Zie HOME | Producten & diensten

Verandercommunicatie

Interne communicatie is een belangrijk instrument bij verandertrajecten zoals reorganisaties, verhuizing, vernieuwing of implementatietraject. Afdeling M&C Communicatie adviseert en ondersteunt leidinggevenden bij verandercommunicatie. Denk bijvoorbeeld aan het meedenken over communicatiedoelen, strategie, participatie, boodschap, ontwikkelen van tools, communicatiemiddelen, training en coaching. Hoe eerder M&C in het proces betrokken is, hoe meer ze kan betekenen. Neem voor advies en ondersteuning contact op met het M&C- aanspreekpunt voor jouw eenheid.