Het functioneel beheer en informatiemanagement is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening van een organisatie. Vanuit het perspectief van de gebruikersorganisatie en het bedrijfsproces richt men zich daarbij op de informatievoorziening die de organisatie en het bedrijfsproces ondersteunt. Voorbeelden van functies zijn: functioneel beheerder, informatiemanager, systeemeigenaar en informatieanalist.

De functioneel beheerder fungeert als gedelegeerd eigenaar en operationeel opdrachtgever voor het informatiesysteem en beheert/co├Ârdineert de gegevens. De functioneel beheerder gaat voortdurend na of de gebruikers wel alle mogelijkheden benutten en of er aanpassingen nodig zijn. Bij vernieuwingen adviseert de functioneel beheerder de opdrachtgever en/of projectleider over keuzes en invoering en co├Ârdineert de operationele samenwerking met applicatiebeheer en technisch beheer. Tot dat werk behoren zaken als het organiseren van acceptatietests en gebruikersopleidingen en zo nodig het maken van een gebruikershandleiding.

In de afbeelding van het BiSL-model hieronder wordt dit overzichtelijk gemaakt en is er de mogelijkheid om een poster te downloaden in PDF.