De opleiding Civil Engineering in het kort

De driejarige bacheloropleiding Civil Engineering aan de University of Twente is opgebouwd rond drie kernthema’s: bouwen, verkeer en water.

In het eerste jaar krijg je een introductiemodule Civil Engineering en drie modules over de drie kernthema’s. Je volgt ook een gemeenschappelijk wiskundeprogramma voor alle technische opleidingen. Binnen de modules maak je bijvoorbeeld ook kennis met (vloeistof)mechanica, materiaalkunde en projectmanagement.

In het tweede jaar hebben de modules een meer multidisciplinair karakter, bijvoorbeeld Duurzame Civiele Techniek, Gebiedsontwikkeling of Risico en Veiligheid. 

In het derde jaar heb je een halfjaar keuzeruimte en studeer je af. De keuzeruimte kun je gebruiken voor verdieping maar ook voor verbreding bijvoorbeeld door vakken te volgen in het buitenland.

Voertaal

De opleiding Civil Engineering aan de Universiteit Twente is volledig Engelstalig.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies