projectmanagement, -organisatie en -financiering, de principes van systeem-engineering en circulariteit.

   Tijdens deze module:
   - Leer je hoe je de principes van circulariteit kunt toepassen in de gehele cyclus (van initiatief tot sloop) van gebouwen en infrastructuur;
   - Ontwikkel je essentiële kennis van de ondersteunende structuur van gebouwen. Denk aan sterkteberekeningen, stijfheid, stabiliteit en krachtenverdeling.

   In het teamproject ga je een parkeergarage in de nabijheid van de UT ontwerpen. Hierbij analyseer je het constructiesysteem en bereken en evalueer je de indicatoren voor onder meer de fundering, ventilatie en keerwanden.

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Safety & Risks in deltas15

   Het tweede jaar begint met een module over veiligheid en risico’s in overstromingsgebieden. Wat zijn relevante mechanismen, technieken en strategieën?

   Na deze module heb jij:
   - Op conceptueel, technisch en beleidsniveau meer geleerd over kansen op en effecten van extreme gebeurtenissen;
   - Kennis over overstromingsveiligheid, droogteproblemen en extreme gebeurtenissen met betrekking tot waterprocessen;
   - Vaardigheden om wiskundige simulatiemodellen te ontwerpen en implementeren die gekoppeld zijn aan infrastructuur en overstromingsrisico’s;
   - Geleerd hoe je toekomstige risico’s kunt bepalen door statistiek, vloeistofmechanica en grondmechanica te combineren.

   Met je projectgroep ga je de waterveiligheid van een dijkringgebied in Nederland analyseren. 

  • Module 6 | Sustainable civil engineering15

   Deze module behandelt de technische, ecologische, economische en sociale aspecten van civiele techniek.

   In deze module leer je om:
   - De effecten op het milieu en de levenscyclus van bouwmaterialen te evalueren en te beslissen welke oplossingen het meest bijdragen aan een duurzame infrastructuur;
   - Duurzaamheid te integreren in één oplossing die rekening houdt met efficiënt gebruik van de grondstoffen, de milieu-impact en energiestromen;
   - Verschillende duurzaamheidsscenario’s te evalueren en daarbij kwalitatieve multi-criteria analysemethoden toe te passen.

   Met je projectgroep maak en presenteer je – voor een breed publiek – een ontwerp voor een zelfvoorzienend bedrijventerrein en woningen op dat terrein. Een ontwerp waarin duurzaamheid voorop staat.

  • Module 7 | Area development15

   Je verdiept je in het analyseren en evalueren van de diverse aspecten die komen kijken bij gebiedsontwikkeling. Welke ruimtelijke en economische ontwikkelingen spelen daarbij een rol? In het teamproject ontwikkel je op basis van een ruimtelijke analyse en een multidisciplinaire benadering een visie voor een Twents gebied. Je maakt een 3D-visualisatie van de gebiedsontwikkeling met behulp van sketchup en stelt een beleidsevaluatie op. Uiteindelijk presenteer je, samen met je team, jullie analyse, evaluatie en visie helder en overzichtelijk in een rapport.

  • Module 8 | Simulation & Stochastic Modelling in Civil Engineering15

   De laatste module van leerjaar twee richt zich op het simuleren en voorspellen van verkeersstromen en transportprocessen. Je gaat complexe problemen met een grote onzekerheidsfactor modelleren en analyseren. Denk bijvoorbeeld aan wegenontwerp, het bepalen van vertraging bij een stoplicht of het aantal vereiste operatiekamers in een ziekenhuis.

 • Jaar 3EC
  • Modules 9&10 | Vrije keuze15

   In Modules 9 en 10 doe je je minor. Deze vrije keuzeruimte vul je naar eigen inzicht in. Je baseert je keuze op hoe je jouw toekomst in wilt richten. Je kan kiezen uit de volgende opties:

   Verdiepende keuzemodules: verdiep je kennis, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Cities (slimme steden) of Flood defences (bescherming tegen overstroming);

   Losse keuzemodules: verbreed je kennis met modules uit andere bacheloropleidingen, zoals Mechanical Engineering, Business Administration of Applied Mathemetics;

   Studeren in het buitenland: een avontuur van onschatbare waarde dat wij je zeker aanraden! Je leert vraagstukken vanuit een andere cultuur te benaderen en ontwikkelt de flexibiliteit om in diverse teams en omstandigheden te werken. Vaardigheden die later goed van pas komen;

   Heb je ambities om leraar te worden? Volg dan de minor Leren Lesgeven en haal een tweedegraads lerarenbevoegdheid. Daarmee kun je aan de slag als docent op een middelbare school.

  • Module 11 | Voorbereiding afstuderen15

   Ter voorbereiding op het afstuderen volg je één verplichte module. Dat is Module 11, Preparation BSc Thesis Civil Engineering. In deze fase bepaal je onder meer het onderwerp van je thesis.

  • Module 12 | Bacheloropdracht15

   Met je afstudeeropdracht rond je in het laatste halfjaar van de opleiding de driejarige bachelor Civil Engineering af. Met deze opdracht laat je zien dat je voldoende inhoudelijke kennis hebt en dat je systematisch kunt werken en rapporteren. Uniek aan deze opleiding is dat je je bachelor opdracht uitvoert bij een civieltechnische organisatie of overheid in Nederland of het buitenland. Zo ontdek je de samenhang tussen de kennis en vaardigheden die je geleerd hebt en de praktische toepassing ervan. Na het afronden van deze opdracht ontvang je het bachelordiploma. Met dit diploma mag je de titel Bachelor of Science voeren en ben je gekwalificeerd om een van onze masterprogramma's te volgen. Je kunt er ook voor kiezen elders te gaan studeren of direct de arbeidsmarkt op te gaan.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Voor elke opdracht of tentamen waarvoor je een voldoende haalt, krijg je studiepunten. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten en vier van de zeven technische vakken halen om door te mogen naar het tweede jaar.

 • 45 studiepunten of meer en voldoe je aan de opleidingsspecifieke eisen? Dan mag je naar het tweede jaar

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen jouw studieprestaties? Jouw studieadviseur helpt je verder.

  Let op: Bij Civil Engineering geldt dat je naast 45 EC ook vier van de zeven technische vakken afgerond moet hebben in het eerste jaar om een positief advies te krijgen.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies